Kutt i kvoteflyktningar: – Grov ansvarsfråskriving

Publisert 06.10.23 av Press

Også i år rammer statsbudsjettet skjevt, og barn med særlig behov for beskyttelse nedprioriteres nok en gang. Det er for dårlig

Kutter antall kvoteflyktninger
Nok en gang ser vi at regjeringen kutter i antall kvoteflyktninger. I fjor fra 3000 til
2000, og i år med en halvering fra 2000 til 1000. Det er flere på flukt nå enn
noensinne, både i Europa og resten av verden, og kvoteflyktningssystemet forblir
en av de tryggeste og mest rettferdige ordningene for å ta imot mennesker med
behov for beskyttelse. Dette er noe regjeringen selv påpeker i Hurdalsplattformen.
Behovet for å ta imot flere flyktninger og å legge mer ressurser i integrering og
omsorg er på et historisk høyt nivå, og burde prioriteres uavhengig av hvor de
kommer fra eller på hvilket grunnlag de søker opphold. Da er det skuffende at
regjeringen igjen kutter i antallet kvoteflyktninger.

 • Staten har et særskilt ansvar for å sikre at Norge forblir en trygg havn i en usikker
  verden og at det prioriteres nok ressurser for å sikre at barn på flukt får omsorgen
  de har rett på. Kuttet i antallet kvoteflyktninger er en grov ansvarsfraskrivelse og
  viser en regjering på feil spor i asyldebatten, sier Maja Enerhaug Egge, leder av
  Press – Redd Barna Ungdom

Ikke en reell økning i barnetrygden
I regjeringens forslag for statsbudsjettet 2024 er en av hovedprioriteringene å “ta
vare på dem som rammes av den høye prisstigningen”. Barnefamilier utgjør en
stor andel av dem som rammes hardest av dagens økonomiske situasjon. Likevel
består de som en av årets budsjettapere.
Når det i 2023 ble enighet om å prisjustere og øke barnetrygden for første gang
på over 20 år, var den store prisveksten og en trangere økonomi for barnefamilier
bakteppet for beslutningen. Dette problemet vedvarer også i år, og mange
familier opplever nå å måtte redusere eget matforbruket for å få regnskapet til å
gå opp. I situasjonen vi nå befinner oss i burde det være selvsagt å fortsette med
en økning og prisjustering i barnetrygda, også for de eldste barna!

 • I møte med en dyrtid hvor stadig flere familier sliter med å få endene til å møtes,
  er det skuffende at regjeringen ikke sikrer en ytterligere styrking av barnetrygden.
  Barnetrygden består som en av de beste tiltakene vi har for å utjevne ulikhet og
  motvirke fattigdom i barnefamilier, og vi forventer at regjeringen tar sine egne
  prioriteringer på alvor i budsjettforhandlingene fremover.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer