Si ifra! – Varslingsrutiner i Press

Er det noe du tenker du bør si ifra om?

Send inn varsel på MittVarsel.no

For at vi skal ha det trygt og hyggelig i Press er det viktig at vi sier ifra når vi blir behandlet dårlig, eller ser andre blir det. Har du sett eller opplevd trakassering, mobbing, vold, overgrep eller andre ting som ikke burde hende, oppfordrer vi deg til å ta kontakt så vi kan forsøke å løse situasjonen.

Mye kan løses enkelt, spesielt hvis det tas tak i tidlig. Så ikke nøl med å ta kontakt, også for ting du tror ikke er alvorlig nok. Det er bedre å ha sagt ifra en gang for mye enn for lite. Hvis du sender et varsel vil vårt varslingsutvalg ta kontakt for en samtale. Alle varsler vil behandles fortrolig og informasjon vil ikke deles med noen i organisasjonen uten at den som varsler samtykker til det.

Hva er et varsel?

Å varsle er å si ifra om noe som ikke er greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlig. Målet med å varsle er å si fra til en person som kan gjøre noe med det som har skjedd og stoppe at det skjer igjen.

Hva har jeg opplevd?

Underslag eller tyveri er å stjele penger eller eiendeler fra Press, medlemmer, ansatte eller andre virksomheter. 

Mobbing eller utestengelse: Det finnes mange ulike former for mobbing og vi deler de gjerne opp i fire grupper:

  1. Fysisk mobbing viser seg gjennom fysiske handlinger som spark, slag, dytting og å få ødelagt egne gjenstander.
  2. Verbal mobbing er direkte og sårende kommentarer eller trusler rettet mot en eller flere bestemte personer.
  3. Psykisk mobbing skjer når en person blir avvist eller utestengt ved for eksempel ryktespredning, baksnakking, blikking, eller ironi.
  4. Nettmobbing er når mobbingen foregår digitalt.

Utnyttelse av maktrelasjoner er når noen bruker sin makt som leder eller tillitsperson til å trakassere, mobbe, få fordeler, eller å innlede grenseoverskridende forhold. Det hviler et særlig ansvar på de som innehar tillitsverv til å ikke inngå relasjoner med skjeve maktforhold.

Trakassering er når en person blir utsatt for uønskede negative handlinger eller ytringer, som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlige, nedverdigende eller ydmykende. Trakassering kan også være fravær av handlinger, for eksempel å holde tilbake informasjon. Trakasserende atferd har mange ulike uttrykk og former. Trakasseringen kan være rettet mot den personen man er (for eksempel personlighet eller utseende) eller mot forhold i arbeidet (for eksempel faglig nedvurdering eller fordeling av oppgaver). Trakassering kan skje direkte gjennom ord og handlinger, men også på mer indirekte måter.

Seksuell trakassering er uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom. I begrepet ‘seksuell’ ligger det at det spiller på kropp, kjønn og seksualitet. Oppmerksomhet omfatter både verbal, ikke-verbal og fysisk atferd. Seksuell trakassering inkluderer forskjellsbehandling på bakgrunn av kjønn / kjønnsidentitet og kan i de tilfeller betegnes som kjønnsmobbing.

Seksuelle overgrep er å gjøre noe seksuelt med eller mot noen uten samtykke, eller tvinge eller lure noen til å gjøre noe seksuelt med seg selv. Det inkluderer handlinger og ytringer som en person med høyere alder og/eller mer makt gjør mot eller med noen som ikke forstår, eller ikke har erfaringen eller kunnskapen til å komme seg ut av. Hvis en voksen gjør noe seksuelt med eller mot barn under 16 år er det alltid et seksuelt overgrep. Det samme gjelder å ta, dele eller oppbevare bilder, videoer og lyd med seksuelt innhold av barn (personer under 18 år). 

Diskriminering betyr å behandle noen mindre gunstig enn andre. Ordet brukes oftest for å betegne en usaklig eller urimelig forskjellsbehandling av individer på grunnlag av deres kjønn, identitet, legning, religion, tilhørighet til etniske grupper, hudfarge, nasjonaliteter, kulturell bakgrunn eller personer med funksjonshemminger.

Noen ganger vet vi ikke helt hva det er vi har opplevd, men vi kan fortsatt gå rundt med en ubehagelig klump i magen, være nervøs eller redd for å møte på en person eller flere, eller delta i en gruppesetting. Hvis du er usikker på om du burde varsle om det du har opplevd anbefaler vi at du sier ifra til oss – heller en gang for mye, enn en gang for lite. Vi kan hjelpe med det meste og ønsker at du skal ha et fint i Press!

Ressurser

Vårt varslingsutvalg

I Press har vi et varslingsutvalg som både mottar og behandler varsler i vår organisasjon. Varslingsutvalget består av daglig leder, leder og en ansattrepresentant. Du kan ta kontakt med hvem som helst av disse personene for å varsle eller sende mail til siifra@press.no. Hvis du har spørsmål til utvalget eller om rutinene i Press kan du sende utvalget en mail på varslingsutvalg@press.no.

madeleine@press.no

ronja@press.no

maja@press.no