Hvordan arrangere temakveld eller debatt

Temakvelder og debatter er fine aktiviteter for å lære mer om et tema, skape oppmerksomhet, eller øke kunnskapsnivået i lokalmiljøet. Dessuten er det en god måte å knytte kontakter på.

Velg et tema innenfor et av Press sine hovedtema, helst noe som er aktuelt. Skal dere arrangere en debatt kan det være lurt å spisse temaet litt, uten å gjøre det for snevert og vanskelig. Forbered gjerne en hovedproblemstilling til debatten. Skal dere derimot ha en temakveld, kan det være lurt med et litt bredere tema, så kan dere avtale mer spesifikt med aktuelle foredragsholdere eller andre bidragsytere. Tenk på målgruppen når dere velger tema og bidragsytere. Prøv å legge nivået et sted som passer for tilhørerne.

Hovedregelen når man skal arrangere noe er å begynne tidlig. Ha et lokale minst en måned i for­veien og ha konkrete avtaler med foredragsholdere, debattanter eller andre bidragsytere så tidlig som mulig og følg dem opp tett. Minn dem på arrangementet ei uke i forveien for å være på den sikre siden. Skal dere ha en debatt er det også viktig med en god ordstyrer. Det kan dere absolutt klare selv, men dere kan også godt spørre Sst eller LS hvis dere er mer komfortable med det.

Den beste måten å kontakte aktuelle folk på er som regel å sende e-post. Organisasjoner og partier har nesten alltid en kontaktfane på nettsidene sine der dere kan finne kontaktinfo til relevante personer. Det lønner seg å sende e-posten til en person heller enn en generell e-post av typen post@organisasjon.no eller parti@parti.no. Sender dere henvendelsen til gal person vil vedkommende som regel videresende den. Får dere ikke svar på e-posten kan dere godt ringe. Da er det lurt å henvise til e-posten.

Det er en god idé å forberede en innledning eller et innlegg om hva Press er og står for og hva Press mener om temaet. Forbered også noen spørsmål til foredragsholderne eller debattantene om noe Press mener, fordi det er kult.

Hvis dere vil ha en temakveld, men synes det er tørt å bare høre på foredrag, kan det være lurt å ha en workshop, aksjon eller liknende på slutten av kvelden. Det er engasjerende, inkluderende for nye medlemmer, og veldig gøy.

Hvis dette er et arrangement dere vil ha folk utenfor lokallaget til å komme på, må dere reklamere. Lag plakater og flyers, bruk sosiale medier og snakk med folk. Det kan dessuten fungere godt å lokke med mat.