Savnet

Hvert år forsvinner flere titalls barn fra norske asylmottak. Barna som forsvinner blir sjelden funnet, for når ingen savner er det heller ingen som leter. Mange av de som forsvinner er enslige asylsøkende barn. Mange av de forsvinner fordi de er redde for å bli returnert eller fordi de ikke har en tilstrekkelig levestandard i mottak. Press har lenge jobbet med dette, og du kan lese mer om problematikken i våre tre rapporter om forsvinninger. Vår siste rapport “Vi kan ikke reise tilbake” ble gitt ut i november 2017 og kritiserer sterkt hvordan de politiske innstrammingene i asylpolitikken har satt barn i en uholdbar situasjon.

Hvorfor forsvinner de?

Siden 2013 har 516 barn forsvunnet fra norske asylmottak uten å ha blitt funnet. Fra 2013 til 2017 har vi sett en kraftig økning av afghanske barn som forsvinner. Vi mener grunnen til at så mange afghanske barn forsvinner er at nesten alle fra dette landet får midlertidig opphold. Barna som forsvinner forteller at det de frykter aller mest er å bli returnert til landet de flyktet fra. Da synes de ofte det er bedre å forlate mottaket. Før 2016 fikk få barn midlertidige tillatelser fram til 18 år, men etter innstramminger i asylpolitikken i 2015 og 2016 får en stor del av barna en tillatelse som setter livet deres på vent fram til de blir 18 år. Samtidig som andre ungdommer gleder seg til de blir 18, så sitter disse ungdommene og er livredde for å bli sendt tilbake til krig og konflikt.

«Å ha opphold til 18 år gjør det vanskelig. Det ødelegger veldig mye.» Amin, 17 år

Hva kan bli bedre?

I rapporten vår anbefaler vi å stoppe ordningen med at enslige asylsøkende barn får midlertidig opphold. Som sekundær anbefaling ønsker vi en kraftig reduksjon i bruken av midlertidig opphold.

Vurderingen av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan må revurderes, man må få på plass et nytt rimelighetsvilkår i Utlendingsloven og Justisdepartementet må lage en ny barnevennlig instruks for behandling av enslige asylbarn. Alle disse tiltakene kan du lese mer om i rapporten vår.

Ønsker du å forhindre at barn forsvinner fra mottak? Signer Redd Barnas opprop mot midlertidige oppholdstillatelser her.

«Jeg kan ikke dra tilbake. Jeg tenker på det hver dag.» Rashid, 17 år

Filer

Vi kan ikke reise tilbake, 2017

Rapport om enslige asylsøkende barn