Om Press

Press er ungdomsorganisasjonen for deg som er mellom 13 og 25 år, og som er engasjert i urettferdighet, bryr deg om hvordan verden behandler andre og blir sint når barns rettigheter brytes!

I Press tar vi brudd på barns rettigheter personlig. Vi tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon i alt vi gjør, og er en religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon. Vi er Redd Barnas ungdomsorganisasjon, og som medlem hos oss har du fulle demokratiske rettigheter også i Redd Barna.

Hvorfor bli medlem i Press?

Det finnes kun én eneste ungdomsorganisasjon i Norge som jobber helt utelukkende for barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon – den organisasjonen er oss!

Press ble startet opp av Redd Barna i 1995, fordi vi trodde på en verden der enda flere barn og ungdom fikk oppleve å få innfridd helt livsnødvendige rettigheter, men også rettigheter som det å kunne delta, å ha en optimal utvikling og rett til privatliv. Siden den gang har det skjedd mye positivt for barn i hele verden, men vi er fortsatt ikke i mål.

Vi mener at det er barn og unge som er de virkelige ekspertene på å være unge i dag. Derfor har vi en unik stemme i saker om barns rettigheter, og vi krever at våre stemmer blir hørt!

Hva gjør vi?

Press jobber med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter, og derfor er vårt fokus på hvordan vi kan endre store systemer slik at flest mulig barn kan få det enda bedre.

I Press jobber vi med å spre informasjon om barns rettigheter, vi arrangerer demonstrasjoner når vi mener barns rettigheter brytes, vi snakker med politikere i lokalsamfunnet, på Stortinget og i regjeringen. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for at barn ikke skal oppleve å få rettighetene sine brutt.

Vi mener at for å kreve sin rett, så må du kjenne til de rettighetene du har. Derfor er vi opptatt av at våre medlemmer får skolering på alle våre arrangementer. Vi har regionale seminarer, sommerleir, høstseminar og mye mer!

For Press er det helt nødvendig å ha et fungerende demokrati. Vi mener det er medlemmene våre som vet best hvilke saker vi må jobbe med og hva som er viktig å prioritere. I Press er alle medlemmer velkommen til å delta i beslutningsprosesser!