Lokallag

På denne siden har vi samlet alt det vi tenker du kan trenge, for at lokallaget ditt kan jobbe med det dere har lyst til. Her finner du blant annet beskrivelser av søknader til Frifond, hvordan du logger inn i nettbanken, tips og triks til sosiale medier, og mye mer! Vi har også samlet filer og maler, som vi tenker dere kanskje kan ha bruk for.

Hvis det er noe du savner eller ikke finner, kan du sende en mail til press@press.no, så hjelper vi deg.

Økonomi

Filer

Your Content Goes Here

Frifond Q & A

Hva er Frifond?

For dere som ikke er kjent med Frifondmidler, så er dette kort forklart støtte Press sentralt får fra Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) hvert år.

Hvor mye penger får vi?

Hvilken sum vi mottar avhenger blant annet av hvor mange medlemmer og lokallag organisasjonen har, og jo flere vi er, jo mer får vi. Uansett hvor mye penger vi får totalt, er hensikten med bevilgningene (pengene) å skape lokal aktivitet i organisasjonen.

Press sine lokallag kan derfor søke om å få litt av disse pengene til eksempelvis å gjennomføre kampanjer, leie møtelokaler, arrangere konsert, og masse andre ting. Fordi Press ikke kan bruke Frifondpengene på drift av hovedkontoret i Oslo og nasjonalt arbeid, ønsker vi veldig gjerne å dele ut så mye som mulig av disse midlene vi har fått fra LNU til lokallagene. Det som eventuelt måtte bli igjen må vi nemlig overføre tilbake til LNU.

Frem til 1. november kan dere i lokallagsstyrene derfor sende inn utfylte søknader om Frifondmidler til Hovedkontoret, hvor arbeidsutvalget fortløpende avgjør hvor mye av søknadssummen dere skal få.

Når kan dere søke?

Selv om søknadsfristen for å søke om Frifondmidler er 1. november, kan dere bruke av pengene dere får helt frem til 31. Desember 2021! Det betyr både at dere har god tid til å bruke pengene på ting dere vil gjøre, men og at dere allerede nå må tenke på hva dere trenger penger til neste år.

Det kan derfor være lurt at dere i lokallagsstyrene setter dere ned tidlig og planlegger hva dere vil gjøre fremover, for så å sende inn én eller flere Frifondsøknader til Press-kontoret i Oslo.

Et tips – dersom dere synes det er vanskelig å spå hva dere kommer til å trenge – er å snakke med styrene i andre lokallag og høre hva de har pleid å bruke penger på.

Aktiviteter i ditt lokallag

Your Content Goes Here

Tips og triks

Lenker til andre sider

Nyttige filer

Press har en rekke dokumenter, maler og foredrag som skal være til hjelp for lokallag og medlemmer.

Gå til mappen

Organisasjoner som funker

Press har laget en nettside som heter Organisasjoner som funker. Det er prosjekt som handler om hvordan man tilrettelegger for barn og unge som har funksjonsnedsettelser. Her får dere tips til utforming, hensyn som må tas og lignende.

Gå til siden

Lokallagsledere

Press har også en mappe for lokallagsledere som inneholder en rekke dokumenter og ressurser som skal være til hjelp for lokallagsledere.

Gå til mappen