Tradisjonelle medier

Dere er godt i gang med arbeidet med en sak, dere har mye kunnskap om temaet og dere sprudler av engasjement. Det er nå dere bør kontakte den lokale

pressen! 

Lure ting å tenke på før dere kontakter media:

 1. Hva er nyheten? Skal dere aksjonere, stå på stand, møte en politiker for å dele ut noe? Tenk alltid: Er dette en sak?
 2. Journalister liker action, så om dere skal fange medias oppmerksomhet, er det viktig å tenke på hva som gir saken nyhetsverdi.
 3. Tenk visuelt til avis/tv og lyd til radio. Kle dere ut, overlever STORE diplomer til politikere, ha klart et fengende slagord osv.
 4. Det er ofte enklere å få napp i lokale medier. De er mest interessert i lokale saker og/eller lokal ungdom. Fokuser på at dere er et lokallag og at dere bedriver aktiviteter lokalt!
 5. Ikke kontakt to konkurrerende medier (f. eks. lokalaviser) samtidig. Eksklusivitet er viktig, og kan brukes til å selge inn nyhetssaken deres. Får dere nei av en avis, kan dere prøve hos konkurrenten.
 6. Bygg opp et godt forhold til en journalist eller en redaksjon. Da har dere direktekontakt til en journalist, ikke bare en generell tipsadresse. I tillegg har dere en journalist som allerede vet litt om Press og dere i lokallaget, som kanskje vil dekke det dere gjør flere ganger.

Pressemeldingen: Hvordan bruke den?

Det er lurt å skrive ferdig en pressemelding før dere kontakter media. På den måten får dere spisset budskapet deres og plukket ut noen gode formuleringer dere kan bruke i kontakt med journalister.

 1. Det beste er alltid å ta kontakt med journalister på telefon.
 2. Send pressemeldingen på e-post først, så kan du vise til den når du ringer. Lim den direkte inn i mailen, ikke som vedlegg.
 3. Teksten i e-posten bør være et kort utsnitt av selve pressemeldingen hvor de mest “sitatverdige” delene er med. Har du skrevet pressemeldingen riktig, er det nok å sette inn den første og mest informative delen sammen med et par sitater.

Pressemeldingen: Hvordan skrive den?

Det dere selvfølgelig må huske å nevne tydelig er:

 • Tid, sted, dato (hvis aktivitet)
 • Riktig kontaktinfo til ansvarlig person/person som kan gi mer utfyllende info/sitater eller kommentarer.

Tydelig overskrift

Pressemeldingen må ha en tydelig overskrift som forteller hovedbudskapet i saken. Unngå å ha overskrifter som ”Press har stand på torget klokka 14 på lørdag”. Skriv heller ”Lokal ungdom forbanna og skuffa over ordføreren”. Her går man rett på sak, og vekker interesse hos journalisten. En sexy overskrift gir et lite pek om hva dere skal gjøre/hva dere mener, uten å fortelle alt. Den kan godt være morsom, dog litt avhengig av sak.

Gjør det lettvint for dem

 1. Rett etter overskrift er det kjempeviktig å forklare hva saken omhandler og hvem som mener hva. Altså: I første del av pressemeldinga svare dere kort og konsist på spørsmålene: hva, hvem, hvorfor, hvor og når.
 2. Flett inn noen sitater i teksten, slik at journalisten slipper å kontakte deg for å få kommentarer og sitater han/ hun kan bruke. Lag gjerne konstruerte sitater av deg selv eller andre i lokallaget, helst ledelsen. (Så lenge disse personene godkjenner dem på forhånd.)
 3. Legg ved relevant informasjon, som tall og enkel statistikk, med kilder, slik at journalistene slipper å bruke tid på å finne fram eller bekrefte disse.
 4. Har du bilder som kan være aktuelle, send dem med pressemeldinga.
 5. Skal dere aksjonere eller lignende, forsøk å ha i bakhodet at dere bør ha såpass mye action, plakater og engasjerte mennesker at fotografen har noe å ta bilde av.
 6. Det kan også være greit å skrive et par setninger til slutt om hva Press er, som for eksempel:

Press er en organisasjon som arbeider for en verden der barns rettigheter er innfridd. Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, men er en selvstendig organisasjon. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig og består av ungdom mellom 13 og 25 år. For mer informasjon, besøk våre hjemmesider www.press.no.

Møtet med journalisten

 1. Form budskapet på forhånd. Dere bør ha en person som fronter og står for det meste av pratinga. Etter hvert vil folk da få et ansikt å forbinde til Press. Tenk ut noen hovedpunkter som må med i artikkelen/innslaget, og tenk gjennom hvordan du bygger opp argumentasjonen. Øv deg gjerne hjemme foran speilet, eller få en av de andre i lokallaget til å late som han eller hun er journalisten.
 2. Ring gjerne journalisten samme dag som aksjonen er, bare for å minne ham/henne om aksjonen. Journalister har mange baller i lufta, så dere må sørge for at han/hun faktisk kommer!
 3. Vær hardtslående! Tenk ut noen krasse eller fengende formuleringer – da blir du lagt merke til av de som leser avisa eller ser deg på TV.
 4. Vær behjelpelig med bakgrunnsinformasjon og bilder. Det beste er hvis journalisten vil gjøre en litt større sak enn bare å dekke aksjonen.
 5. Før saken trykkes, ber du om sitatsjekk. Se gjennom hva journalisten har sitert dere på, og at sitatene stemmer overens med hva dere faktisk har sagt.