Grunndokumenter

I Press er det medlemmene våre som vedtar politikk og andre grunndokumenter på våre årlige landsmøter. Der får alle medlemmer muligheten til å komme med sine innspill til hva vi skal mene og hva vi skal jobbe for i tiden framover samt stemme over forslag.

 

Politisk plattform

Politisk plattform er selve dokumentet som sier noe om alt det Press mener. Dokumentet tar stilling til en rekke politiske tiltak vi mener bør til for å få en bedre verden for alle barn. Plattformen er delt inn i de åtte hovedtemaene våre: barns rett til påvirkning, barns rett til fritid -og kulturliv, barns rett til utdanning, barns rett til god helse, barns rett til trygg oppvekst, barns rett til beskyttelse, barns rett til en trygg verden, og barns rett til et levelig klima. Politisk plattform behandles på landsmøtet i oddetallsår.

Vedtekter

Vedtektene er organisasjonens regler. De sier noe om hvordan Press skal være som organisasjon. Dette er alt fra hva som skal til for å være et lokallag til hvem som kan være delegat på landsmøtet. Vedtektene behandles på landsmøtet i partallsår.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen vedtas på landsmøtet hvert år. I dette dokumentet styrer medlemmene hva Press skal gjennomføre og prioritere det neste året. Etter endt periode for virksomhetsplanen skal Landsstyret og Sentralstyret rapportere om hvordan man har innfridd punktene i virksomhetsplanen.