Foto: CF Salicath

Grunndokumenter

I Press er det medlemmene våre som vedtar politikk og andre grunndokumenter. Dette gjør vi en gang i året på landsmøtet vårt. Der får alle medlemmer muligheten til å komme med sine innspill til hva vi skal mene og hva vi skal jobbe for i tiden framover, samt stemme over innkomne forslag.

Politisk plattform

Politisk plattform er dokumentet som sier noe om alt det Press mener. Dokumentet tar stilling til en rekke politiske tiltak vi mener bør til for å få en bedre verden for alle barn. Plattformen er delt inn i de fire hovedtemaene våre: Handel og fred, helse og utvikling, barn på flukt og demokrati og deltakelse. Politisk plattform behandles på Landsmøtet i oddetallsår.

Vedtekter

Vedtektene er organisasjonens regler. De sier noe om hvordan vi skal være som organisasjon. Dette er alt fra hva som skal til for å være et lokallag til hvem som kan være delegat på Landsmøtet. Vedtektene behandles på Landsmøtet i partallsår.

 

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen vedtas på Landsmøtet hvert år. I dette dokumentet styrer medlemmen hva Press skal gjennomføre, og prioritere det neste året. Etter endt periode for virksomhetsplanen skal Landsstyret og sentralstyret rapportere på hvordan man har innfridd punktene i virksomhetsplanen.

Kontakt

Marina Johansen

1. Nestleder
47297621
marina@press.no