Demokrati og deltakelse

En fjerdedel av Norges befolkning er barn, men barn har ikke en fjerdedel av makta. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt samt at deres meninger skal tillegges vekt. Likevel er barn og unges medvirkning og medbestemmelse ofte ikke reell. Mange ganger er disse viktige faktorene fullstendig fraværende. I dag er det mange barn og voksne som ikke har kjennskap til FNs Barnekonvensjon. Norge har heller ikke ratifisert tilleggsprotokollen til barnekonvensjonen som gir barn mulighet til å klage på rettighetsbrudd. Dagens samfunn har sterke strukturer som gir makt til voksne på bekostning av barn og unge. Press mener barn har en selvsagt plass i demokratiet, og kjemper for at barns medvirkning og medbestemmelse skal bli ord med innhold, ikke bare fjær i hatten til politikere som er fornøyde med seg selv. Da trenger vi blant annet å senke stemmerettsalderen, lovfeste ungdomsråd og gi barn mulighet til å påvirke det samfunnet de lever i.

Aktiviteter

Feir barnekonvenjonens bursdag

FNs Barnekonvensjon er Press’ ryggrad. Brudd på rettighetene som står beskrevet her, er grunnen til at Press eksisterer. Den 20. november har Barnekonvensjonen bursdag. Dette kan dere feire med ballonger, gaver og kake! Dere kan ha en stand i byen, besøke en skole, møte politikere, besøke en barnehage eller fritidsklubb. Her er det ikke annet enn viljen som stopper dere fra å gjennomføre. Det går også an å skrive ned en ønskeliste for barns rettigheter. Den kan dere dele ut til alle dere møter, men spesielt til lokale politikere. Skriv ned de tingene dere synes bryter med barns rettigheter i kommunen og lag en ønskeliste med tiltak hvor rettighetene blir innfridd.

Arranger et ungdomsmøte

Press mener det finnes for få arenaer hvor barn og unges stemme faktisk blir hørt. Selv om vi jobber for at det skal bli lettere for barn å påvirke, så er det vel så viktig at det finnes egne arenaer hvor barn kan si sin mening uten at det er lagt føringer for diskusjonen av voksne. Det må legges til rette for erfaringsutveksling barn imellom. Siden det i dag finnes lite av slike muligheter, kan dere være en motvekt! Arranger et ungdomsmøte hvor det er barn og unge som bestemmer. Et slikt møte bør være åpent for alle unge, og alle kan representere seg selv og sin egen mening. Diskuter med hverandre og kom gjerne frem til noen hovedsaker dere synes er viktig å endre. Disse må dere huske å ta vare på slik at dere kan bruke de videre i møter med de voksne. Du kan lese mer om ungdomsmøter på side 37.

Spre barnekonvensjonen

Det er overraskende få som har god kunnskap om FNs barnekonvensjon. Det kan dere gjøre noe med! Hold foredrag om barnekonvensjonen for lokallaget, for skoleklasser eller for kommunestyret i deres kommune. Spre det glade budskap om FNs barnekonvensjon! Dere kan også ha en aksjon der dere stiller dere opp på torget, i gågata eller på et kjøpesenter og holder opp plakater med artikler fra barnekonvensjonen. Om dere ikke er så mange i lokallaget, kan dere henge opp plakater rundt i byen.

Forslag til tema for debatt, temakveld og lokalpolitisk påvirkning

Debatt

 • Bør stemmerettsalder senkes til 16 år?
 • Bør Norge ratifisere klagemekanismen til barnekonvensjonen?
 • Diskrimineres ungdom i samfunnet? Hvordan?
 • Har lærere o.l. nok kunnskap om barnekonvensjonen? Hvordan kan de få det?
 • Har ungdomsrådet i kommunen reell innflytelse?

Temakveld:

 • Barnekonvensjonen – innhold og historie
 • Klagemekanismen
 • Hvordan kan man best sikre barn reell makt?
 • Lærere og barnekonvensjonen
 • Ungdomsdiskriminering

Lokalpolitisk påvirkning:

 • Jobb for at kommunen skal tilrettelegge bedre for barn med nedsatt funksjonsevne
 • Har ikke kommunen din gode arena for ungdomsdeltakelse? Jobb for å etablere det!