Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Meningene våre, og dermed fordommene vi bærer på, er ofte farget av både arv og miljø. De er ofte ikke våre egne, og de formes av menneskene vi omringer oss med, miljøene vi tilbringer tid i, foreldrene våre i oppveksten og en rekke andre faktorer. Det er allikevel viktig å stoppe seg selv, vurdere og tenke – kan jeg egentlig stille meg bak dette?

Vi i Press – Redd Barna Ungdom er en organisasjon som jobber aktivt mot diskriminering, og skal vi stoppe diskriminering må vi knuse fremmedfrykt og fordommer. For å være det åpne samfunnet vi ønsker å være, et samfunn hvor alle barn kan være akkurat den de er, uavhengig av bakgrunn, legning, hvor mye penger foreldrene dine tjener, eller andre ting, da må vi stå aktivt opp mot fordommer. Vi skal være en høylytt stemme i kampen mot diskriminering, og sikre at barna som vokser opp i dag får muligheten til å bli aktive samfunnsborgere og delta i demokratiet.

Engasjer deg i Press i dag og bli med oss i kampen mot diskriminering og veien mot et åpent, solidarisk og rettferdig samfunn!

Vi har flere likheter enn forskjeller

Hvorfor er det slik at vi så ofte legger mer vekt på det som er rart, uvant og annerledes – enn alle de tingene vi har til felles? 

Diskriminering av barn og unge tar mange former. Selv om barn og unge opplever ekskludering, hets og vold i store deler av verden, varierer diskrimineringens form og omfang fra land til land. Barn og unge sitter derimot ofte igjen med de samme følelsene når de blir utsatt for diskriminering. Følelser som frykt, fortvilelse, sinne og desperasjon.

Barn i Romania og i Norge vokser opp med akkurat de samme drømmene og ønskene. De vil gå på skolen, lære, spille fotball, være med vennene sine og høre på musikk – de er bare barn, med ønsker og håp for framtiden. Barn snakker ulike språk og har ulik kulturell bakgrunn, men deler fortsatt de samme drømmene, håpene og rettighetene. 

Allikevel er det slik at vi ofte skiller mellom folk basert på rubrikker som for eksempel etnisitet, språk, funksjonsnivå og legning. Alle barn har behov for en verdig barndom hvor de kan leke og lære og vokse i fred, uansett om de er fra Romania, Norge, Marokko, Canada, Thailand eller Syria. Hvorfor tenker vi annerledes om noen barn? Hvorfor kategoriserer vi barn og behandler dem ulikt? Hva oppnår vi egentlig med å fokusere på våre ulikheter fremfor vår felles menneskehet? 

Visste du at en samtale er det første steget mot å endre verden?

Alle de store beslutningene som tas i verden, begynner med en ide, og en ide fører til en samtale – det er slik vi bygger samhold, samfunn og demokrati. Det er også slik vi kan endre på den økende trenden av diskriminering som barn og unge opplever. 

Diskriminering stammer som regel ikke fra rent hat, men uvitenhet. Når usanne fordommer om andre mennesker får muligheten til å vokse uavbrutt, vil diskriminerende holdninger feste seg over lengre tid. Om våre egne negative holdninger ikke utfordres, kan fordommer bli til fakta. Til slutt gir man ikke andre mennesker muligheten til å introdusere seg selv før det skapes et negativt inntrykk av dem. Og når fordommene deles videre og sprer seg til andre mennesker, resulterer det at ofre for diskriminering tvinges til å leve i frykt og fortvilelse.

For å bekjempe diskriminering må man dermed bekjempe uvitenhet. Å aktivt bekjempe diskriminerende holdninger innebærer å ta de samtalene som virker ubehagelig, for det er slik vi skaper et bedre og mer åpent samfunn for alle.

Bli med i kampen mot diskriminering!

Kampen mot diskriminering av barn og unge er en av de viktigste kampene vi som samfunn kan ta. For diskriminering, fordommer og utenforskap påvirker ikke bare individet sin selvfølelse og psykiske helse, men samfunnet i sin helhet. Deltagelse i utdannelse, i det offentlige ordskiftet og demokratiet er nødvendig for å bevare nettopp demokratiet. Dessverre ser vi at flere og flere barn og unge i Norge ikke tør å delta i frykt for å møte hets og hat – spesielt på sosiale medier. Ytringsfrihet og retten til å være den man er trues av diskriminering og fordommer. Bli med i kampen for at alle barn og unge skal være frie til å være den de er; Bli med i kampen mot diskriminering!