Barn på flukt

Det er 59,5 millioner mennesker på flukt i verden, og rundt halvparten av dem er barn. Å være på flukt setter barn i en vanskelig rettighetssituasjon, hvor mange mister tilgang på utdanning, fritid og helsehjelp eller kommer bort fra familien sin. I Norge utsettes barn som søker om asyl for gjentatte rettighetsbrudd og en politikk som ikke ser på dem som barn.

Press har jobbet for asylsøkende barns rettigheter siden oppstarten i 1995. Siden da har politikken blitt stadig mindre barnevennlig, men vi fortsetter å gjøre vårt beste for å snu utviklingen. Press jobber for at barn som søker asyl først og fremst skal få være barn. Press mener asylbarn som er uten omsorg fra noen med foreldreansvar skal bli tatt hånd om av barnevernet og at det må gjøres mer når barn forsvinner fra asylmottak.

Barn skal ikke få barndommen satt på vent av midlertidige oppholdstillatelser. Press jobber også for at norsk asylpolitikk skal få et mer internasjonalt perspektiv.

Aktiviteter

Få kommunen til å bosette flere

Arranger stand. Sett frem to boller og fyll den ene med seigmenn. Den ene bollen skal være skiltet (med en lapp eller post-it-lapp) «UDI», og den andre «navn på kommunen*». Meningen er at forbipasserende skal kunne flytte seigmenn/flyktninger til kommunen og deretter skrive under på at kommunen burde ta i mot flere flyktninger. Her kan det være lurt at lokallaget har kunnskap om temaet og kan gi den videre i form av en brosjyre. Dere kan finne fakta om bosetting på IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) sine nettsider. Dere kan også spørre utvalget.

En annen måte å jobbe med bosetting kan være å lage skilt, lignende «til salgs»-skilt hvor det står «her kunne du bosatt flyktninger *navn på ordfører*», evt. «her kunne vi bosatt flyktninger». Under kan det stå mer informasjon. Blir skiltet plassert ved en bilvei kan det være lurt å ha noe kort, som en logo, hashtag eller gjenkjennelig slagord. Poenget med dette er at de som ser skiltet skal ha mulighet til å oppsøke mer informasjon om situasjonen og argumenter. Det er vanskelig å få med all relevant informasjon på en plakat, et banner eller et skilt. Dersom skiltet derimot er plassert et sted hvor folk spaserer forbi og kan ta seg tid til å lese, kan det godt stå litt mer utfyllende. Uansett er det viktig å henvise til et sted hvor det finnes mer informasjon, for eksempel om hva de kan gjøre.

Aktiviteter med mottaksbeboere

Det er også mulig å ha aktiviteter en eller flere ganger uten at det er fast. I slike tilfeller skal lokallaget, sentralstyret og mottaket sammen avgjøre hvilke forbehold lokallaget skal ta, med tanke på politiattest, retningslinjer og skolering. Eksempler på aktiviteter kan være en skidag, at nabolaget gir gamle leker, juleavslutning, helgeleir eller sommerfest. Ta beboerne med på en gård, på kino, på fotballkamp, på en forestilling, på bowling eller noe annet. Et godt tips er å spørre bonden, kinoeierne, arrangørene av fotballkampen og så videre, om dere kan få gratisbilletter, eller om ikke annet, en rabatt.

Faktaopplysning

Dagens asyldebatt er preget av påstander og hard retorikk, ikke fakta og en forståelse av at det er snakk om barn. Man hører for eksempel at det kommer flommer eller strømmer av flyktninger til Norge, eller at foreldre sender barna sine som ankerbarn slik at de kan få opphold. Dette er feil. Deres lokallag kan bidra til en bedre retorikk ved hjelp av fakta!
Heng opp plakater i hele byen med en påstand, f.eks. “Det kommer en flom av asylsøkere til Norge hvert år.” med en strek videre til en plakat der det står f.eks. “I 2013 kom det 11 480 til Norge, 2 329 av dem var barn.”

Forslag til tema for debatt, temakveld og lokalpolitisk påvirkning:

Debatt

 • Retorikk i asyldebatten – hvor går grensen til rasisme?
 • Hvordan påvirker EU norsk asylpolitikk?
 • Hva er løsningen for de lengeværende barna?
 • Flyktningproblemet er globalt – finnes det en internasjonal løsning?
 • Hva må gjøres for at barn ikke skal forsvinne fra asylmottak?
 • Bør kommunen bosette (flere) flyktninger?
 • Hvordan kan vi integrere bedre?

Temakveld:

 • Prosess og rettssikkerhet
 • Barnevernets rolle og innsats for asylsøkende barn
 • Internasjonale tilnærminger til flyktningpolitikk
 • Bosettingspolitikk – Hva er den beste løsningen?
 • Flyktningsituasjonen i verden
 • Barnespesifikke utfordringer på flukt
 • Hvordan integreres flyktninger i den spesifikke kommunen?
 • Foredrag på en skole om migrasjon, flyktningtall og flukt-realiteter.
 • Vis Margreth Olin sin film De Andre

Lokalpolitisk påvirkning:

 • Få kommunen til å bosette (flere) flyktningbarn og -familier
 • Få kommunen til å bevilge flere penger til integreringstiltak
 • Erklære kommunen rasismefri sone
 • Få kommunen til å subsidiere ting som medlemskap, transport og/ eller kinobilletter til asylsøkende barn