Velkommen til Press sin internside

Lokallag

Få tips til aktiviteter eller finn guider for politisk påvirkning

Skolering

Her kan du finne skoleringer du kan holde for skoler og medlemmer

Nyttige filer

Mangler du en IG-mal eller vil få tips til innkalling? Det finner du her

Politikk

Her finner du politisk plattform + saker vi jobber med

Lag morgendagens lokalpolitikk

Høsten 2023 er det lokalvalg og med det kommer det flere muligheter til å kunne påvirke lokal politikk i ditt nærområde. For å gjøre det enklere å finne løsninger på relevante utfordringer i ditt lokalsamfunn har vi laget en versjon av Youth-Led-Change som lokallag i Press kan bruke på lokallagsmøter. Youth-Led Change er en håndbok Press har utviklet som en del av CO-CREATE prosjektet.

Ler mer om hvordan du kan bruke toolkit her

Blogginnlegg

Tips fra en LS’er

Noen ganger kan det være vanskelig å vite hva man finne på i et lokallag. Her har du noen tips fra Emma, nestleder i Bergen Press!

Les blogginnlegget her

Hvordan kan vi sikre alle barn og unge god helse? | CO-CREATE

Det er spørsmålet CO-CREATE prosjektet prøver å svare på. Prosjektet samler 14 organisasjoner fra hele verden, blant annet Press, og skal engasjere ungdom til å finne gode politiske løsninger.

Les om Co-Create her

Hva og hvem er Verdens beste nyheter?

Verdens beste nyheter er et samarbeidsprosjekt mellom Changemaker og Press – Redd Barna ungdom. Her kan du finne ut mer om prosjektet og hvordan du kan bidra!

Les om VBN her