Press søker rapportforfattere!

Publisert 05.03.21 av Press

Hvordan vi prater med hverandre på nett, har blitt enda mer aktuelt det siste året. Den pågående pandemien har i enda større grad enn tidligere flyttet både skolehverdagen og det sosiale livet til internett. Dette har skapt mange muligheter, men forsterker også de problemene som alt eksisterer knyttet til netthets og annen uønsket atferd på nett. For å jobbe med dette har Press inngått et samarbeid med Tieto-Evry, og skal som en del av deres The polite type-prosjekt undersøke hvordan det er for unge å ytre seg på nett i dag, både offentlig og privat med venner. I tillegg vil prosjektet undersøke hva som kan gjøres for at nettet skal bli et bedre sted å være. 

Vi ser derfor etter to rapportforfattere som kan hjelpe oss med å lage en rapport om dette temaet. 

Søknadsfrist søndag 21. mars. Oppstart snarest.

Oppdraget som rapportforfatter honoreres med 25 000 kroner.

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Ønskede krav til rapporten

Press ønsker en rapport som ikke bare snakker om ungdom, men også med ungdom. Derfor er en viktig del av rapporten å gjennomføre intervjuer hvor unge får presentere sine egne opplevelser og perspektiver på å være ung på nett, og bruker disse innspillene i rapporten. 

Utover dette ønsker vi en rapport som undersøker hvordan det oppleves å være på nett. Vi ønsker særlig å undersøke om det finnes en kobling mellom trakassering på internett og høyere terskel for å bruke ytringsfrihet.

Rapporten skal også inneholde en analyse av hvilke tiltak som er gjort så langt for å bedre debattklimaet på nett, og hvilke tiltak som kan gjøres. 

Ønsket oppbygging av rapporten

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort introduksjon om netthets, og de viktigste årsakene til at unge vegrer seg fra å ytre seg i det offentlige rom på nett. Videre ønsker vi at rapporten skal se på hva som er gjort så langt fra myndighetens side. Hoveddelen skal være en presentasjon av resultatene fra intervjuene hvor ungdom selv reflekterer. 

I tillegg ønsker vi at rapporten identifiserer aktører som har mulighet til å gjøre tiltak som bedrer situasjonen, og forslag til hva de kan gjøre. 

Mål og tidsramme

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvordan Norge kan legge til rette for at barn og unge møter færre hindre når de skal si sin mening. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Press.

 • Press ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriverne gjennom perioden. 
 • Rapporten vil lanseres medio august, men må være ferdig før utgangen av juni.
 • Det forventes at forfatterne deltar på rapportlansering ved utgivelse.
 • Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis, og at den ikke er mer enn 20 -25 sider (innhold) samt en ensiders oppsummerende hand-out til beslutningstakere.
 • Tidsramme: 10-15 uker.
 • Rapportskrivingen skal fint la seg kombinere med studier eller lignende arbeid, men det er forventet at rapportforfatteren i perioder må jobbe tilnærmet heltid, spesielt nær deadline.
 • Rapport og prosjektet vil være styrt av en egen tidsplan, og vil utarbeides i tett dialog med Press´ sekretariat.

Vi ser etter deg som

 • er strukturert med gode evner til å jobbe selvstendig og under tidspress.
 • er analytisk og har gode forkunnskaper om barns rettigheter og nettmobbing.
 • har gode samarbeidsevner.

Erfaring med rapportskriving og rapportprosjekter, samt kjennskap til Press er en fordel.

Vi tilbyr

 • et honorar på 25 000 kroner. 
 • mulighet for arbeidssted i Press sine lokaler, hvis smittesituasjonen i Oslo tillater det.
 • en spennende mulighet til å utarbeide en rapport om et av viktigste temaene vi jobber med.

Søknadsfrist søndag 21. mars.

Send søknad (maks 1 side) og CV som PDF til fredrik@press.no
Merk søknad med: Rapportforfatter

Ved spørsmål kontakt:

Fredrik Vaaheim
Daglig leder i Press
fredrik@press.no
Tlf: 91 53 43 33

Mathilde Aas Henriksen ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver

Publisert 03.03.21 av Press

Fortell litt om deg selv – hvem er du?

–       Jeg er 25 år og bor i Oslo, og elsker å oppleve verden. Jeg har bodd fire år i New York og prøver ellers å reise så mye jeg kan for å møte nye mennesker og kulturer. Jeg er en engasjert jente og er ikke redd for å si fra!

–       Helt fra barndommen av har jeg vært glad i å kommunisere med andre gjennom formidling av historier og opplevelser, og jeg får ofte høre at skravla går når noen putter på en tier for mye. Ellers er det to viktige karakterer som har gitt og fortsatt gir meg mye glede i livet, og det er Harry Potter og Harry Hole.

Hva gleder du deg mest til med jobben?

–       Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med medlemmene i Press og bidra til at barn og unge får bruke stemmen sin! Press jobber med utrolige viktige saker og jeg ser frem til en givende jobb hvor jeg kan lære masse.

–       Barn og unge har så mye viktig å bidra med og det burde alle forstå!

Nevn tre ting du er veldig glad i:

–       Pepsi Max, bøker og lørdagsbrunsjer. Sistnevnte blir det ikke så mye av om dagen, men jeg gleder meg til våren når det blir lettere å møtes ute.

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i Press

Publisert 30.12.20 av Press

Søknadsfrist: 25.01.21
Tiltredelse: Snarest
Varighet: Fast stilling

Om Press:

Press – Redd barna ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Verdens beste ungdomsorganisasjon leter etter deg som er god på mediearbeid. Vi er 1000 ungdommer som jobber for å oppfylle rettighetene barn har ifølge Barnekonvensjonen og tror på en bedre verden for barn og unge. Vi ser etter noen som deler denne overbevisningen og kan være med å utvikle og forbedre mediearbeidet vårt.

Vi trenger at du er selvstendig og strukturert, men du må også klare å jobbe godt med unge mennesker. Du må være opptatt av barns rettigheter. Du må klare å skrive en rapport, og du må kunne følge opp og utvikle kommunikasjonsarbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier i tillegg til internkommunikasjon i organisasjonen vår. Det er også en fordel om du forstår hvordan det politiske systemet i Norge fungerer.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er syv stykker på kontoret og 1000 engasjerte ungdommer fra hele landet som er klare for å endre verden!

Hovedoppgaver:

 • Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker, og gi kommunikasjonsfaglige råd til våre tillitsvalgte
 • Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier gjennom innholdsproduksjon og jevnlig publisering
 • Holde Press dagsaktuell ved å følge med på medier og identifisere saker Press bør respondere på
 • Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
 • Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring og god forståelse med mediearbeid, både tradisjonelle og sosiale medier
 • Interesse for norsk politikk
 • Organisasjonserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Relevant utdanning innenfor mediearbeid og kommunikasjon e.l. Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Kjennskap til InDesign, Photoshop og annet grafisk arbeid er et stort pluss

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønnsinnplassering mellom 26.365 og 31.895 i månedslønn.   
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

 

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Fredrik Vaaheim, daglig leder
Telefon: 91 53 43 33
E-post: fredrik@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 25. januar. Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver».

Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Ledig stilling som organisasjonsrådgiver i Press

Publisert 06.07.20 av Press

Søknadsfrist: 09.08.20
Tiltredelse: Snarest
Varighet: Fast stilling

Om Press – Redd Barna Ungdom:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Organisasjonsrådgiveren inngår som en av fire ansatte i Press sitt sekretariat i Oslo.  Som organisasjonsrådgiver har du hovedansvaret for at Press er i utvikling og strekker seg for å bli en enda bedre organisasjon for barn og ungdom å delta i. Det betyr at du har hovedansvaret for skoleringarbeidet til Press, og vil arbeide med å utvikle dette. Du vil jobbe tett med sentralstyret for å følge opp Press sin langsiktige strategi, og sørge for at aktiviteten vi driver med på kort sikt bygger opp under våre langsiktige målsettinger. Du vil også bistå med arrangering av seminarer, møter og annet forefallende arbeid. 

Hovedoppgaver:

 • Bistå sentralstyret med å arrangere seminarer og møter
 • Gjennomføre kurs og skoleringer i Press og videreutvikle disse
 • Videreutvikle Press sitt medlems- og lokallagstilbud.
 • Identifisere satsingsområder og ha ansvar for langsiktig organisasjonsutvikling
 • Prosjektutvikling og søknadsskrivning
 • Gjennomføring av prosjekter

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med f.eks. lokallagsbesøk, møter og seminarer.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med forståelse for og erfaring med organisasjonsarbeid, gjerne fra sentralleddet i en ungdomsorganisasjon. Du må kommunisere godt med ungdom, være vant med å holde foredrag og flink til å lære vekk. Du bør også ha erfaring med søknadsskrivning og prosjektledelse. Initiativ og evne til selvstendig arbeid er viktig i stillingen. Førerkort klasse B er et pluss.  Opplæring vil bli gitt ved tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • Opplæring ved tiltredelse
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et engasjerende, ungt og hyggelig kontormiljø med felles lunsj hver dag.

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte daglig leder Fredrik Vaaheim på telefon 91 53 43 33 eller e-post fredrik@press.no.

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no. Merk e-posten med «organisasjonsrådgiver». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

 

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i Press

Publisert 16.01.20 av Press

Om Press:

Press – Redd barna ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Vi trenger at du er selvstendig og klarer å jobbe godt med unge mennesker. Du må være opptatt av barns rettigheter. Du må klare å skrive en rapport, og du må kunne følge opp og utvikle mediearbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier. Det er en fordel om du også har god kjennskap til hvordan det politiske systemet i Norge fungerer.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er åtte stykker på kontoret og 1000 engasjerte ungdommer fra hele landet som trenger din hjelp!

Hovedoppgaver:

 • Utvikle vår kampanje mot kroppspress, Gullbarbie, og løfte den til et høyere nivå
 • Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker, og gi kommunikasjonsfaglige råd til våre tillitsvalgte
 • Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier
 • Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
 • Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med og interesse for medie- og informasjonsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Interesse for norsk politikk
 • Organisasjonserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kjennskap til InDesign, Illustrator og Photoshop er et pluss

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn i henhold til tariff
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Fredrik Vaaheim, daglig leder
Telefon: 91 53 43 33
E-post: fredrik@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 30. januar. Merk e-posten med «kommunikasjonsrådgiver».
Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Press søker kampanjerådgiver

Publisert 02.10.19 av Press

Søknadsfrist: 20. oktober
Tiltredelse: november
Stilling: 20 % i november/desember og 40 % i januar/februar

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1200 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om Gullbarbie

Hvert år deler Press ut prisen «Gullbarbie». Gullbarbie er en verstingpris som går til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Kandidatene har spilt på ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller eller unødvendig seksualisering. Ungdom stemmer på sin «favoritt» og de som vinner får en barbie lakkert i gull og strengt beskjed om å skjerpe seg.

Les mer om Gullbarbie på gullbarbie.no

Gullbarbie er en kampanje i vekst og som får stadig økende oppmerksomhet. Dette blir tiende gang Press gjennomfører Gullbarbie-kampanjen og Press ønsker å styrke kampanjen ved å ansette en kampanjerådgiver. Kampanjerådgivers hovedoppgave vil være å bistå i utforming og gjennomføringen av kampanjen med fokus på digital kommunikasjon og sosiale medier. Selve kampanjeperioden er i januar og februar, men tiltredelse vil være senest november. Stillingen er 20 % før jul og økes til rundt 40 % i kampanjeperioden og passer godt ved siden av studier. Kampanjerådgiver vil samarbeide tett med sentralleddet i gjennomføringen av kampanjen.

Hovedoppgaver:

 • Bistå i utforming og gjennomføring av Gullbarbie-kampanjen i samarbeid med sentralstyret
 • Lage publiseringsplan for sosiale medier og strategier for kommunikasjon og merkevae
 • Publiserings- og oppfølgingsansvar for Press sine sosiale medier
 • Produksjon av tekst og innhold til sosiale medier og nettside før, under og etter kampanjeperioden
 • Samarbeid med grafisk designer om innhold/ansvar for å produsere grafisk innhold
 • Analyse- og evalueringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med erfaring med kampanjearbeid og digital kommunikasjon med god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. Det er et pluss med erfaring med grafisk design og/eller mediearbeid, men ikke et krav.

Vi kan tilby:

 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag
 • Mulighet til å jobbe med og videreutvikle Gullbarbie-kampanjen

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte daglig leder Fredrik Vaaheim på telefon 91 53 43 33 eller epost fredrik@press.no.
Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no. Merk e-posten med «kampanjerådgiver». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

Ny medlemssekretær på kontoret

Publisert 15.06.17 av Press

Henriette Håvardstein er 26 år og kommer fra Stavanger. Hun har studert juss og sosialantropologi i Trondheim og Bergen. I tillegg til studier har Henriette vært aktiv i Røde Kors Ungdom de siste syv årene, det siste som organisatorisk nestleder i organisasjonen. Nå er hun klar for å ta fatt på jobben som medlemssekretær i Press.

«Jeg gleder meg veldig til å reise rundt i Norge og møte lokallag!», sier Henriette.

Som medlemssekretær har Henriette ansvar for å følge opp lokallag og medlemmer i Press. Det innebærer å hjelpe Press-lokallagene med å arrangere aktiviteter, starte lokallag på nye steder i landet og jobbe for at Press når medlemsmålet vårt for 2017.

«Jeg håper jeg kan gjøre det enkelt for medlemmene våre å ta kontakt med meg. Jeg har selv vært frivillig i et lokallag og vet godt hvordan en frivillig hverdag ser ut.», legger hun til.

Når Henriette ikke jobber er hun glad i å gå tur og kose med hunden sin, Floyd og er veldig glad i japansk anime og manga.

Har du eller lokallaget ditt noen spørsmål om aktivitet i Press? Da kan du ta kontakt med Henriette allerede nå på telefon 476 02 184 eller mail, henriette@press.no, for hun har veldig lyst til å bli kjent med Pressere!

Bli med på høstseminar om BPA med Press og NHFU!

Publisert 07.06.17 av Press

Brukerstyrt personlig assistanse
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som gir praktisk tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne oppgaver i oppgaver som å kle på seg, komme seg til skole og arbeidsplass, være sammen med venner og å drive med fritidsinteresser.

Målet med BPA er at alle skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv. Tjenesten skal gi personer med funksjonshemminger større mulighet til å styre hverdagen sin selv, ved å f.eks. gjøre det mulig å bo hjemme, møte venner og delta i fritidsinteresser. BPA er utrolig viktig for at funksjonshemmede skal kunne leve et selvstendig og likestilt liv.

Likevel er dessverre retten til brukerstyrt personlig assistanse begrenset, og mange barn og unge må flytte hjemme fra og slutte på fritidsaktiviteter fordi de ikke får dekket sitt behov for assistent i hverdagen. Nå krever vi og NHFU at ordningen må utvides!

Bli med på seminar
6.-8. oktober samles medlemmer i NHFU og Press til skoleringsseminar om BPA på Scandic Hotell i Asker. På seminaret skal vi lansere en ny kampanje om barns rett til BPA og lære om hvorfor det er så viktig for barns rettigheter. I tillegg skal vi lære hvordan vi kan jobbe med kampanjen der vi bor, både gjennom å spre informasjon til folk flest, jobbe opp mot politikere og få medieoppmerksomhet.

Det koster 400 kroner å delta på seminaret og er et begrenset antall plasser. Deltageravgiften dekker billigste reisevei, overnatting, mat for deg og (evt.) din assistent. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Margrete fra Press på margrete@press.no.

Påmeldingsskjema finner du her: http://bit.ly/høstseminar

Du kan lese mer om ordningen med BPA HER

SAMSUNG CSC

Kom på høstseminar!

Publisert 03.05.17 av Press

6.-8. oktober arrangerer Press og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) høstseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hvorfor det er så viktig for at barn skal få sine rettigheter innfridd. Det kommer til å bli en helg full av barnerettigheter, nye venner og spennende diskusjoner!

På seminaret lanserer vi en ny kampanje om barns rett til BPA, så i løpet av helgen skal vi planlegge hvordan kampanjen kan gjennomføres lokalt.

Filer

Operasjon Barnetinget

I år er det igjen duket for stortingsvalg i Norge og vi vil at dette valget skal handle om barn og unge.

Les mer