Ledig stilling som organisasjonsrådgiver i Press

Publisert 06.07.20 av Press

Søknadsfrist: 09.08.20
Tiltredelse: Snarest
Varighet: Fast stilling

Om Press – Redd Barna Ungdom:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Organisasjonsrådgiveren inngår som en av fire ansatte i Press sitt sekretariat i Oslo.  Som organisasjonsrådgiver har du hovedansvaret for at Press er i utvikling og strekker seg for å bli en enda bedre organisasjon for barn og ungdom å delta i. Det betyr at du har hovedansvaret for skoleringarbeidet til Press, og vil arbeide med å utvikle dette. Du vil jobbe tett med sentralstyret for å følge opp Press sin langsiktige strategi, og sørge for at aktiviteten vi driver med på kort sikt bygger opp under våre langsiktige målsettinger. Du vil også bistå med arrangering av seminarer, møter og annet forefallende arbeid. 

Hovedoppgaver:

 • Bistå sentralstyret med å arrangere seminarer og møter
 • Gjennomføre kurs og skoleringer i Press og videreutvikle disse
 • Videreutvikle Press sitt medlems- og lokallagstilbud.
 • Identifisere satsingsområder og ha ansvar for langsiktig organisasjonsutvikling
 • Prosjektutvikling og søknadsskrivning
 • Gjennomføring av prosjekter

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med f.eks. lokallagsbesøk, møter og seminarer.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med forståelse for og erfaring med organisasjonsarbeid, gjerne fra sentralleddet i en ungdomsorganisasjon. Du må kommunisere godt med ungdom, være vant med å holde foredrag og flink til å lære vekk. Du bør også ha erfaring med søknadsskrivning og prosjektledelse. Initiativ og evne til selvstendig arbeid er viktig i stillingen. Førerkort klasse B er et pluss.  Opplæring vil bli gitt ved tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • Opplæring ved tiltredelse
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et engasjerende, ungt og hyggelig kontormiljø med felles lunsj hver dag.

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte daglig leder Fredrik Vaaheim på telefon 91 53 43 33 eller e-post fredrik@press.no.

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no. Merk e-posten med «organisasjonsrådgiver». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

 

Ledig stilling som kommunikasjonsrådgiver i Press

Publisert 16.01.20 av Press

Om Press:

Press – Redd barna ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Vi trenger at du er selvstendig og klarer å jobbe godt med unge mennesker. Du må være opptatt av barns rettigheter. Du må klare å skrive en rapport, og du må kunne følge opp og utvikle mediearbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier. Det er en fordel om du også har god kjennskap til hvordan det politiske systemet i Norge fungerer.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er åtte stykker på kontoret og 1000 engasjerte ungdommer fra hele landet som trenger din hjelp!

Hovedoppgaver:

 • Utvikle vår kampanje mot kroppspress, Gullbarbie, og løfte den til et høyere nivå
 • Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker, og gi kommunikasjonsfaglige råd til våre tillitsvalgte
 • Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier
 • Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
 • Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med og interesse for medie- og informasjonsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Interesse for norsk politikk
 • Organisasjonserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kjennskap til InDesign, Illustrator og Photoshop er et pluss

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn i henhold til tariff
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Fredrik Vaaheim, daglig leder
Telefon: 91 53 43 33
E-post: fredrik@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 30. januar. Merk e-posten med «kommunikasjonsrådgiver».
Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Press søker kampanjerådgiver

Publisert 02.10.19 av Press

Søknadsfrist: 20. oktober
Tiltredelse: november
Stilling: 20 % i november/desember og 40 % i januar/februar

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1200 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om Gullbarbie

Hvert år deler Press ut prisen «Gullbarbie». Gullbarbie er en verstingpris som går til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. Kandidatene har spilt på ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller eller unødvendig seksualisering. Ungdom stemmer på sin «favoritt» og de som vinner får en barbie lakkert i gull og strengt beskjed om å skjerpe seg.

Les mer om Gullbarbie på gullbarbie.no

Gullbarbie er en kampanje i vekst og som får stadig økende oppmerksomhet. Dette blir tiende gang Press gjennomfører Gullbarbie-kampanjen og Press ønsker å styrke kampanjen ved å ansette en kampanjerådgiver. Kampanjerådgivers hovedoppgave vil være å bistå i utforming og gjennomføringen av kampanjen med fokus på digital kommunikasjon og sosiale medier. Selve kampanjeperioden er i januar og februar, men tiltredelse vil være senest november. Stillingen er 20 % før jul og økes til rundt 40 % i kampanjeperioden og passer godt ved siden av studier. Kampanjerådgiver vil samarbeide tett med sentralleddet i gjennomføringen av kampanjen.

Hovedoppgaver:

 • Bistå i utforming og gjennomføring av Gullbarbie-kampanjen i samarbeid med sentralstyret
 • Lage publiseringsplan for sosiale medier og strategier for kommunikasjon og merkevae
 • Publiserings- og oppfølgingsansvar for Press sine sosiale medier
 • Produksjon av tekst og innhold til sosiale medier og nettside før, under og etter kampanjeperioden
 • Samarbeid med grafisk designer om innhold/ansvar for å produsere grafisk innhold
 • Analyse- og evalueringsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med erfaring med kampanjearbeid og digital kommunikasjon med god formuleringsevne både skriftlig og muntlig. Det er et pluss med erfaring med grafisk design og/eller mediearbeid, men ikke et krav.

Vi kan tilby:

 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag
 • Mulighet til å jobbe med og videreutvikle Gullbarbie-kampanjen

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte daglig leder Fredrik Vaaheim på telefon 91 53 43 33 eller epost fredrik@press.no.
Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no. Merk e-posten med «kampanjerådgiver». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

Ny medlemssekretær på kontoret

Publisert 15.06.17 av Press

Henriette Håvardstein er 26 år og kommer fra Stavanger. Hun har studert juss og sosialantropologi i Trondheim og Bergen. I tillegg til studier har Henriette vært aktiv i Røde Kors Ungdom de siste syv årene, det siste som organisatorisk nestleder i organisasjonen. Nå er hun klar for å ta fatt på jobben som medlemssekretær i Press.

«Jeg gleder meg veldig til å reise rundt i Norge og møte lokallag!», sier Henriette.

Som medlemssekretær har Henriette ansvar for å følge opp lokallag og medlemmer i Press. Det innebærer å hjelpe Press-lokallagene med å arrangere aktiviteter, starte lokallag på nye steder i landet og jobbe for at Press når medlemsmålet vårt for 2017.

«Jeg håper jeg kan gjøre det enkelt for medlemmene våre å ta kontakt med meg. Jeg har selv vært frivillig i et lokallag og vet godt hvordan en frivillig hverdag ser ut.», legger hun til.

Når Henriette ikke jobber er hun glad i å gå tur og kose med hunden sin, Floyd og er veldig glad i japansk anime og manga.

Har du eller lokallaget ditt noen spørsmål om aktivitet i Press? Da kan du ta kontakt med Henriette allerede nå på telefon 476 02 184 eller mail, henriette@press.no, for hun har veldig lyst til å bli kjent med Pressere!

Bli med på høstseminar om BPA med Press og NHFU!

Publisert 07.06.17 av Press

Brukerstyrt personlig assistanse
Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en tjeneste som gir praktisk tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne oppgaver i oppgaver som å kle på seg, komme seg til skole og arbeidsplass, være sammen med venner og å drive med fritidsinteresser.

Målet med BPA er at alle skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv. Tjenesten skal gi personer med funksjonshemminger større mulighet til å styre hverdagen sin selv, ved å f.eks. gjøre det mulig å bo hjemme, møte venner og delta i fritidsinteresser. BPA er utrolig viktig for at funksjonshemmede skal kunne leve et selvstendig og likestilt liv.

Likevel er dessverre retten til brukerstyrt personlig assistanse begrenset, og mange barn og unge må flytte hjemme fra og slutte på fritidsaktiviteter fordi de ikke får dekket sitt behov for assistent i hverdagen. Nå krever vi og NHFU at ordningen må utvides!

Bli med på seminar
6.-8. oktober samles medlemmer i NHFU og Press til skoleringsseminar om BPA på Scandic Hotell i Asker. På seminaret skal vi lansere en ny kampanje om barns rett til BPA og lære om hvorfor det er så viktig for barns rettigheter. I tillegg skal vi lære hvordan vi kan jobbe med kampanjen der vi bor, både gjennom å spre informasjon til folk flest, jobbe opp mot politikere og få medieoppmerksomhet.

Det koster 400 kroner å delta på seminaret og er et begrenset antall plasser. Deltageravgiften dekker billigste reisevei, overnatting, mat for deg og (evt.) din assistent. Har du spørsmål kan du ta kontakt med Margrete fra Press på margrete@press.no.

Påmeldingsskjema finner du her: http://bit.ly/høstseminar

Du kan lese mer om ordningen med BPA HER

SAMSUNG CSC

Kom på høstseminar!

Publisert 03.05.17 av Press

6.-8. oktober arrangerer Press og Norges Handikapforbunds Ungdom (NHFU) høstseminar om brukerstyrt personlig assistanse (BPA) og hvorfor det er så viktig for at barn skal få sine rettigheter innfridd. Det kommer til å bli en helg full av barnerettigheter, nye venner og spennende diskusjoner!

På seminaret lanserer vi en ny kampanje om barns rett til BPA, så i løpet av helgen skal vi planlegge hvordan kampanjen kan gjennomføres lokalt.

Fjorårets superverver

Vervetips fra fjorårets superverver!

Publisert 01.05.17 av Press

Hvorfor ble du medlem i Press?

Jeg ble medlem av press fordi jeg syntes det hørtes veldig spennende ut og det var en mulighet til å bli med å påvirke politikken om noe jeg bryr meg om. Det var også en fin mulighet til å bli kjent med nye folk.

Hva er din motivasjon for å verve?

Motivasjonen til å verve var at jeg gjerne ville at flere skulle bli med i press slik at det blir en større organisasjon med mer påvirkningskraft og de kule premiene var selfølgelig også litt av motivasjonen

Hvor har du best erfaring med å verve?

Jeg har hatt best erfaring med å verve på skolen, her er det ofte mange som er interessert i politikk.

Hvem er enkle/vanskelige å verve?

Det er enklest å verve folk jeg allerede kjenner og er venner med , mens det er vanskeligere å verve fremmede på gata selv om det ofte er mange av de som også er interesserte.

 Hvordan går du frem når du verver noen?

Når jeg verver starter jeg med å fortelle om hva press er og hva vi gjør i tillegg til å få med hvor gøy jeg synes det er. Så snakker jeg litt om hva det innebærer å være medlem, at man kan være aktiv eller støttemedlem. Tilslutt informerer jeg om hvordan man melder seg inn.

Har du noen vervetips?

Mitt vervetips er egentlig bare å snakke med så mange som mulig og å være hyggelig og engasjert.

Hva er ditt vervemål i 2017? Hvilken vervepremie ønsker du deg?

Vet ikke helt hva mitt vervemål er for året imed at jeg skal til flytte til England til høsten men tenker å verve rundt 10 personer før det. Når det kommer til premie hadde det vært fint med en hettegenser.

Bildetekst kommer her

Landsmøtet 2017

Publisert 26.04.17 av Press

I helgen, fra 21. – 23. april var Press´ 21 ordinære landsmøte. Det ble avholdt på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, og omlag 90 av Press´ medlemmer deltok. Helgen var fylt med med mange viktige beslutninger, bra debatter og selvsagt godt sosiale lag.

På det 21. ordinære Landsmøte ble virksomhetsplanen og politisk plattform revidert, vi vedtok en intern uttalelse og valg av nye tillitsvalgte, blant dem ny leder, Øystein Kolstad Kvalø.

Landsmøtet valgte følgende til tillitsverv:

Sentralstyret:
Leder: Øystein Kolstad Kvalø
Organisatorisk nestleder: Olav Bjelland Brekke
Politisk nestleder: Mina Vinje
Medlem: Lea Mariero
Medlem: Hanna Hauge
Medlem: Thea Jensen Wang
Medlem: Ismail Hussein

Landsstyret:
Region nord:
Solrun Nyborg
Ingunn Kristina Kjølås Halvari

Region midt:
Marie Gjøsund Kleppen
Andrea Kanutte

Region vest:
Styrk Bleie
Amalie Eriksen

Region sør:
Gabriel Paaske
Olav Mosfjell

Region øst:
Linnea Lundqvist
Pernille Saebo

Noen oppdateringer fra helgen:
Annet hvert år tar vi frem politisk plattform til revisjon, her står alt det Press mener og krever. I år vedtok vi blant annet at vi krever økt fokus på urfolks historie og kultur i barnehager og skolen, innføringen av et tredje juridisk kjønn, at alle transbarn skal få kjønnsbekreftende behandling og en styrking av skolehelsetjenesten, som skal innebære skolepsykologer, helsesøstre, fysioterapauter og barnevernspedagoger. I tillegg har vi fått ny politikk på at man skal gjelde som ungdom i kollektivtransport frem til men er 20 år og at Norge ikke skal støtte bruk av palmeolje.

I virksomhetsplanen, som beskriver Press sine arbeidsoppgaver den kommende perioden, valgte Landsmøtet å videreføre hovedmålet fra i fjor: “Utvikle medlemstilbud som gjør alle medlemmer rustet til å jobbe for Press sine mål om endring for barn.” Videre ble det valgt hva de politiske utvalgene skal jobbe med den kommende perioden. Utvalget for handel og fred skal styrke samarbeidet med partnere i Albania og Italia. Utvalget for demokrati og deltakelse skal påvirke FNs barnekomité til å legge vekt på «barnas egen rapport» og planlegge en foredragsturné om barns rettigheter. Utvalget for helse og utvikling skal gjennomføre en undersøkelse om kroppspress og krysspress. Og utvalget for barn på flukt skal utvikle prosjektet «sammen på skolen» i samarbeid med Redd Barna.

Landsmøtet vedtok også å beholde medlemskontingenten for medlemmer på 50,- i året, men å endre kontingenten for støttemedlemmer. Landsmøtet vedtok at støttemedlemmer fortsatt kan betale et valgfritt beløp, men dersom de ønsker medlemsbladet Larm vil det koste 400,-.

For mer bilder,
Se vår facebookprofil
For mer informasjon,
Kontakt Øystein Kolstad Kvalø, oystein@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: