Stillingsutlysning: Koordinator for Verdens Beste Nyheter (50% stilling)

Publisert 31.08.21 av Mathilde Aas Henriksen

Har du lyst til å være med på å utforme en landsdekkende informasjonskampanje som når ut til tusenvis av mennesker? Da er du kanskje vår nye koordinator for Verdens Beste Nyheter!

Om Verdens Beste Nyheter:

Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positive nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse unge spesielt, og Norges befolkning generelt, med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

Siden 2015 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. Fra og med 2021 skal det være Changemaker og Press som samarbeider om Verdens Beste Nyheter. Changemaker har det administrative ansvaret og søker nå en initiativrik ansatt med hovedansvar for VBN.

Vi søker deg som er initiativrik, brenner for gode kampanjer, er samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Om partnerne i Verdens Beste Nyheter

Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon. Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. VBN er åpne for flere partnere i den kommende perioden.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for en godt koordinert kampanje med gode resultater
 • Kommunikasjons- og mediearbeid
 • Nettverkssamarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging og koordinering av frivillige
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Fungere som sekretær for VBN-rådet
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av Changemaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Erfaring med koordinering av frivillige
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • Relevant høyere utdanning er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsønske.
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en fast 50%-stilling med stor grad av selvstendighet i et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø. Vi holder til i Kirkens Nødhjelp sine lokaler, og har en fleksibel arbeidstidsordning. Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Lønn tilsvarende lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Lønnstabell.

Changemaker er en demokratisk ungdomsorganisasjon, og det kan komme justeringer i stillingens innhold dersom organisasjonens målsetninger justeres.

Søknadsfrist: 8.september

Oppstart: Snarest

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med “Søknad Koordinator Verdens Beste Nyheter ”.

For spørsmål om stillingen kontakt:

 • Marte Hansen Haugan, 2. nestleder i Changemaker, e-post: marte@changemaker.no

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer