VÆR MED Å LAGE VERDENS BESTE KAMPANJE!

Publisert 03.12.21 av Mathilde Aas Henriksen

Verdens Beste Nyheter er en informasjonskampanje som formidler framskritt og positive nyheter om global utvikling. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse Norges befolkning med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

I 2020 og 2021 måtte vi tilpasse oss en annerledes hverdag og Verdens Beste Nyheter ble gjennomført på best mulig vis, nemlig en digital kampanje. Men i 2022 skal vi ut i gatene igjen og dele ut fysiske aviser. Vi gleder oss!

Har du lyst til å være med å utforme vår kampanje? Lære om å formidle konstruktiv journalistikk? Eller bidra til at enda flere engasjerer seg i kampanjen? Da må du bli med i en av våre tre arbeidsgrupper!

Kampanjen går av stabelen i april, men aktiviteter og nyheter skal også spres gjennom hele året.

DE TRE ARBEIDSGRUPPENE ER:

 • Nyhetsgruppen: Ansvar for produksjon av nyhetssaker til kampanjen og innhold til nettsiden verdensbestenyheter.no og sosiale medier gjennom året. Vi ser etter deg som er glad i å skrive, oversette nyhetsartikler og har erfaring med eller har lyst til å lære mer om nyhetsformidling og publisering på nett. Journaliststudenter oppfordres til å søke.
 • Arrangementsgruppen: Arbeider med å spre kunnskap og informasjon om kampanjen gjennom planlegging og gjennomføring av faglige arrangementer, kreative stunts og inspirerende presentasjoner.
 • Kampanjedagsgruppen: Jobber, sammen med koordinator, for at kampanjedagen blir så bra som mulig. Det inkluderer å engasjere de frivillige, og komme opp med kule planer for kampanjedagen for sentral- og lokalleddene. Gruppen jobber også med materiell og merch.

Som frivillig i Verdens Beste Nyheter vil du få nyttig erfaring innenfor prosjektarbeid og mange muligheter for kompetanseutvikling. Du vil også bli del av et hyggelig og sosialt miljø med mange andre engasjerte frivillig.

VERVETS STØRRELSE

 • Vervet varer fram til midten av 2022.
 • Det er forventet at du kan delta på gruppemøter 1-2 ganger i måneden og følge opp dine ansvarsområder i mellomtiden. Arbeidsmengden vil variere i perioder og øke når kampanjeperioden nærmer seg.
 • Det finnes ulike ansvarsoppgaver innenfor hver gruppe, og disse fordeles i utvalget slik at du får bidratt med det du synes er gøy og givende!

HVORDAN SØKE?

Høres dette interessant ut? Send inn en kort søknadstekst (maks 1 side) til my-anine@changemaker.no

Skriv noe om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du ønsker å være med, og hvilken gruppe du kan tenke deg å være med i.

FRIST: 17.12.2021.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send gjerne en e-post til my-anine@changemaker.no

VERDENS BESTE NYHETER SØKER ARBEIDSGRUPPELEDERE!

Publisert 03.11.21 av Mathilde Aas Henriksen

Verdens Beste Nyheter baserer seg på å formidle framskritt og positive nyheter om global utvikling. Hovedmålet vårt er å fremme konstruktiv journalistikk og å opplyse Norges befolkning med positive nyheter fra hele verden, som ofte ikke når overskriftene.

De to foregående årene har vi gjennomført en digital kampanje, men i år skal vi være tilbake til på gatene og dele ut aviser å møte folk på gatene!

Kunne du tenke deg å lede en av deres tre arbeidsgrupper? De tre arbeidsgruppene er:

Nyhetsgruppen: Denne gruppen har ansvar for produksjon av nyhetssaker til kampanjen, innhold til nettsiden verdensbestenyheter.no og sosiale medier gjennom året. Som arbeidsgruppeleder her vil du få god journalistisk erfaring samt god ledererfaring. Det er viktig at du har en journalistisk vilje og at du klarer å stå til disposisjon for diskusjoner innad i gruppen.

Arrangementsgruppen: Arbeider med å spre kunnskap og informasjon om kampanjen gjennom planlegging og gjennomføring av faglige arrangementer, kreative stunts og inspirerende presentasjoner. Som arbeidsgruppeleder i denne gruppen vi du få god erfaring med koordinering og planlegging, samtidig som du får vært med på å gjennomføre de ulike arrangementene. Det er viktig at du har en god gjennomføringsevne og klarer å finne morsomme og kule løsninger.

Kampanjedagsgruppen: Jobber, sammen med koordinator, for at kampanjedagen blir så bra som mulig. Det inkluderer å engasjere de frivillige, og komme opp med kule planer for kampanjedagen for sentral- og lokalleddene. Gruppen jobber også med materiell og merch. Som arbeidsgruppeleder for kampanjedagsgruppen får du god erfaring med koordinering og logistikk. Det er viktig at du er strukturert, organisert og at du er klar for møte nye utfordringer.

Som arbeidsgruppeleder vil du få hovedansvar for oppfølging av arbeidet i arbeidsgruppen din. Arbeidsgruppeledere vil også jobbe med rapportering, publisering, arrangering, delta på møter og mye mer. Du vil tilegne deg nyttig erfaring innenfor prosjektarbeid og mange muligheter for kompetanseutvikling. Samtidig som du blir del av et hyggelig og sosialt miljø med mange andre engasjerte frivillige.

Vervets størrelse

 • Vervet varer til midten i 2022
 • Det er forventet at du kan delta på gruppemøter 1-2 ganger i måneden og følge opp din arbeidsgruppe i mellomtiden. Det vil også være forventet at du deltar i VBN-rådet en gang i måneden og har et nært samarbeid med koordinator.
 • Arbeidsmengden vil variere i perioder og øke når kampanjeperioden nærmer seg.
 • Du må være bosatt i Oslo-området.

Hvordan søke? 

Høres dette interessant ut? Send inn en kort søknadstekst (maks 1 side) til my-anine@changemaker.no

Skriv noe om deg selv og din bakgrunn, hvorfor du ønsker å være med og hvilken gruppe du kunne tenke deg å være arbeidsgruppeleder for.

Frist for å søke: 14. november 2021

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, send gjerne en e-post til my-anine@changemaker.no

Utlysning: Daglig leder

Publisert 28.10.21 av Mathilde Aas Henriksen

Om Press:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 11 lokallag over hele landet.

Om stillingen:
Som daglig leder er du leder for Press sitt sekretariat på fire ansatte, og ansvarlig for den daglige driften av organisasjonen. Du skal sammen med de sentralt tillitsvalgte lede og videreutvikle Press til en enda bedre organisasjon. Det er en variert
stilling hvor du gjør litt av alt. Du må ha evnen til å tenke strategisk og legge planer for organisasjonen, og så ha ansvaret for å gjennomføre disse. Du bør også ha teft for administrasjon, økonomi og være trygg i lederrollen.

Hovedoppgaver:

 • Daglig leder har ansvaret for den daglige driften i Press
 • Lede vårt sekretariat på fire stillinger og ha arbeidsgiveransvar for disse
 • Overordnet økonomistyring, herunder arbeid med budsjett og regnskap, samt kontakt med regnskapsfører og revisor
 • Ansvar for inntektsbringende arbeid, herunder søknader, rapportering og regnskap i tilknytning til generell drift og prosjekter
 • Bistå tillitsvalgte med arrangementer, prosjekter, politikkutvikling og påvirkningsarbeid
 • Forberede saker for styret
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:
Vi søker en engasjert person med erfaring fra organisasjonsarbeid. Vi ønsker at du har ledererfaring og gjerne relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå men dette er ikke noe absolutt krav. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling
 • Lønnsinnplassering mellom 35.000 – 38.500 per mnd.
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Fredrik Vaaheim, daglig leder
Telefon: 91534333
E-post: fredrik@press.no

Lea Mariero, styreleder
Telefon: 93051998
E-post: lea@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 24. oktober. Merk e-posten med «daglig leder».

Søknadsfrist: 31. oktober. Søk gjerne tidligere, vi kommer til å innkalle interessante kandidater fortløpende.
Tiltredelse: snarest

Deltidsstilling som prosjektmedarbeider

Publisert 27.10.21 av Mathilde Aas Henriksen

Om Press

Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og den eneste i Norge som jobber med strukturelle årsaker til brudd på barns rettigheter. Vi har ca. 1 000 medlemmer i alderen 13-25 år, og aktive lokallag over hele landet. Press er partipolitisk og religiøst uavhengige, og legger FNs barnekonvensjon til grunn for alt arbeid vi gjør. Gjennom politisk påvirkning, informasjonsvirke og aksjonisme jobber Press for et bedre samfunn for barn og ungdom.

Press drifter flere prosjekter med ekstern finansiering. Prosjektmedarbeideren skal jobbe med et europeisk samarbeidsprosjekt, kalt CO-CREATE. Den ansatte vil jobbe med å bistå partnerorganisasjonene med at deres ungdomsaktivitet holder høy kvalitet og at ungdom som deltar i prosjektet har reell påvirkning. Stillingen skal også spre resultatene fra prosjektet. Det kan betyr å delta på konferanser for å holde presentasjoner, bearbeide resultater fra forskningen til metoder som kan anvendes i prosjektarbeid til å arrangere seminarer. Stillingen skal også delta på møter og samlinger i de andre prosjekt landene og ta aktiv del i å løse ulike oppgaver knyttet til prosjektarbeid. 

Stillingen er på 40% gjennom prosjektet, men arbeidsmengden vil variere fra måned til måned. Du vil ha stor grad av kontroll over når arbeid gjøres selv. Stillingen passer godt ved siden av studier.

Hovedoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre regionale,nasjonale og europeiske arrangementer med ulike målgrupper, deriblant ungdom
 • Delta på planleggingsmøter med internasjonale partnere
 • Opplæring av lokallagsmedlemmer i Press
 • Bistå med rapportskriving
 • Nettverksbygging med internasjonale partnere
 • Videreutvikling av kompetansehevende tiltak 
 • Metodeutvikling og testing av modeller for medvirkning

Kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

Vi søker en fleksibel og engasjert person med erfaring fra organisasjonsarbeid. Vi ser etter deg som er analytisk og strategisk, men likevel evner å engasjere en ung målgruppe. Det er en fordel om du har erfaring med medlemsoppfølging og/eller påvirkningsarbeid. Vi forutsetter at du trives i et ungt miljø.

 • Erfaring med å arrangere større nasjonale samlinger
  Akademisk tekstforståelse 
 • Kunnskap om strategiarbeid 
 • Erfaring med å engasjere og bidra til kompetanseheving hos ungdom
 • Kompetanse på barn og unges deltakelse og medvirkning
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne i engelsk og norsk

Vi tilbyr:

 • Opplæring ved tiltredelse og gode muligheter for videreutvikling 
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag.

 Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Margrete Bjørge Katanasho, prosjektmedarbeider

Telefon: 99560054

E-post: margrete@press.no 

 

Fredrik Vaaheim, daglig leder 

Telefon: 91534333

E-post: fredrik@press.no

 

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 14. november. Merk e-posten med

«Prosjektmedarbeider». Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju. 

 

Press søker ny kommunikasjonsrådgiver!

Publisert av Mathilde Aas Henriksen

Om Press:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 10 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Vi trenger at du er selvstendig og klarer å jobbe godt med unge mennesker. Du må være opptatt av barns rettigheter. Du må klare å skrive en rapport, og du må kunne følge opp og utvikle mediearbeidet vårt, både opp mot tradisjonelle og sosiale medier. Det er en fordel om du også har god kjennskap til hvordan det politiske systemet i Norge fungerer.

Vi tilbyr et ungt og spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kollegaer. Det er rom for å utvikle egne ferdigheter og stillingen man starter i. Vi er åtte stykker på kontoret og 1000 engasjerte ungdommer fra hele landet som trenger din hjelp!

Hovedoppgaver:

 • Drive og koordinere Press sitt mediearbeid på nasjonalt nivå. Dette inkluderer å legge månedlige mediestrategier, selge inn nyhetssaker til aktuelle medier, skrive leserinnlegg og kronikker.
 • Sørge for at Press er til stede og aktive i sosiale medier.
 • Bistår med kampanjearbeid og -utvikling, blant annet vår kampanje mot kroppspress, Gullbarbie.
 • Hjelpe våre tillitsvalgte med forberedelser til intervjuer, medieopptredener, høringer og annen ekstern kommunikasjon. 
 • Bidra til politisk påvirkningsarbeid på vegne av organisasjonen
 • Skolere og støtte lokallagenes mediearbeid

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes, og ved behov kan andre oppgaver tilfalle stillingen.

Dine kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Erfaring med og interesse for medie- og informasjonsarbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Interesse for norsk politikk
 • Organisasjonserfaring
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Kjennskap til InDesign, Illustrator og Photoshop er et pluss

Vi tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Et lærende arbeidsmiljø – vi oppfordrer til å utvikle seg faglig gjennom deltakelse på kurs, seminarer ol.
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn i henhold til tariff
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et hyggelig, ungt og engasjert kontormiljø med felles lunsj hver dag

Mer informasjon om stillingen kan du få ved henvendelse til:

Fredrik Vaaheim, daglig leder
Telefon: 91 53 43 33
E-post: fredrik@press.no

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no innen 21. november. Merk e-posten med «Kommunikasjonsrådgiver».

Kopi av relevante vitnemål, attester og referanser tas med til et eventuelt intervju.

Stillingsutlysning: Koordinator for Verdens Beste Nyheter (50% stilling)

Publisert 31.08.21 av Mathilde Aas Henriksen

Om Verdens Beste Nyheter:

Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positive nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse unge spesielt, og Norges befolkning generelt, med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

Siden 2015 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. Fra og med 2021 skal det være Changemaker og Press som samarbeider om Verdens Beste Nyheter. Changemaker har det administrative ansvaret og søker nå en initiativrik ansatt med hovedansvar for VBN.

Vi søker deg som er initiativrik, brenner for gode kampanjer, er samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Om partnerne i Verdens Beste Nyheter

Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon. Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. VBN er åpne for flere partnere i den kommende perioden.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for en godt koordinert kampanje med gode resultater
 • Kommunikasjons- og mediearbeid
 • Nettverkssamarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging og koordinering av frivillige
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Fungere som sekretær for VBN-rådet
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av Changemaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Erfaring med koordinering av frivillige
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • Relevant høyere utdanning er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsønske.
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en fast 50%-stilling med stor grad av selvstendighet i et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø. Vi holder til i Kirkens Nødhjelp sine lokaler, og har en fleksibel arbeidstidsordning. Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Lønn tilsvarende lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Lønnstabell.

Changemaker er en demokratisk ungdomsorganisasjon, og det kan komme justeringer i stillingens innhold dersom organisasjonens målsetninger justeres.

Søknadsfrist: 8.september

Oppstart: Snarest

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med “Søknad Koordinator Verdens Beste Nyheter ”.

For spørsmål om stillingen kontakt:

 • Marte Hansen Haugan, 2. nestleder i Changemaker, e-post: marte@changemaker.no

Vil du delta på Inspire Change 2021?

Publisert 07.05.21 av Mathilde Aas Henriksen

Arrangementet finner sted 21. november 2021 på Moss Kulturhus hvor det er plass til over 500 personer. Det vil minne om «TED talks» i form, vil filmes og distribueres digitalt. Men: for deltakerne skjer mye av det viktigste ved «Inspire Change» i forkant av arrangementet. Som deltaker vil du nemlig få kompetanse til å delta i det offentlige ordskiftet gjennom førsteklasses kommunikasjonstrening: du vil få hjelp til å utvikle budskapet ditt av «coachene» som står bak TEDxOslo!

Du søker ved å fylle ut søknaden nedenfor. Søk gjerne her hos oss, men du kan også velge å søke gjennom en av de andre partnerne i prosjektet (Amnesty International, Natur og Ungdom, Greenpeace, og Røde Kors). Hver organisasjon velger ut én kandidat blant sine søkere. Påmeldingsskjema finner du her.

Alle deltakerne vil dekket reise og opphold i forbindelse med de fysiske samlingene. Alle som blir valgt ut vil måtte forplikte seg til å gjennomgå den nødvendige treningen for å utvikle budskapet, manuset og presentasjonen. Blir du en av de heldige deltakerne skal du gjennomgå denne treningen sammen med seks andre ungdommer og «coachene» vil følge dere opp kollektivt og individuelt. Det blir en opplevelse du aldri vil glemme og ikke minst vil du ha ferdigheter du vil ha nytte av resten av livet!

Press – Redd Barna Ungdom jobber med barns rettigheter i Norge, slik disse rettighetene er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Vi er Redd Barna sin ungdomsorganisasjon, og er en religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon. Press arbeider med alt fra de strukturelle årsakene bak barns rettighetsbrudd, psykisk helse til verdens handel. Dersom du ønsker kan du bli representant fra Press. Det eneste kriteriet er at du snakker om noe som handler om barns rettigheter å gjøre!

Søk da vel!

Dette er de nye tillitsvalgte i Press for perioden 2021/2022

Publisert 03.05.21 av Mathilde Aas Henriksen

Lea Mariero – leder
Isaac Elstad Røssnes – 1. nestleder
Maja Enerhaug Egge – 2. nestleder

Sentralstyremedlemmer:
Dina Brastad Klippenvåg
Samira Muhudin
Aksel Vestavik
Marius Sjølyst
Elise Sandvik
Johanne Prøis Fearnley

Landsstyremedlemmer:
Tale Rørvik Lejon (region midt)
Thea Maubach-Vindenes (region vest)
Hedda Høyland Kleppe (region vest)
Kristian Thori-Aamodt (region øst)
Rawan Ayman (region øst)
Emil Gjøen Engesæth (region vest)

Vara til landsstyret:
Octave Theigen (region øst)
Martha Sandtangen (region midt)
Hennie Andersen (region sør)

 

Sommerleir 2021

Publisert 13.04.21 av Mathilde Aas Henriksen

Årets sommerleir skal foregå på Utøya i Buskerud 22-26. juni. Her vil du møte både nye og gamle venner, lære en hel del, og sist men ikke minst ha det utrolig gøy!

Tradisjonen tro blir det selvfølgelig rave, Late Night Press Show og MGPress i år også. Og viktigst av alt, i år er sommerleir helt gratis! Dette er den første sommerleiren Press har som foregår helt uten deltakeravgift, så dette er vår gave til deg!

I påmeldingsskjemaet får du også mulighet til å allerede nå velge noen av bolkene du ønsker å delta på, så det er ingenting i veien for å begynne og glede seg allerede nå!

Har du spørsmål angående sommerleir, ta gjerne kontakt med dina@press.no.
Påmelding finner du her.

Barnetinget

Har du sjekket ut barnetinget.no? Her finner du informasjon om hvorfor vi mener at stemmerettsalderen burde senkes, ungdomsdiskriminering og mer om vår politikk!

Les mer