Hvordan bruke media som verktøy

Det er stor forskjell på sosiale og tradisjonelle medier, men det er viktig at lokallag tenker på begge to.

SOSIALE MEDIER

På sosiale medier er det vi som bestemmer innholdet, og vi er ikke avhengige av at en redaksjon eller en journalist slipper oss til. Derfor er sosiale medier en enkel og effektiv kanal for å kommunisere med medlemmer og følgere. Sosiale medier bør spille en sentral rolle i profilering av lokallaget. Husk at potensielle nye medlemmer mest sannsynlig sjekker dere ut på nett før de blir med!

Det er superviktig at profilene på Facebook/Twitter/Insta/blogg er oppdaterte. Ha en i lokallaget som er ansvarlig for å oppdatere profilene deres og skrive blogginnlegg. Det trenger ikke være samme person som gjør alt, men en PRansvarlig som sørger for at disse tingene blir gjort. Ta bilder av alt dere gjør! Bilder er godt materiale til innlegg på sosiale medier, og kan brukes til blogginnlegg uten at dere trenger å skrive så mye ved siden av. Bruk sosiale medier til mobilisering! Fortell om kampanjer, møter og andre ting dere arrangerer og inviter følgere med. Vis fram aktivitetene deres! Ellers virker det ikke som dere gjør noe for dem som søker dere opp på nett.

TRADISJONELLE MEDIER

Det er også viktig å synliggjøre Press og lokallaget i tradisjonelle medier som aviser, radio og TV. Her når vi et større og annerledes publikum enn vi gjør på sosiale medier.

Tre måter å jobbe med tradisjonelle medier på:

1. Gi en kommentar til saker som allerede er omtalt

Følg med i lokale medier. Hvilke saker er aktuelle? Diskuteres det for eksempel om det skal opprettes et asylmottak i området? Ring journalisten som dekker saken for å tilby deres faktakunnskaper og meninger i en kommentar! Her gjelder det å være raskt ute. Det nytter ikke for oss å kommentere hvis Redd Barna allerede har gjort det.

Eksempel fra virkeligheten:

NRKs nettavis hadde en sak om at Fylkesmannen i Nord-Trøndelag hadde funnet ut at 30 prosent av tilsynssaker meldt til barnevernet ikke ble behandlet innen den lovpålagte fristen. Vi ringte journalisten, og fikk med en kommentar om at «Dette er ikke bare et brudd på tidsfrister, men på barns rettigheter».

2. Skriv leserinnlegg

Skriv leserinnlegg, masse leserinnlegg! Sjekk eget kapittel om hvordan dette gjøres i denne håndboka.

3. Selg inn saken din til en journalist

Journalisten skriver en egen sak som handler om det lokallaget jobber med. Sjekk ut kapitelet om mediearbeid og pressemeldinger!