Landsmøte 2023

Publisert 20.06.23 av Press

Press gjennomførte sitt 27. ordinære Landsmøte 21. - 23. april i år på Redd Barna-huset i Oslo. Der samlet Pressere fra hele Norge seg for å bestemme hva Press skal mene og gjøre det neste året.

I løpet av helgen ble det vedtatt en ny virksomhetsplan for den neste perioden. Dette er et dokument som sier hva Press skal gjøre i løpet av et år, både på lokalt og nasjonalt nivå. Her ble det blant annet vedtatt at Press skal arbeide med TV-aksjonen som Redd Barna har i år og at vi skal gjøre grunndokumentene mer tilgjengelige for alle medlemmer. Virksomhetsplanen inkluderer også hvilke politiske saker Press skal fokusere på, noe det ble stor debatt om. Det ble vedtatt at det skal gjennomføres to politiske kampanjer i løpet av perioden. Den ene skal handle om kroppspress og psykisk helse blant barn og unge, mens den andre skal handle om internasjonale barnerettighetsbrudd. Dette er den første gangen på lenge at Press legger fokuset utenfor Norge! I tillegg til politiske kampanjer skal Press også ha fire politiske satsningsområder. Disse er barns rett til reell medvirkning, barn som tilhører urfolks- eller andre nasjonale minoritetsgrupper, barn som lever i vedvarende lavinntekt og skeive barns rettigheter. Alle disse temaene skal det utvikles ressurser til slik at medlemmer kan være aktive i temaene de ønsker.

I tillegg til virksomhetsplanen ble det også vedtatt en ny politisk plattform. Her var det mange innsendte forslag. En del av disse hadde som hensikt å gjøre dokumentet lettere å manøvrere seg i. Blant de større endringene i selve politikken ble det vedtatt at Press er for valgfri deltakelse på skolegudstjenester, at lootboxes og mikrotransaksjoner skal merkes i alle spill of forbys i de spillene som retter seg direkte mot barn og at eksamen på videregående skole skal være valgfritt. Både virksomhetsplanen og politisk plattform kan leses i sin helhet på her.

I løpet av landsmøtet ble det også tydelig at medlemmene ønsker å prioritere mangfold og inkludering, samt direktemedlemmer og aktivitetstilbud til dem den neste perioden. Det ble satt ned to utvalg som skal se på disse prioriteringene hver for seg for å sørge for at Press kan bli en enda bedre organisasjon i fremtiden. Landsmøtet bestod ikke bare av diskusjoner og voteringer, det var også en mulighet for medlemmene og ha det gøy sammen. På fredagen var det en rebus for å bli kjent med det nye kontorets kriker og kroker, mens vi på lørdagen avholdt den tradisjonsrike banketten. Det ble god mat, show fra alle regionene og kåringer fra kontrollkomiteen til en rekke heldige Pressere. På søndagen ble det en eksklusiv lansering av vårkampanjen for deltakerne, som også fikk med seg materiell til kampanjen hjem. Du kan lese mer om vårkampanjen her!

Til slutt på søndagen ble de nye tillitsvalgte som skal føre Press videre den neste
perioden valgt.

Leder: Maja Enerhaug Egge
1.nestleder : Aksel Vestavik
2.nestleder: Marius Sjølyst


Sentralstyremedlemmer:
Iben Thori-Aamot
Mari Rollag Føsker
Emma Samways
Ylva Margrethe Andreassen
Lars Magnus Nybru


Faste representanter i Landsstyret
Johanna Marie Eriksen
Linus Fredriksen
Cora Williams Peterson
Jacob Moesgaard Rasmussen


Vararepresentanter i Landsstyret
Sivert Hansen
Peter Popkov Johannessen

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer