Verdens Beste Nyheter

Verdens Beste Nyheter er et samarbeidsprosjekt mellom Changemaker og Press – Redd Barna Ungdom. Verdens Beste Nyheter formidler nyheter om utvikling og fremskritt på verdens utfordringer, samtidig som vi sprer informasjon om FNs bærekraftsmål. En dag i året arrangerer vi en stor, landsdekkende utdeling hvor flere hundre frivillige deler ut et fysisk eksemplar av Verdens Beste Nyheter.

Bli med på årets kampanjedag 30. april!

30.april skal Pressere rundt om i hele Norge dele ut kampanjeavisen. Dette er en hyggelig sosial ting å gjøre sammen, og krever ingen forkunnskaper. 

Meld på deg selv og ditt lokallag her

Påmeldingsfrist 10. april
Alle påmeldte får aviser til utdeling, handlenett og genser. 

Vi håper også at lokallag arrangerer egne markeringer på kampanjedagen. Dersom du ønsker ressurser til for eksempel quiz eller temakveld, ta kontakt med koordinator My på my-anine@changemaker.no 

Følg årets kampanje på Instagram, Facebook eller på www.verdensbestenyheter.no

Om kampanjen

 Prosjektet ble opprettet fordi vi mener det er behov for en informasjonskampanje som kan være med på å nyansere det skjeve bildet av utviklingen i verden. Denne ideen er inspirert av den danske organisasjonen med samme navn «Verdens Bedste Nyheder». Den danske kampanjen er et samarbeid mellom FN, Danida og danske bistandsorganisasjoner og med drahjelp fra næringsvirksomheter.

En dag i året arrangerer vi en stor, landsdekkende utdeling hvor flere hundre frivillige deler ut et fysisk eksemplar av Verdens Beste Nyheter. I tillegg har vi i løpet av året flere arrangementer med formål om å øke kunnskapen om internasjonal utvikling og FNs bærekraftsmål.

Vår visjon er at hele Norges befolkning får en aktuell og nyansert forståelse av verden. Vi tror den nyanserte kunnskapen skaper håp og at håp skaper motivasjon for handling. Vi ønsker å gjøre FNs bærekrafsmål kjente for hele landets befolkning. Jo flere som kjenner til målene, jo flere kan være med på å sørge for at våre politiske ledere leverer resultater. Og jo flere som vet hvilke fremskritt og løsninger verden byr på, jo flere kan bidra til at de blir satt ut i livet.

Vi bruker konstruktiv journalistikk som arbeidsmetode når vi skriver nyheter analyserer og historier om internasjonal utvikling. Det betyr at vi fokuserer på fremskritt, potensiale og løsninger, men også at vi belyser utfordringer og problemer.

verdensbestenyheter.no
@verdensbestenyheter/instagram
@verdensbestenyheter/facebook

Emneknagg: #VerdensBesteNyheter

Kontakt

My-Anine Wilhelmsen

Prosjektkoordinator for VBN

my-anine@changemaker.no