Press søker en engasjert kommunikasjonsrådgiver 40%

Publisert 30.08.22 av Press

Om Press:
Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som
utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs
barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en
rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som
jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på
10 lokallag over hele landet.


Om stillingen:
Vi ser etter en person som er selvstendig, har god kjennskap til sosiale medier og
kan følge opp og utvikle mediearbeidet vårt.
Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom
for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er åtte stykker på
kontoret og 1000 engasjerte ungdommer fra hele landet som trenger din hjelp!

 • Hovedoppgaver
 • Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå
 • Lage månedlige mediestrategier
 • Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier
 • Bistå med kampanjearbeid og -utvikling, blant annet vår kampanje mot
  kroppspress, Gullbarbie
 • Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre
  oppgaver tilfalle stillingen

 • Dine kvalifikasjoner:
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Erfaring med og interesse for medie- og informasjonsarbeid
 • Kjennskap til InDesign, Illustrator, Photoshop eller tilsvarende programmer
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Organisasjonserfaring er et pluss
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 • Vi tilbyr:
 • 40% fast stilling
 • Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom
  deltakelse på kurs, seminarer ol.
 • Gode arbeidstidsordninger
 • Lønn i henhold til tariff
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Kantineordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag


  Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til
  å søke.

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:
Madeleine Ulstein, daglig leder
E-post: madeleine@press.no
Søknad med CV sendes på e-post til madeleine@press.no innen 18. september.
Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver». Tiltredelse etter avtale.

Press søker prosjektmedarbeider til et spennende internasjonalt forskningsprosjekt!

Publisert 26.08.22 av Press

Press søker en prosjektmedarbeider til vårt prosjekt om ungdomsmedvirkning og folkehelse. Stillingen er en deltidsstilling på 40% ut prosjektets levetid, som er ut oktober 2023. Stillingen er på 40% gjennom prosjektet, men arbeidsmengden vil variere fra måned til måned. Du vil ha stor grad av kontroll over når arbeid gjøres selv. Stillingen passer godt ved siden av studier. 

Søknadsfrist: 25. september

Tiltredelse: Snarest 

Om Press

Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som jobber utelukkende med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter. Vi har ca. 1 000 medlemmer i alderen 13-25 år, og aktive lokallag over hele landet. Press er partipolitisk og religiøst uavhengige, og legger FNs barnekonvensjon til grunn for alt arbeid vi gjør. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirke og aksjonisme jobber Press for et bedre samfunn for barn og ungdom.

Prosjektmedarbeideren skal jobbe med et europeisk samarbeidsprosjekt, kalt CO-CREATE. CO-CREATE er en studie som undersøker hvordan samfunnet kan legge til rette for at ungdom velger et sunt kosthold og en aktiv livsstil. FHI leder studien, og Press er en av 14 samarbeidspartnere. Meningsfull ungdomsmedvirkning er en viktig del av prosjektet, der prosjektet har involvert ungdom for å se nærmere på de strukturelle årsakene til at ungdom blir overvektig. 

Prosjektmedarbeideren vil i hovedsak ha ansvar for å utarbeide prosjektets håndbok, følge opp ungdomsgrupper og bistå med rapportering. Det vil også bli noe reising, både i forbindelse med prosjektmøter og konferanser.

Den ansatte vil jobbe med å bistå partnerorganisasjonene med at deres ungdomsaktivitet holder høy kvalitet og at ungdom som deltar i prosjektet har reell påvirkning. Stillingen skal også spre resultatene fra prosjektet. Det kan betyr å delta på internasjonale konferanser for å holde presentasjoner, bearbeide resultater fra forskningen til metoder som kan anvendes i prosjektarbeid til å arrangere aktiviteter for ungdom. 

Hovedoppgaver:

 • Utarbeide prosjektets håndbok i samarbeid med internasjonale partnere
 • Delta på planleggingsmøter og konferanser med internasjonale partnere
 • Bistå i arbeidet med økonomirapportering i samarbeid med daglig leder
 • Følge opp prosjektets ungdomsgruppe
 • Bistå i koordineringen av å dele ungdommers erfaringer fra prosjektet

Kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen. Det er en fordel å kunne jobbe på kontoret i Oslo, men ikke et krav.

Dine kvalifikasjoner:

Vi søker en fleksibel og engasjert person med erfaring fra organisasjonsarbeid. Vi ser etter deg som er analytisk og strategisk, men likevel evner å engasjere en ung målgruppe. Det er en fordel om du har erfaring med påvirkningsarbeid og har god akademisk tekstforståelse. Vi forutsetter at du trives i et ungt miljø.

 • Erfaring med å engasjere og bidra til kompetanseheving hos ungdom
 • Kompetanse på barn og unges deltakelse og medvirkning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk

Vi tilbyr:

 • Opplæring ved tiltredelse
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø sentralt i Oslo med felles lunsj hver dag.

 Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Maja K. Stensdal, prosjektmedarbeider
Telefon: 45200409
E-post: majas@press.no 

Madeleine Ulstein, daglig leder 
Telefon: 97188684
E-post: madeleine@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til madeleine@press.no innen torsdag 8. september. Merk e-posten med

«Prosjektmedarbeider».

Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt
intervju. 

Mer informasjon om Press finner du her: www.press.no

Til barnets beste?

Publisert 24.05.22 av Press

Med kampanjen Til barnets Beste ønsker vi at Press skal sette asylsøkende barns rettigheter på agendaen nok en gang. Navnet på kampanjen viser til et av prinsippene som ligger til grunn når man behandler enhver sak som angår barn. Dette prinsippet kommer fra artikkel tre i Barnekonvensjonen, og har også blitt tatt inn i Grunnloven. Der kan man lese at ved handlinger og avgjørelser som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn (§104). Man skal altså alltid ta hensyn til hva som er best for barnet. Med denne kampanjen retter Press søkelyset mot norsk asylpolitikk og argumenterer for at dette prinsippet ikke blir fulgt.

Lokallag kan lese mer om kampanjen på internsiden vår:
https://press.no/internside/til-barnets-beste

Press søker ny kommunikasjonsrådgiver!

Publisert 20.05.22 av Press

Vil du bli med på å bygge organisasjonens mediearbeid? Vil du jobbe med å ivareta god informasjonsformidling til ungdom? Vi søker en engasjert kommunikasjonsrådgiver som er god på innholdsproduksjon og evner å jobbe strategisk.

Om Press:
Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1 000 medlemmer fordelt på 10 lokallag over hele landet.

Om stillingen:
Vi ser etter en person som er selvstendig og har god kjennskap til sosiale medier. Du må kunne følge opp og utvikle mediearbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er åtte stykker på kontoret og 1 000 engasjerte ungdommer fra hele landet som trenger din hjelp!

Hovedoppgaver:
Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker.
– Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier.
– Bistår med kampanjearbeid og -utvikling, blant annet vår kampanje mot kroppspress, Gullbarbie.
– Hjelpe våre tillitsvalgte med forberedelser til intervjuer, medieopptredener, høringer og annen ekstern kommunikasjon.
– Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
– Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid
– Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
– Erfaring med og interesse for medie- og informasjonsarbeid
– Kjennskap til InDesign, Illustrator, Photoshop eller tilsvarende programmer
– Erfaring med prosjektarbeid
– Interesse for norsk politikk
– Organisasjonserfaring er et pluss
– Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr:
– 100 % fast stilling
– Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
– Gode arbeidstidsordninger
– Lønn i henhold til tariff
– Reiseforsikring
– Pensjonsordning
– Kantineordning
– Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

Vi ønsker en mangfoldig arbeidsplass og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Madeleine Ulstein, daglig leder
E-post: madeleine@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til madeleine@press.no innen 17. juni. Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver». Tiltredelse etter avtale. Fortrinnsvis i august.

Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Deltidsstilling: Regionssekretær

Publisert 29.04.22 av Press

Brenner du for barns rettigheter? Vi søker deg som ønsker å jobbe og skape resultater sammen med frivillige, trives med prosjektarbeid og har lyst på en jobb med mening hvor du kan gjøre en forskjell.

Etter en lang pandemi-vinter ønsker Press å satse for å få opp aktiviteten igjen. Vi søker én deltidsansatt som vil hjelpe i gang lokallag i løpet av perioden mai til september 2022.

Tiltredelse: Snarest

Søknader behandles fortløpende

Varighet: mai til september med mulighet for utvidelse

Stilling: Stillingen er en deltidsstilling på 40% og passer perfekt som sommerjobb og ved siden av studier. Oppgaven er å få i gang nye og eksisterende lokallag gjennom å ta kontakt med eksisterende medlemmer, verve nye medlemmer, standaktivitet, skolebesøk og liknende. Stillingen vil også innebære kartlegging av oppfølgingsbehov rundt om i regionene og utvikling av skoleringsressurser. Når man får igang lokallag, skal disse følges opp og hjelpes til å bli aktive og selvstendige. Man jobber tett sammen i et team med tre andre regionssekretærer.

Hva trenger vi hjelp med? 

Oppgaver blir blant annet å:

 • Dra på skolebesøk, stand og fritidsklubber for å verve
 • Holde foredrag
 • Utvikle skoleringsressurser
 • Bistå med oppfølging av lokallag, og gi dem opplæring i styrearbeid og aktivisme
 • Kartlegge behovet for sentral oppfølging blant eksisterende medlemmer i regionene
 • Mobilisere til nasjonale arrangementer i Press

Hvordan søke?

Send en kort mail med din erfaring og motivasjon for å søke stillingen til au@press.no. Skriv gjerne hvor du vil jobbe ifra. Det er mulig å både jobbe ifra vårt kontor i Oslo og ute i regionene. Søknader vurderes fortløpende og aktuelle kandidater blir invitert til en kort prat om prosjektet og forventninger.

Skuffende budsjett for barn og unge

Publisert 12.10.21 av Press

Vi håpet at det skulle bevilges mer penger til skolehelsetjenesten, som er en helt grunnleggende tjeneste for å ivareta barn og unges fysiske og psykiske helse. Den brukes allerede av 32% av skoleelever i dag, men det er mange som ikke har et godt nok tilbud på sin skole. Vi trenger mer penger til fag- og kompetanseutvikling og flere helsesykepleiere for å skape en tjeneste som faktisk møter barn og unges behov, og de ulike utfordringene de står overfor.

Et annet svakt punkt i budsjettet er tiltakene som er foreslått for barn som lever i vedvarende lavinntekt. I dag tas barnetrygden fra de barna som trenger det mest, ved at kommuner kan redusere sosialstønad tilsvarende barnetrygden. Den beste måten å hjelpe disse barna på er å forby en slik motregning. Vi forventer at den nye regjeringen gjør det de kan for å endre på dette.

200 millioner kroner for å ivareta barn og unges psykiske helse er et godt tiltak, men vi ønsket oss enda mer, fordi det er på tide at barn og unges psykiske helse blir prioritert høyere. Barn og unge har lenge sagt at vi må ta tak i psykisk helse, og det er bra det settes av penger til å forske på årsaker til at det har blitt verre. Vi vil følge tett med på hvordan dette blir utført i praksis.

Press søker ny Larm-redaktør

Publisert 08.10.21 av Press

Larm er medlemsbladet til Press – Redd Barna Ungdom, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Hvert produserte magasin honoreres med 6000 kroner. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Redaktørens oppgaver:
Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

 

● Sette ned en redaksjon for magasinet
● Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
● Samle inn tekster til magasinet
● Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
● Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
● Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
● Samarbeid med grafisk designer
● Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Lea Mariero på lea@press.no

Søknadsfrist: 24. oktober
Tiltredelse: Snarest

Press søker rapportforfattere!

Publisert 05.03.21 av Press

Hvordan vi prater med hverandre på nett, har blitt enda mer aktuelt det siste året. Den pågående pandemien har i enda større grad enn tidligere flyttet både skolehverdagen og det sosiale livet til internett. Dette har skapt mange muligheter, men forsterker også de problemene som alt eksisterer knyttet til netthets og annen uønsket atferd på nett. For å jobbe med dette har Press inngått et samarbeid med Tieto-Evry, og skal som en del av deres The polite type-prosjekt undersøke hvordan det er for unge å ytre seg på nett i dag, både offentlig og privat med venner. I tillegg vil prosjektet undersøke hva som kan gjøres for at nettet skal bli et bedre sted å være. 

Vi ser derfor etter to rapportforfattere som kan hjelpe oss med å lage en rapport om dette temaet. 

Søknadsfrist søndag 21. mars. Oppstart snarest.

Oppdraget som rapportforfatter honoreres med 25 000 kroner.

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Ønskede krav til rapporten

Press ønsker en rapport som ikke bare snakker om ungdom, men også med ungdom. Derfor er en viktig del av rapporten å gjennomføre intervjuer hvor unge får presentere sine egne opplevelser og perspektiver på å være ung på nett, og bruker disse innspillene i rapporten. 

Utover dette ønsker vi en rapport som undersøker hvordan det oppleves å være på nett. Vi ønsker særlig å undersøke om det finnes en kobling mellom trakassering på internett og høyere terskel for å bruke ytringsfrihet.

Rapporten skal også inneholde en analyse av hvilke tiltak som er gjort så langt for å bedre debattklimaet på nett, og hvilke tiltak som kan gjøres. 

Ønsket oppbygging av rapporten

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort introduksjon om netthets, og de viktigste årsakene til at unge vegrer seg fra å ytre seg i det offentlige rom på nett. Videre ønsker vi at rapporten skal se på hva som er gjort så langt fra myndighetens side. Hoveddelen skal være en presentasjon av resultatene fra intervjuene hvor ungdom selv reflekterer. 

I tillegg ønsker vi at rapporten identifiserer aktører som har mulighet til å gjøre tiltak som bedrer situasjonen, og forslag til hva de kan gjøre. 

Mål og tidsramme

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvordan Norge kan legge til rette for at barn og unge møter færre hindre når de skal si sin mening. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Press.

 • Press ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriverne gjennom perioden. 
 • Rapporten vil lanseres medio august, men må være ferdig før utgangen av juni.
 • Det forventes at forfatterne deltar på rapportlansering ved utgivelse.
 • Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis, og at den ikke er mer enn 20 -25 sider (innhold) samt en ensiders oppsummerende hand-out til beslutningstakere.
 • Tidsramme: 10-15 uker.
 • Rapportskrivingen skal fint la seg kombinere med studier eller lignende arbeid, men det er forventet at rapportforfatteren i perioder må jobbe tilnærmet heltid, spesielt nær deadline.
 • Rapport og prosjektet vil være styrt av en egen tidsplan, og vil utarbeides i tett dialog med Press´ sekretariat.

Vi ser etter deg som

 • er strukturert med gode evner til å jobbe selvstendig og under tidspress.
 • er analytisk og har gode forkunnskaper om barns rettigheter og nettmobbing.
 • har gode samarbeidsevner.

Erfaring med rapportskriving og rapportprosjekter, samt kjennskap til Press er en fordel.

Vi tilbyr

 • et honorar på 25 000 kroner. 
 • mulighet for arbeidssted i Press sine lokaler, hvis smittesituasjonen i Oslo tillater det.
 • en spennende mulighet til å utarbeide en rapport om et av viktigste temaene vi jobber med.

Søknadsfrist søndag 21. mars.

Send søknad (maks 1 side) og CV som PDF til fredrik@press.no
Merk søknad med: Rapportforfatter

Ved spørsmål kontakt:

Fredrik Vaaheim
Daglig leder i Press
fredrik@press.no
Tlf: 91 53 43 33

Mathilde Aas Henriksen ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver

Publisert 03.03.21 av Press

Fortell litt om deg selv – hvem er du?

–       Jeg er 25 år og bor i Oslo, og elsker å oppleve verden. Jeg har bodd fire år i New York og prøver ellers å reise så mye jeg kan for å møte nye mennesker og kulturer. Jeg er en engasjert jente og er ikke redd for å si fra!

–       Helt fra barndommen av har jeg vært glad i å kommunisere med andre gjennom formidling av historier og opplevelser, og jeg får ofte høre at skravla går når noen putter på en tier for mye. Ellers er det to viktige karakterer som har gitt og fortsatt gir meg mye glede i livet, og det er Harry Potter og Harry Hole.

Hva gleder du deg mest til med jobben?

–       Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med medlemmene i Press og bidra til at barn og unge får bruke stemmen sin! Press jobber med utrolige viktige saker og jeg ser frem til en givende jobb hvor jeg kan lære masse.

–       Barn og unge har så mye viktig å bidra med og det burde alle forstå!

Nevn tre ting du er veldig glad i:

–       Pepsi Max, bøker og lørdagsbrunsjer. Sistnevnte blir det ikke så mye av om dagen, men jeg gleder meg til våren når det blir lettere å møtes ute.

Frifond!

Årets frifond har åpnet! Nå kan lokallag søke om økonomisk støtte for ulike aktiviteter dere planlegger å arrangere i løpet av året! Under finner dere årets søknadsskjema og et eksempel på et frifond budsjett Vi gleder oss til å se hvilke spennende ting dere har planer om i år!

Søk her!