Helse og utvikling

Siden årtusenskiftet har barn og unge stadig blitt flinkere på skolen, sunnere, drukket mindre og kranglet mindre med foreldrene sine. Samtidig blir unges psykiske helse stadig dårligere, og presset barn og ungdom utsettes for fra alle kanter stadig sterkere. Det er ikke rart at ungdom får dårlig psykisk helse når de lever under et konstant krysspress. Mye av kropps-, sex- og kjønnsrollepresset kommer fra reklame- og mediebransjen. Press vil ha bedre kontroll av reklame i det offentlige rom, et forbud mot reklame rettet mot barn som også gjelder aktører som sender fra utlandet, og merking av retusjert bildemateriale. Dessuten trengs det bedre seksualundervisning og en bedre skolehelsetjeneste. Hovedtemaet helse og utvikling handler også om fysisk helse, om barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt, om barn under barnevernets omsorg og om barn som straffes av rettsvesenet. Helse og utvikling er et bredt tema, med mange muligheter til lokalt arbeid.

Aktiviteter

Reklamejakt!

Hvert år arrangerer Press en konkurranse kalt Gullbarbie. Der kan ungdom nominere reklame- og medieaktører som har spilt på sex, foreldede kjønnsroller eller uoppnåelige skjønnhetsidealer i året som har gått. Vinneren av konkurransen er den som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Gullbarbie er aldri bedre enn de nominerte, derfor trenger vi lokallagenes hjelp! Arranger reklamejakt i lokallaget hvor dere kjøper inn en rekke magasiner og aviser og går grundig igjennom for å finne kandidatene til Gullbarbie 2015. Når dere finner verdige kandidater sender dere dem inn til marina@press.no. God jakt!

Få barnehus i ditt fylke

Statens Barnehus er et tilbud for barn og unge som har blitt utsatt for eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep. Det finnes i dag 10 barnehus i Norge: i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø og Sandefjord. Press krever at det skal være Barnehus i alle fylker. Har ikke ditt fylke Barnehus? Kjemp for at det skal få det!

Gullbarbie

Gullbarbie-konkurransen arrangeres i januar 2016. Deres lokallag bidra til å samle inn rekordmange stemmer gjennom masse aksjoner, foredrag og stands! Ofte er nasjonale politikere hjemme i fylket sitt i feriene, derfor er juleferien en gylden mulighet til å møte politikere, snakke om Gullbarbie og krysspress og prøve å få dem til å jobbe for merking av retusjert reklame og reklamefrie soner.

Forslag til tema for debatt, temakveld og lokalpolitisk påvirkning

Debatt

 • Hvordan påvirkes ungdom av press i samfunnet?
 • Bør retusjert reklame merkes?
 • Hva må gjøres med skolehelsetjenesten?
 • Hvordan bør samfunnet håndtere barn som begår kriminalitet?

Temakveld:

 • Hvordan takle krysspress og forventinger?
 • Hvordan tenker reklamebransjen?
 • Hva er psykisk helse?
 • Hvordan skal Press jobbe med barnevern?

Lokalpolitisk påvirkning:

 • Bedre skolehelsetjeneste
 • Kommunal handlingsplan for å skjerme barn fra reklamepåvirkning
 • Kommunal handlingsplan for reduksjon av fattigdom
 • Familievennlige kommunale boliger
 • Gratis og tilgjengelig helsestasjon for unge
 • Barnehus i deres fylke