Velkommen til Press sin internside

Lokallag

Få tips til aktiviteter eller finn guider for politisk påvirkning

Skolering

Her kan du finne skoleringer du kan holde for skoler og medlemmer

Nyttige filer

Mangler du en IG-mal eller vil få tips til innkalling? Det finner du her

Politikk

Her finner du politisk plattform + saker vi jobber med

Årets høstkampanje

Som alltid har Press en årlig høstkampanje, og i år skal det handle om skolehelsetjenesten! Helt Psykt skal handler om at skolehelsetjenesten er første linje i forebygging innenfor psykisk helse hos unge, men sånn som den er i dag er den ubrukelig. Skolehelsetjenesten skal være et gratis og lavterskeltilbud på skolen hvor elever skal kunne ha noen å snakke. Det fungerer veldig dårlig når helsesykepleier er på skolen to ganger i uken og har ansvar for opptil 800 elever. Dette mener vi ikke er godt nok og krever derfor endring!

 

Her finner du ressurssiden til kampanjen

Blogginnlegg