Samarbeid

Hvordan samarbeide og med hvem?

Press samarbeider med en rekke organisasjoner. Samarbeid er kult og kan ofte gi raskere gjennomslag i saken.

For at Press skal nå sitt mål om en verden der barns rettigheter er innfridd, er vi avhengige av å samarbeide med andre organisasjoner og politiske aktører. Ofte kommer vi mye lenger når vi kan vise til et bredt og stort engasjement for sakene våre. Når mange organisasjoner går sammen om et krav, kan ikke politikerne lenger ignorere det. Når man samarbeider om en sak tjener man på hverandres kompetanse, størrelse og kredibilitet, og kan på den måten komme lenger enn man kan alene.

I de aller fleste tilfeller vil samarbeid være en god ting, men i noen tilfeller kan det også slå negativt ut. På samme måte som et samarbeid kan gi økt tyngde og kredibilitet, kan man også lide under andres mangel på kredibilitet. Noen ganger kan dessuten samarbeid kreve at Press gir opp for mye av sin egenart. Søk samarbeid, men ikke for enhver pris!

Selv om Press er partipolitisk uavhengig betyr ikke det at vi ikke kan samarbeide med partier, så lenge samarbeidet har en klar barnerettslig profil. Om et parti er enig med oss i en sak, er det ingenting i veien for å samarbeide med dem i den saken. Men pass på et det er et samarbeid om sak, unngå å knytte for tette generelle bånd til spesifikke partier. På lokalt plan kan det være organisasjoner som «konkurrerer» om medlemmene, ikke la dette stoppe et potensielt godt samarbeid!

Her er forslag til hvem dere kan samarbeide
med:

 • Redd Barna, Press sin moderorganisasjon
 • Røde Kors Ungdom
 • Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon
 • Spire, Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon
 • Slett U-landsgjelda (SLUG)
 • Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
 • Ungdomsrådet i din kommune eller ditt fylke
 • Amnesty
 • FN-sambandet
 • Fairtrade Norge
 • Elevorganisasjonen
 • Norges Handikapforbunds Ungdom (NFHU)

De ulike ungdomspartiene:

 • Rød Ungdom
 • Sosialistisk Ungdom
 • Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF)
 • Kristelig Folkeparti Ungdom
 • Unge Venstre
 • Unge Høyre
 • Fremskrittspartiet Ungdom
 • Grønn Ungdom
 • Senterungdommen