Underskrifter kan føre til overskrifter

En underskriftkampanje er en genial måte å drive aktivitet på. Det er det to grunner til. For det første er det en bra måte å komme i kontakt med folk på. Det kan være skummelt å gå bort til mennesker for å prate om Press, men hvis man har noe konkret i hånda, som en underskriftkampanje, er det ofte lettere. For det andre kan en vellykket underskriftkampanje gi konkrete resultater gjennom innbyggerinitiativet!

Innbyggerinitiativ

Alle innbyggere har rett til å kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret eller fylkestinget. Denne retten har du selv om du er under 18 år. Det kan ikke fremmes innbyggerinitiativ i saker som har samme innhold som et forslag som allerede ligger til behandling eller som har blitt behandlet av kommunestyret eller fylkestinget de siste 4 årene.

  1. Formuler et konkret krav: Det første dere må gjøre er å formulere et konkret forslag i saken dere ønsker at kommunestyret eller fylkestinget skal ta stilling til.
  2. Kontakt kommunen for veiledning: Kommunen kan og skal veilede dere i hva som kreves for at saksfremlegget skal bli tatt opp.
  3. Samle underskrifter: For at forslaget skal bli tatt opp i kommunestyret, må du samle minimum 300 underskrifter i kommunen (eller 2 % av kommunens innbyggere). For at forslaget skal bli tatt opp i fylkestinget, må du samle minimum 500 underskrifter i fylket (eller 2 % av fylkets innbyggere). Dersom lokallaget klarer å samle inn nok underskrifter, må kommunen eller fylkestinget ta opp saken. Hvis man i tillegg klarer å drive en vellykket lobbykampanje opp mot lokalpolitikerne, kan man faktisk få gjennom en sak.

Hva slags saker er aktuelle for en underskriftskampanje?

Når man skal formulere kravet, bør man tenke over hvilken sak man vil fremme. Når man velger en sak, er det viktig å holde seg til den. Ikke kom med flere småkrav i alle fall ikke andre krav som ikke er direkte knyttet opp mot hovedkravet. Barnebillett til fylte 18 år på bussen, flere bosettinger i kommunen eller barnehus kan være saker som er aktuelle. Husk at kravet må formuleres på «politikerspråk». Få hjelp til å formulere saken best mulig, fra kommunen eller sentralleddet til Press.

Hvordan gjennomføre kampanjen?

Ha masse stands og aksjoner! For å få nok underskrifter, må man dra dit folk er, på samme måte som når man verver. Ha en stand på skoler, torg eller kjøpesentre. For å samle nok underskrifter holder det ikke med én aksjon, men mange på ulike steder over en lengre periode. Husk at dersom du kommer i kontakt med noen som virker litt ekstra interessert, skal du ikke nøle med å prøve å verve personen. På samme måte som man ikke bør være låst til standen når man verver skal man også bevege seg rundt og ta kontakt med folk når man samler inn underskrifter!