Hva er et lokallag?

Det er lokallagene i Press som sørger for aktiviteter hvor barn og unge i Norge kan delta. Det er altså dere som sørger for at kampen for barn sine rettigheter tas rundt omkring i hele landet. Som et lokallag har dere en del oppgaver som må gjennomføres, men hva er egentlig et lokallag, og hvordan fungerer det?

Herunder finner du en liten sjekkliste som viser hva dere må huske på i et lokallag.

 

Lage et lokallagstyre 

For å kunne være et lokallag trenger dere minst tre personer. Lokallaget skal ha et styre som består av leder, økonomiansvarlig og et styremedlem. Det trengs altså ikke mer enn 3 personer for å starte et lokallag!

 

Finne et sted å være 

Som et lokallag er det alltid greit å ha et sted å være der dere kan møtes og ha aktiviteter. I starten kan det være alt fra et klasserom til hjemme hos et av medlemmene. Mange synes likevel det er fint å skaffe seg et fast kontor. Det kan godt være et klasserom dere får bruke på skolen etter skoletid, eller et rom på biblioteket eller på ungdomsklubben, for eksempel. Da er det lettere for andre å finne dere, i tillegg til at det er hyggelig å ha et sted som kan bli litt som hjemme.

 

Lage en oversikt over aktiviteter dere vil gjennomføre

Nå som dere har et sted å samles er det lurt å finne ut hva dere vil gjøre. Som lokallag i Press har dere stor frihet i hvordan dere vil jobbe. Bruk nettsidene til Press for å finne inspirasjon til temaer dere kan jobbe med.

Etter valg av tema og sak er det lurt å myldre litt på kreative ideer og tanker om hvordan dere kan jobbe med saker. Dere kan selv velge hvor lenge dere vil jobbe med en sak, om det er en enkel aksjon eller en kampanje på et halvt år er helt opp til dere.

 

Fordele oppgaver innad i styret, og til medlemmene i lokallaget 

Som nevnt består et lokallag av et lokallagstyre og lokallagsmedlemmer. Styret sin oppgave er å gjennomføre de mer administrative oppgavene til et lokallag. Som å føre budsjett, skrive årsrapport, lede lokallagsmøter, arrangere årsmøte osv. En av de viktigste oppgavene til et lokallagstyre gjør er å delegere oppgaver til resten av lokallaget. Ofte har man aktive medlemmer i et lokallag som ikke er med i styret. Disse er viktige ressurser som må brukes.

Å inkludere alle medlemmer skaper en følelse av at hele lokallaget sammen jobber for de sakene, eller det temaet, lokallaget har valgt.

 

Gjør lokallaget sosialt! 

Som et lokallag er dere dessuten en stor sosial gjeng. Det er viktig at lokallagsmøter og andre aktiviteter er noe folk vil komme på. Det er fint å gjøre møtene hyggelige med litt kos og digg, som kjeks, te, frukt og saft. Men det er desto viktigere å gi rom for å snakke om annet enn bare Press-ting. Det er også veldig fint å arrangere aktiviteter for lokallaget som ikke bare er Press-relatert, som for eksempel å dra på skøyter eller ha en filmkveld med lokallaget. Lokallaget skal forhåpentligvis være et sted som en vil komme tilbake til, og et sted andre folk synes ser superhyggelig ut.

 

Noen spørsmål? 

Med dette bør dere ha fått en liten tanke om hva et lokallag er/kan være. Dere er da klare for å forme det beste lokallaget Press har sett! Trenger dere noe hjelp, eller har noen spørsmål er det bare å ta kontakt med medlemssekretæren Henriette.