Hvordan mekke verdens beste konsert

Å arrangere konsert trenger ikke være vanskelig eller tungt arbeid, men det er viktig å fordele ansvar knyttet til arrangeringen.

 

Hovedansvarlig: Hovedansvarlig for at konserten blir gjennomført. Kan også ha ansvar for økonomien. Har ansvar for å følge opp de andre ansvarsområdene og deres opp­gaver.

Venue/pynting: Venue betyr spille-sted (evt. lokale). Å ha ans­var for venue kan bety at man har ansvar for å booke et lokale, og for hvordan det ser ut der.

Artister/underholdning/back­stage: Har ansvar for å booke artister, band eller annen under­holdning. Det kan være lurt at samme person har ansvar for raider og backstage, så bidragsyterne kun trenger å forholde seg til noen få personer. Raider er en liste overhva bidrags-yterne ønsker av drikke, mat eller annet på backstageområ­det.

Lyd/lys: Har ansvar for det tekniske, og kan være bindeleddet mellom de som arrangerer konserten og de som jobber med lys og lyd.

Mobilisering og presse: Har ansvar for å spre ordet om konserten og sende ut pressemelding og invitasjoner.

 

Tips og triks

Venue/pynting

 • Bestill lokale god tid i forveien. Det kan være vanskelig å booke artister uten lokale.
 • Ved utendørskonserter er det kult med møbler og stands som alterna­tiv underholdning og pynt.

Artister/underholdning/back­stage

 • Store artister koster mer, så før man booker bør man vurdere hvor mye man skal bruke på artister kontra resten. Eksempel er å ha flere små og en stor artist. Det er også lov å spørre om artistene kan strekke seg til å gi en bedre pris enn første forslag.
 • Vær konsekvent med artistenes raider (ønsker). Er det et alkohol­fritt arrangement er det lov å si til artister at øl backstage er forbudt. Ellers pleier bidragsytere å ønske seg mat og brus, og kanskje hånd­klær og lignende. Snacks som chips og brus er det hyggelig å spandere uansett.
 • Spør en ekstra gang hva bidrags-yterne trenger og mangler for å holde showet sitt. Plutselig for­ventet et band at dere stilte med trommer, og så mangler dere et trommesett.

Lyd/lys

 • Om ikke lokalet fikser lyd/lys selv, blir det dyrere å arrangere konsert fordi det da må leies inn ekstra folk som kan det tekniske.
 • Noen artister vil vite litt om det tekniske på forhånd, så hold god kontakt med lydfolk.
 • Sjekk alltid hva artistene/venner/lokale kan stille med av backline (trommersett og lignende) og PA-annlegg (Power Amplifier)

Mobilisering og presse

 • Mobilisering og presse gjøres i god tid i forkant!
 • Om det kommer presse under konserten, er det fint å få frem hvorfor dere arrangerer konsert og tale deres kampsak gjennom konserten.
 • Printing av plakater er alltid fint. Lag Facebookevent og inviter ALLE.
 • For å sikre at noen kommer, er det veldig lurt å ringe venner og aktivt få dem med på konserten.

Økonomi

 • Økonomi kan være vanskelig, men så lenge man er oversiktlig og streng, så skal det gå fint.
 • Det er viktig å vite hva man vil ha før man starter å lage et budsjett. Følger det lys/lydmann med lokalet?