Foto: CF Salicath

Søk frifond!

Publisert 23.08.23 av Bendik Dahlslett

Lokallag kan søke frifond for økonomisk støtte for ulike aktiviteter dere planlegger å arrangere i løpet av året!
Usikker på om dere søkte? Ta kontakt med medlemssekretær Bendik på medlem@press.no eller på facebook.com/medlemssekretaer

Hva kan dere bruke frifondspenger på? Jo dere kan bruke det på mye gøy som kommer lokallaget deres til gode her er et par eksempler: Standutstyr, mat/drikke til lokallagsmøter, Gullbarbie aktiviteter, regionalt seminar, barnekonvensjonens bursdag(20 november), Sosialt som sommer- og vinteravslutninger for eksempel, temakvelder i Press sin politikk, konserter, og mange ting til som dere selv bestemmer.

Vi gleder oss til å se hvilke spennende ting dere har planer om i år!

Søk her!:


Reisebrev fra Palestina

Publisert 06.07.23 av isaac

Hovedstyret skal sørge for at Redd Barna styres på en forsvarlig måte. Jeg sitter i styret som representant fra Press. I hovedstyret har de som tradisjon at styret drar på en tur cirka hvert tredje år til et sted som Redd Barna i Norge arbeider mye med for å gi hovedstyret et innblikk i prosjektene de har der og møte barna de hjelper. I år var det tid for en ny tur og destinasjonen var satt til Palestina. 

I forkant av turen fikk vi i hovedstyret mye god informasjon om den historiske konteksten til Palestina, konflikten med Israel og dagens situasjon. Dette ga oss et viktig innblikk i hvordan hverdagen i Palestina kan være. Vi kom ikke bare til å møte barn som er en del av prosjektene til Redd Barna i Palestina, men også potensielt traumene deres av å ha levd i en konflikt de ikke har skyld i siden dagen de ble født. Allerede her var vi forberedt på at dette kom til å bli en sterk opplevelse vi sent kom til å glemme. 

Dagen vi skulle reise tok jeg en flybuss halv tre for å være klar for flyet som gikk kl. seks den morgenen. Med i underkant av tre timer søvn var jeg relativt klar til å sove på flyet. Etter et stopp i Frankfurt ankom vi Tel Aviv flyplass, Ben Gurion, halv fire om ettermiddagen lokal tid. Der møtte vi direktøren og sikkerhetssjefen for kontoret Redd Barna internasjonalt har i Palestina. Kontoret heter offisielt Save the Children occupied Palestinian territory siden Israel har okkupert områder i Palestina. Deretter dro vi videre til hotellet i Jerusalem hvor direktøren fortalte om arbeidet de gjør i det okkuperte Palestinske territoriet. Vi fikk et innblikk i hvor vanskelig det er å jobbe med både israelske og palestinske myndigheter for å skape en bedre hverdag for barn. Jeg er veldig imponert over hvor mye de får til, til tross for at de kjemper i motbakke. Vi tok en tidlig kveld den første dagen for å gjøre oss klare for å dra videre til Gaza tidlig neste morgen. 

Reisen fra Jerusalem til Gaza tar i seg selv en og en halv time, men på veien må man gjennom et grensepunkt som heter Erez. Her er det tre forskjellige punkter, et fra Israel, et fra de palestinske myndighetene som har makten på Vestbredden og et fra den palestinske gruppen som har makten i Gaza. Det er ikke alle som får lov til å besøke Gaza og vi måtte derfor vise frem pass og få det godkjent at vi kunne dra videre på hvert av punktene. Heldigvis hadde Redd Barna ordnet med alt av papirer, så gjennomgangen gikk relativt smertefritt. 

Når vi kjørte inn i Gaza er noe av det første jeg la merke til alt søppelet på bakken. Mange av bygningene holder på å falle fra hverandre, det er mange løshunder i gatene og folk overalt. Det er to millioner mennesker som bor i Gaza, til tross for at det er på størrelsen av Vestfold fylke. Den lange flotte stranden de har lider av mange av de samme problemene, forsøpling og mangel på vedlikehold. Vi kjørte også forbi en av Gazas mange flyktningleirer. Flyktningleirene i Gaza er ikke det vi er vant til å se andre steder, de har vært der så lenge at de har blitt som vanlige nabolag. Gaza er påvirket av en befolkning som har blitt sviktet både av israelske og palestinske myndigheter. Fokuset deres ligger på konflikten, men det er sivilbefolkningen som blir de store taperne.

Den første dagen i Gaza møtte vi med noen av barna som utgjør barnerådet de har der. Disse er barn som er demokratisk valgt av andre barn i Gaza og som påvirker myndighetene til å fokusere mer på barns rettigheter. Det er utrolig at Redd Barna og det palestinske senteret for menneskerettigheter har klart å gjennomføre demokratiske valg for dette rådet i et okkupert område som selv ikke har hatt et demokratisk valg siden 2006. Barna snakket varmt om rådet og deres opplevelse med det. Opplæringen de hadde fått hadde gjort dem mer selvsikre og gitt dem informasjon om deres egne rettigheter de ikke hadde fått noe annet sted. Barna var utrolige kraftfulle i budskapene sine. De viste en frustrasjon rundt situasjonen, men var tydelige på at de ikke kom til å gi opp. De trenger bare at voksne støtter dem i sin kamp.

Resten av den andre dagen gikk til middag med representanter fra flere av prosjektene som Redd Barna støtter i Gaza. Jeg snakket med en mann fra Save Youth Future Society, en organisasjon som jobber med palestinske barns evne til å medvirke i egen hverdag. De hadde blant annet et prosjekt hvor de satte opp en kino-buss som kjørte rundt til forskjellige steder i Gaza, siden de ikke har en vanlig kino der. Etter middagen dro vi tilbake til hotellet og la oss for å forberede oss til en ny og innholdsrik dag.

Den tredje dagen i Palestina ble ikke som forventet. Vi våknet til nyheten om at Israel hadde angrepet strategiske mål i Gaza, konflikten hadde eskalert, bombene falt, grensen var stengt. Programmet for dagen ble naturligvis avlyst, så vi i hovedstyret prøvde å få dagen til å gå på hotellet mens andre jobbet på spreng for å få oss ut. Det var en utrolig merkelig opplevelse å sitte inne på et hotell vi visste var trygt, mens resten av befolkningen ikke kunne føle på den samme tryggheten. Likevel gikk mye av tankene til mine egne og de der hjemme sine bekymringer. Jeg følte skyld over at jeg tenkte mer på meg selv enn de som hadde grunn til å frykte, de som har levd med dette hele livet og som kommer til å oppleve dette igjen. Det var vanskelig å se for seg hvordan deres hverdag var mens vi var der. Jeg vil aldri vite hvordan det er å vokse opp i Gaza. 

Hver dag var det usikkert om vi kom oss ut eller ikke. Hver dag hadde vi baggen pakket klar, bare i tilfelle. Vi prøvde å fylle dagene med digitale møter med noen av prosjektene vi egentlig skulle ha møtt fysisk, noen gjorde yoga, vi hadde quiz og spiste masse god mat. Likevel ble vi ofte mint på situasjonen vi var i når rakettene føyk over hodene på oss. Vi forberedte oss på at vi måtte bli der en stund, men fortsatte også å pakke baggen.

På den sjette dagen i Gaza fikk vi beskjeden vi hadde ventet på, vi skulle få reise ut. Etter flere dager med intenst arbeid for å koordinere avreisen for oss fra flere hold skulle planen endelig gjennomføres. Mens vi satt i bussen og ventet ved det første grensepunktet kom nyheten om våpenhvile, men med det kom også de aller siste rakettene for denne gang. De ble skutt opp fra Gaza og ned av Israel ved grensen. Vi visste godt at vi ikke var målet for angrepene, men å høre eksplosjoner og føle bussen riste var en opplevelse jeg sent vil glemme.

Etter flere timer kom vi oss heldigvis trygt over til Israel og bussen kjørte tilbake til Jerusalem. Vi dro deretter videre til Tel Aviv og var på vei ut av landet kort tid etter. Mange av oss var relativt klare til å komme hjem til våre nærmeste, for å si det mildt. 

Vi var utrolig heldige som hadde kollegaer som arbeidet for å få oss ut og at vi var på et trygt sted hele tiden vi var i Gaza. Det var ikke alle som var like heldige. I løpet av eskaleringen ble over 30 palestinere drept, seks av dem var barn. Befolkningen i Gaza lever i konstant frykt over neste eskalering. En undersøkelse Redd Barna har gjort viser at 4 av 5 av barna som bor der lider av depresjon, angst og sorg. Disse barna fortjener bedre. Gaza fortjener bedre. 

Det er merkelig å sitte og skrive dette på kontoret i Norge når jeg vet hvordan tilværelsen er andre steder i verden. Denne turen har gitt meg et nytt perspektiv på hva vi kjemper for når vi kjemper for barns rettigheter. Jeg har fått et innblikk i hvordan barna i Gaza har det, men mer enn det har jeg fått et nytt syn på hvor privilegerte vi er. Det er vår oppgave å kjempe for rettighetene til de som ikke kan kjempe for dem selv. Jeg håper Redd Barna aldri gir opp barna i Palestina. 

Bilder: Jason Lee

Norge svikter de asylsøkende barna

Publisert 04.07.23 av Press

At Norges største partier stemmer for å fortsette en diskriminerende praksis er helt uforståelig. 

Det er på mange måter ikke overraskende at forslagene ble stemt ned. Allerede i kommunal- og forvaltningskomiteens behandling var det noe som skurret. Som en del av komiteens behandling ba de om en vurdering fra justisministeren, Emilie Mehl. I brevet støtter hun forslagsstillernes beskrivelse av at barn som kommer alene til Norge er sårbare og derfor skal behandles på en god og forsvarlig måte i møte med asylsystemet. Til tross for dette viser hun null forståelse for hvordan dagens praksis for omsorgen til asylsøkende barn mellom 15- og 18 år ikke oppfyller deres rettigheter og behandlingen Mehl selv er enig i at er nødvendig. 

I dag får enslige asylsøkende barn under 15 år omsorg fra barnevernet, mens de mellom 15 og 18 år ivaretas av Utlendingsdirektoratet. Mehl forsvarer denne ordningen med at barns behov for omsorg endrer seg med alderen og at de asylsøkende barna på asylmottak dermed får sine behov ivaretatt på lik linje med andre barn. Denne logikken ser bort i fra at dette kun er en ordning for asylsøkende barn. Alle norske barn under 18 år får omsorg fra barnevernet. Dagens ordning er en forskjellsbehandling av barn basert på asylstatus som ikke kan forsvares. 

Videre skriver Mehl at omsorgstilbudet for barna mellom 15- og 18 år har blitt bedre de siste årene. Til tross for forbedringene er det fortsatt et klart skille mellom omsorgen barna under og over 15 år mottar. UDI stiller ikke de samme kravene til barnefaglig kompetanse og bemanning som barnevernet gjør. Dette er ikke en omsorg som er “alderstilpasset”, den er manglende. For å sikre at alle asylsøkende barn får den omsorgen de trenger, må omsorgsansvaret for de mellom 15 og 18 år overføres til barnevernet.  

Justisministeren henviser til FNs barnekomité i samme avsnitt som hun sier at  “Det at de yngste og mest sårbare enslige mindreårige asylsøkerne får et ekstra godt omsorgstilbud, innebærer ikke en diskriminering av gruppen over 15 år, så lenge tilbudet til denne gruppen er faglig forsvarlig og i samsvar med barnekonvensjonens krav.” Før hun snakker så høyt om barns rettigheter bør hun forhøre seg med ekspertene på feltet. 

Måten Norge behandler asylsøkende barn har blitt kritisert en rekke ganger av FNs barnekomité, samt andre av FNs overvåkningsorganer. Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM) har også kritisert ordningen og mener den er diskriminerende og i strid med FNs barnekomité.

Argumentene mot å endre dagens ordning holder ikke mål. Det er på tide at Stortinget får øynene opp for at alle barn har rett til den samme omsorgen. Vi kan ikke fortsette å svikte de enslige asylsøkende barna. 

Nye lokallag + Intervju med lokallagsledere

Publisert 27.06.23 av Press

Press sitt medlemsmagasin, Larm, har intervjuet de nye lokallagslederne for å bli litt bedre kjent med dem og deres planer for lokallaget.

Mosjøen Press

Leder: Ella-Victoria Marken
Alder: 16
Pronomen: De/dem
Kommer fra: Mosjøen
Favorittserie: Anne With an E
Hobby: Kunst
Hjertesak: Å bedre skolehelsetjenesten

Gratulerer med å ha stiftet nytt lokallag! Hvordan føles det?
Det føles fantastisk, har prøvd å finne engasjerte mennesker i byen i en god stund nå. Lokallag har vært et mål for meg lenge.

Hva gjorde at du ønsket å bli med i Press og starte lokallag?
Jeg begynte i press etter at jeg møtte Aksel og Johanne på Oppvekstkonferansen i Bodø 2021. De inviterte meg med på seminar og jeg ville så gjerne kunne gjøre mer av slike ting og jobbe med ting lokalt i tillegg til det.

Hva gleder du deg mest til å gjøre som lokallagsleder?
Å ha mer kontakt med organisasjonen enn jeg hadde som direktemedlem. Og å se en annen side av seminar som jeg aldri har deltatt på. Også det å kunne jobbe med ting uten å måtte reise til Oslo.

Hva er ditt beste tips for å starte lokallag?
Å bare begynne å spørre de som allerede har en fot innenfor ungdomspolitikk eller som viser til engasjement om de ønsker å være med. Det skal godt gjøres at det ikke er noen der om man bare tør å spørre.

Om du skulle invitert en person, levende eller død på middag, hvem hadde du valgt og hvorfor?
Hvis jeg skulle spise middag med hvem som helst, hadde det definitivt vært David Bowie. Jeg elsker musikken og måten han uttrykte seg selv på, og han virker hyggelig, noe som kanskje er litt rart å si. Men han er et så stort ikon at hvis jeg fikk muligheten så kunne jeg ikke valgt noen andre

Bodø Press

Leder: Mie Lykke Pereira Engan
Alder: 14 (blir 15 12.juni)
Pronomen: Hun/henne
Kommer fra: Bodø
Favorittserie: Arrested Development
Hobby: Drilling og klatring
Hjertesak: At alle barn skal ha muligheten til å delta på fritidsaktiviteter uten at økonomi skal være et problem.

Gratulerer med å ha stiftet nytt lokallag! Hvordan føles det?
Jeg syns det er veldig gøy og starte lokallag her i Bodø. Jeg er superspent og gleder meg masse til å komme ordentlig i gang.

Hva gjorde at du ønsket å bli med i Press og starte lokallag?
Press gir barn og ungdom en mulighet til å forandre samfunnet i nærmiljøet, det syntes jeg var veldig spennende og ville bidra.

Hva gleder du deg mest til å gjøre som lokallagsleder?
Gleder meg masse til å arrangere møter og bli kjent med andre engasjerte ungdommer i Bodø.

Hva er ditt beste tips for å starte lokallag?
Det er viktig å inkludere nye medlemmer slik at de vil delta i gruppen.

Om du skulle invitert en person, levende eller død på middag, hvem hadde du valgt og hvorfor?
Jeg ville invitert Frank Ocean fordi jeg trenger ny musikk, det begynner å bli alt for lenge siden.

Ålesund Press

Leder: Tonje Halonen Giske
Alder: 15
Pronomen: Ho/henne
Kommer fra: Den finaste byen i Noreg med namn Ålesund
Favorittserie: Young Royals. Eg har vore obsessed med den serien i snart to år no.
Hobby: Eg er klassisk organist og spelar ofte på klassiske konsertar her i Ålesund
Hjertesak: Mi hjartesak er at vi skal få ein betre og ein meir mangfaldig seksualitetsundervisning. Eg meiner også at vi burde ha den mykje tidlegare sidan det er veldig mange ting som ein lærer i seksualitetsundervisninga som ein burde ha lært allereie i 12-års alderen. Om ein får ein betre, tryggare og meir mangfaldig seksualitetsundervisning, vil born og unge bli tryggare i seg sjølve og si seksualitet.

Gratulerer med å ha stiftet nytt lokallag! Hvordan føles det?
 Tusen takk! Det kjennast veldig bra å endeleg ha starta opp Ålesund Press. Det er litt skummelt, men veldig lærerikt og spennande. Eg er veldig politisk engasjert frå før også kom eg tilfeldigvis over Press når eg skrolte på telefonen. Press kjempa for alt eg brydde meg om, så eg meldte meg inn med ein gong. Ein månad seinare var eg og bestevenninna mi Miriam (nestleder) i Oslo på ferskis-seminaret. Vi begge trivdes supergodt. Miljøet i Press er heilt spesielt, ein kan vere seg sjølv 100% uten at nokon dømmer deg. På grunn av at vi begge hadde det så fint, valgte vi å gjøre noko vi eigentlig syntes var sjukt skummelt, nemlig å starte lokallag i Ålesund. No har vi startet opp og er godt i gang. Som lokallagsleder gleder eg meg ekstremt til å sjå lokallaget blomstre og bli større, og til å verve inn nye medlemmar som kan føre detta lokallaget og det viktige arbeidet Press gjer vidare i mange år.

Hva er ditt beste tips for å starte lokallag?
Mitt beste tips for å starte lokallag er å berre gjere det! Eg synas sjølv at det var veldig skummelt og stressande i starten. Eg var veldig redd for å skrive, seie eller gjere noko feil, men greia er at PRESS-folk er dei nydeligste personane du kan finne. Dei dømmer deg ikkje om du gjer ein liten feil eller dumme deg ut. Så igjen, mitt beste tips er å berre gjere det, og ikkje overtenkje og vere redd for å gjøre feil

Om du skulle invitert en person, levende eller død på middag, hvem hadde du valgt og hvorfor?
Om eg skulle invitert ein person til middag, hadde eg valt Linnea Løtvedt. Ho er ein influencer som eg sjølv har følgt med på heilt sidan ho starta i 2020. Ho pratar veldig opent om psykisk helse, angst og kroppspress. Ho er ein av dei personane som har hjelpt meg veldig  som born utan at ho ein gong veit det sjølv. Så ein draum er å få møtt ho og takka ho for alt ho har gjort for meg og mange ungdomar i Noreg.Landsmøte 2023

Publisert 20.06.23 av Press

I løpet av helgen ble det vedtatt en ny virksomhetsplan for den neste perioden. Dette er et dokument som sier hva Press skal gjøre i løpet av et år, både på lokalt og nasjonalt nivå. Her ble det blant annet vedtatt at Press skal arbeide med TV-aksjonen som Redd Barna har i år og at vi skal gjøre grunndokumentene mer tilgjengelige for alle medlemmer. Virksomhetsplanen inkluderer også hvilke politiske saker Press skal fokusere på, noe det ble stor debatt om. Det ble vedtatt at det skal gjennomføres to politiske kampanjer i løpet av perioden. Den ene skal handle om kroppspress og psykisk helse blant barn og unge, mens den andre skal handle om internasjonale barnerettighetsbrudd. Dette er den første gangen på lenge at Press legger fokuset utenfor Norge! I tillegg til politiske kampanjer skal Press også ha fire politiske satsningsområder. Disse er barns rett til reell medvirkning, barn som tilhører urfolks- eller andre nasjonale minoritetsgrupper, barn som lever i vedvarende lavinntekt og skeive barns rettigheter. Alle disse temaene skal det utvikles ressurser til slik at medlemmer kan være aktive i temaene de ønsker.

I tillegg til virksomhetsplanen ble det også vedtatt en ny politisk plattform. Her var det mange innsendte forslag. En del av disse hadde som hensikt å gjøre dokumentet lettere å manøvrere seg i. Blant de større endringene i selve politikken ble det vedtatt at Press er for valgfri deltakelse på skolegudstjenester, at lootboxes og mikrotransaksjoner skal merkes i alle spill of forbys i de spillene som retter seg direkte mot barn og at eksamen på videregående skole skal være valgfritt. Både virksomhetsplanen og politisk plattform kan leses i sin helhet på her.

I løpet av landsmøtet ble det også tydelig at medlemmene ønsker å prioritere mangfold og inkludering, samt direktemedlemmer og aktivitetstilbud til dem den neste perioden. Det ble satt ned to utvalg som skal se på disse prioriteringene hver for seg for å sørge for at Press kan bli en enda bedre organisasjon i fremtiden. Landsmøtet bestod ikke bare av diskusjoner og voteringer, det var også en mulighet for medlemmene og ha det gøy sammen. På fredagen var det en rebus for å bli kjent med det nye kontorets kriker og kroker, mens vi på lørdagen avholdt den tradisjonsrike banketten. Det ble god mat, show fra alle regionene og kåringer fra kontrollkomiteen til en rekke heldige Pressere. På søndagen ble det en eksklusiv lansering av vårkampanjen for deltakerne, som også fikk med seg materiell til kampanjen hjem. Du kan lese mer om vårkampanjen her!

Til slutt på søndagen ble de nye tillitsvalgte som skal føre Press videre den neste
perioden valgt.

Leder: Maja Enerhaug Egge
1.nestleder : Aksel Vestavik
2.nestleder: Marius Sjølyst


Sentralstyremedlemmer:
Iben Thori-Aamot
Mari Rollag Føsker
Emma Samways
Ylva Margrethe Andreassen
Lars Magnus Nybru


Faste representanter i Landsstyret
Johanna Marie Eriksen
Linus Fredriksen
Cora Williams Peterson
Jacob Moesgaard Rasmussen


Vararepresentanter i Landsstyret
Sivert Hansen
Peter Popkov Johannessen

Informasjon om årets sommerleir

Publisert 19.05.23 av Press

Hva er Press og hva er sommerleir?

Press – Redd Barna Ungdom er en politisk ungdomsorganisasjon som aktivt arbeider for at verden skal bli en bedre verden for barn å bo i. Vi er partipolitisk og religiøst uavhengig, noe som vil si at vi jobber utelukkende med barns rettigheter og samarbeider med de som er enige med oss uavhengig av partipolitikk eller religiøs tilknytning. Organisasjonen består av medlemmer over hele landet mellom 13 og 25. På det daglige driftes organisasjonen av sentralt tillitsvalgte, og ansatte, i en alder over 18 år. I tillegg har organisasjonen en gruppe nasjonalt tillitsvalgte kalt landsstyret som har overordnet ansvar for å følge opp medlemmer i deres region, og fatter strategiske avgjørelser om organisasjonen. Disse er gjerne under 18 år. 

Hvert år arrangerer Press en gratis sommerleir for våre medlemmer som et gratis ferietilbud over totalt fem dager. Sommerleiren inneholder mange spennende aktiviteter for unge, med blant annet bading, talentkonkurranser, turneringer og annet sommermoro. Det er også politisk påfyll gjennom leiren som omhandler barns rettigheter i verden og i Norge, med blant annet fokus på asylbarns rettigheter, lokalpolitisk påvirkning og barns rett til å si sin mening.

Opphold

Leiren blir avholdt fra 28.juni til 2.juli på Gulsrud leirsted ved den vakre Tyrifjorden 1 time unna Oslo. Mat og opphold er gratis for alle medlemmer av Press – Redd Barna Ungdom. Deltakerne kan velge mellom å bo i telt eller i hytter. Med rundt 120 sengeplasser får alle deltakerne en seng i en hytte om det er ønskelig. De voksne tillitsvalgte over 18 år sover ikke på samme rom som deltakerne. Romfordelingen kan bli avgjort med forskjellige faktorer som kjønn, alder, geografisk tilhørighet og deltakernes egne ønsker blir vektlagt i stor grad. Om nødvendig underveis er det muligheter for å endre på hvem som bor hvor og med hvem. 

Sikkerhet

Press – Redd Barna Ungdom er en organisasjon drevet av og for ungdommer. De som arrangerer leiren er voksne tillitsvalgte i alderen 20 til 24, med god erfaring i å arrangere større samlinger for medlemmer før. Alle tillitsvalgte har gjennomført et livredningskurs i forkant av leiren, og det vil være HMS-personell til stede på leiren til alle tider med et godt forberedt førstehjelpsskrin. Vi har god kontakt med både politi og brannvesen i forkant av leiren, og har gjennomgående interne rutiner for hvordan håndtere uforutsette hendelser som kan oppstå på leiren. I tillegg til dette har vi alltid våkne nattevakter som deltakere kan ta kontakt med om det skulle være noe. 


Press er veldig opptatt av at vår organisasjon skal oppleves som trygg og inkluderende for våre medlemmer. Derfor har alle tillitsvalgte på leirstedet gjennomført TRYGG-kursing fra Landsrådet for Norges barne -og ungdomsorganisasjoner i grensesetting, varslingsrutiner, rolleforståelse og ivaretakelse av medlemmer. Alle arrangementene i Press er i tillegg rusfrie. Brudd på arrangementets retningslinjer kan føre til hjemreise på egen regning.
Dersom man har behov for tilrettelegging, f.eks i form av tolk, personlig assistent, hvilerom, etc. eller har andre personlige behov, gjør vi alltid vårt ytterste for å imøtekomme disse behovene.

Reise
Press dekker reise gratis for alle deltakere som melder seg på innen fristen. Deltakerne som melder seg på etter fristen må avklare med arrangørene om eventuelle kostnader. 

Oppmøte for sommerleir er på Tigeren utenfor Oslo sentralstasjon kl. 13:00 den 28. juni. Herfra blir det felles reise til leirstedet med buss.

(Dersom man flyr)
Hvis man flyr til Oslo lufthavn er det i utgangspunktet lagt opp til at deltakerne kommer seg fra Gardermoen til Oslo sentralstasjon alene. Raskeste måte å reise er via Flytoget som går direkte til Oslo S. Dette kan ikke forhåndsbestilles, og medfører derfor en kostnad på 115 kr, som vil bli dekket av Press i etterkant. Dersom det er ønskelig kan vi  også bestille reise via ordinært tog. Dette vil medføre ekstra reisetid.
Dersom det er ønskelig, kan deltakere også bli møtt av voksne tillitsvalgte på flyplassen. For spørsmål angående reise, ta kontakt med aksel@press.no

Utstyr

Både påmeldte og foresatte  vil få tilsendt en pakkeliste med ting som er nødvendig å ha med når man deltar på leir om kort tid. Dette inkluderer ting som sovepose, laken og sengetøy, joggesko og treningstøy, badetøy o.l. Dersom man mangler utstyr kan vi tilby utlån. Har du spørsmål om utstyr? Ta kontakt med aksel@press.no.

Har du flere spørsmål om årets leir? Ikke nøl med å ta kontakt med en av kontaktpersonene for årets sommerleir.

Dette er de nye tillitsvalgte i Press for perioden 2023/2024

Publisert 24.04.23 av Bendik Dahlslett

I helgen avholdte Press – Redd Barna Ungdom vårt 27. ordinære landsmøte. Hils på våre nye tillitsvalgte!

Maja Enerhaug Egge – leder
Aksel Vestavik – 1. nestleder
Marius Sjølyst – 2. nestleder

Sentralstyremedlemmer:
Iben Thori-Aamot
Mari Rollag Føsker
Emma Samways
Ylva Margrethe Andreassen
Lars Magnus Nybru

Landsstyremedlemmer:
Johanna Marie Eriksen (region nord)
Linus Fredriksen (region nord)
Jacob Moesgaard Rasmussen (region øst)
Peter Popkov Johanessen ( Region sør)

Vara til landsstyret:
Sivert Hansen (region nord)

Kontrolkomiteen
Johanne Prøis Fearnley fortsetter sitt toårserv
Kari Lassesen Naug er valgt til ettårsverv

Nominasjonskomiteen
Isaac Elstad Røssnes er valgt til toårsverv
Thea Emilie Maubach-Vindenes er valgt til ettårsverv

Søk frifond!

Publisert 18.04.23 av Bendik Dahlslett

Lokallag kan søke frifond for økonomisk støtte for ulike aktiviteter dere planlegger å arrangere i løpet av året!
Usikker på om dere søkte? Ta kontakt med medlemssekretær Bendik på medlem@press.no eller på facebook.com/medlemssekretaer

Hva kan dere bruke frifondspenger på? Jo dere kan bruke det på mye gøy som kommer lokallaget deres til gode her er et par eksempler: Standutstyr, mat/drikke til lokallagsmøter, Gullbarbie aktiviteter, regionalt seminar, barnekonvensjonens bursdag(20 november), Sosialt som sommer- og vinteravslutninger for eksempel, temakvelder i Press sin politikk, konserter, og mange ting til som dere selv bestemmer.

Vi gleder oss til å se hvilke spennende ting dere har planer om i år!

Søk her!:

Bli med på sommerleir!

Publisert 13.04.23 av Press

I år arrangeres sommerleir 28.juni- 2.juli på Gulsrud Leirsted! Leirstedet er universelt utformet og ligger i Vikersund. Det tilbyr en rekke sommeraktiviteter som kanopadling, minigolf, bading, bordtennis og fotball.


På sommerleiren får du mulighet til å lære mer om Press, få med deg foredrag og debatter, talkshow, talentshow og masse annet spennende.

For allerede etablerte pressere, er dette en gylden mulighet til å tilbringe mer tid med venner i organisasjonen. Det er også en perfekt anledning for helt nye pressere til å bli kjent med organisasjonen, vi oppfordrer derfor alle til å melde seg på, uavhengig av tidligere erfaring i organisasjonen.

Meld deg på her!

Sommerleir er gratis for alle betalende medlemmer i Press. Hvis du ikke er medlem, eller har glemt å betale kontingenten i år kan du melde deg inn, eller betal kontingenten for 50 kr i året, her: https://press.no/bli-medlem/.

Hvis du har noen spørsmål om sommerleir, ikke nøl med å ta kontakt med aksel@press.no.

Kontakt

Aksel Vestavik

1. nestleder
95206329
aksel@press.no

Bli med på Press sitt neste arrangement!

Vi i Press arrangerer en rekke nasjonale og regionale arrangementer gjennom hele året, sjekk ut om det er et arrangement nært deg som du kan delta på!

Få oversikt over organisasjonens fremtidige arrangementer her