Hvordan søke støtte?

Det hjelper ikke så mye å være god i økonomistyring dersom dere ikke har noen penger. Lokallaget er selv ansvarlig for å ha de pengene dere trenger til rådighet. Det finnes flere kilder til finansiering:

Frifond

Frifond er den viktigste kilden til penger for lokallagene. Press sentralt mottar hvert år ganske mye penger fra LNU, som vi ikke har lov til å bruke på kontoret i Oslo, men som skal fordeles mellom lokallagene.

Vi mottar disse midlene i juni/juli og de skal være utbetalt til lokallagene våre innen 31. desember.

Lokallag kan søke Press sentralt om å få Frifondmidler fram til 1. november. Etter dette er det i utgangs-punktet ikke mulig å få Frifondpenger fra Press sentralt, men det kan gjøres unntak dersom det er gode grunner for det. For å søke sender dere inn et enkelt søknadsskjema som dere finner på hjemmesidene, eller som daglig leder kan sende til dere.

Det er Sentralstyret i Press som behandler søknadene og avgjør hvor mye hvert enkelt lokallag får. Søknadsskjemaet skal altså sendes til Press sentralt og ikke til LNU!

Adressen til Press er:
Press – Redd Barna ungdom
Postboks 6902 St. Olavsplass
0130 OSLO

Søknaden om Frifond kan også sendes på e-post til daglig leder.

Kommune/fylkeskommune

Noen kommuner og fylkeskommuner har en del penger som de fordeler til gode ungdomstiltak lokalt. Hvis aktiviteten(e) deres er noe som kommer flere deler av lokalbefolkningen til gode, for eksempel en sommer­fest for lokalmiljøet rundt et asylmottak eller et dagsseminar for skoleelever, burde det være gode muligheter for finansiering fra lokale myndigheter. Kommunen eller fylkeskommunen kan også eie lokaler som kan være til nytte for dere, enten som kontor eller som samlingssted dersom dere skal arrangere seminarer eller liknende. Sjekk med lokallagets kommune(r) om de har slike ordninger!

Få ting gratis!

Noen ganger kan det være mulig å få støtte fra andre steder, enten gjennom pengegaver eller man kan få ting gratis. Ikke glem at vi er Redd Barnas ungdomsorganisasjon! Mange bedrifter o.l. kjenner godt til moder-organisasjonen vår, og blir kanskje lettere overbevist om at vi er en seriøs, uavhengig ungdomsorganisasjon dersom de blir kjent med at vi springer ut fra Redd Barna.

Hver gang dere skal kjøpe noe anbefaler vi også at dere hører med bedriften om det er mulig å få prisavslag eller produktene gratis. Dette gjelder alt fra ting dere vil trykke opp og mat til seminarer (hør med bakerier som kaster masse bakverk hver dag!), leie av lokaler, innkjøp av kontorrekvisita, lyd og lys til arrangementer, og mange andre ting.