Stillingsutlysning: Koordinator for Verdens Beste Nyheter (50% stilling)

Publisert 31.08.21 av Mathilde Aas Henriksen

Om Verdens Beste Nyheter:

Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positive nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse unge spesielt, og Norges befolkning generelt, med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

Siden 2015 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. Fra og med 2021 skal det være Changemaker og Press som samarbeider om Verdens Beste Nyheter. Changemaker har det administrative ansvaret og søker nå en initiativrik ansatt med hovedansvar for VBN.

Vi søker deg som er initiativrik, brenner for gode kampanjer, er samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Om partnerne i Verdens Beste Nyheter

Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon. Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. VBN er åpne for flere partnere i den kommende perioden.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for en godt koordinert kampanje med gode resultater
 • Kommunikasjons- og mediearbeid
 • Nettverkssamarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging og koordinering av frivillige
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Fungere som sekretær for VBN-rådet
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av Changemaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Erfaring med koordinering av frivillige
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • Relevant høyere utdanning er ønskelig. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningsønske.
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr:

Vi tilbyr en fast 50%-stilling med stor grad av selvstendighet i et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø. Vi holder til i Kirkens Nødhjelp sine lokaler, og har en fleksibel arbeidstidsordning. Noe reisevirksomhet, kvelds- og helgearbeid må påregnes.

Lønn tilsvarende lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Lønnstabell.

Changemaker er en demokratisk ungdomsorganisasjon, og det kan komme justeringer i stillingens innhold dersom organisasjonens målsetninger justeres.

Søknadsfrist: 8.september

Oppstart: Snarest

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med “Søknad Koordinator Verdens Beste Nyheter ”.

For spørsmål om stillingen kontakt:

 • Marte Hansen Haugan, 2. nestleder i Changemaker, e-post: marte@changemaker.no

Vil du delta på Inspire Change 2021?

Publisert 07.05.21 av Mathilde Aas Henriksen

Arrangementet finner sted 21. november 2021 på Moss Kulturhus hvor det er plass til over 500 personer. Det vil minne om «TED talks» i form, vil filmes og distribueres digitalt. Men: for deltakerne skjer mye av det viktigste ved «Inspire Change» i forkant av arrangementet. Som deltaker vil du nemlig få kompetanse til å delta i det offentlige ordskiftet gjennom førsteklasses kommunikasjonstrening: du vil få hjelp til å utvikle budskapet ditt av «coachene» som står bak TEDxOslo!

Du søker ved å fylle ut søknaden nedenfor. Søk gjerne her hos oss, men du kan også velge å søke gjennom en av de andre partnerne i prosjektet (Amnesty International, Natur og Ungdom, Greenpeace, og Røde Kors). Hver organisasjon velger ut én kandidat blant sine søkere. Påmeldingsskjema finner du her.

Alle deltakerne vil dekket reise og opphold i forbindelse med de fysiske samlingene. Alle som blir valgt ut vil måtte forplikte seg til å gjennomgå den nødvendige treningen for å utvikle budskapet, manuset og presentasjonen. Blir du en av de heldige deltakerne skal du gjennomgå denne treningen sammen med seks andre ungdommer og «coachene» vil følge dere opp kollektivt og individuelt. Det blir en opplevelse du aldri vil glemme og ikke minst vil du ha ferdigheter du vil ha nytte av resten av livet!

Press – Redd Barna Ungdom jobber med barns rettigheter i Norge, slik disse rettighetene er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Vi er Redd Barna sin ungdomsorganisasjon, og er en religiøs og partipolitisk uavhengig organisasjon. Press arbeider med alt fra de strukturelle årsakene bak barns rettighetsbrudd, psykisk helse til verdens handel. Dersom du ønsker kan du bli representant fra Press. Det eneste kriteriet er at du snakker om noe som handler om barns rettigheter å gjøre!

Søk da vel!

Dette er de nye tillitsvalgte i Press for perioden 2021/2022

Publisert 03.05.21 av Mathilde Aas Henriksen

Lea Mariero – leder
Isaac Elstad Røssnes – 1. nestleder
Maja Enerhaug Egge – 2. nestleder

Sentralstyremedlemmer:
Dina Brastad Klippenvåg
Samira Muhudin
Aksel Vestavik
Marius Sjølyst
Elise Sandvik
Johanne Prøis Fearnley

Landsstyremedlemmer:
Tale Rørvik Lejon (region midt)
Thea Maubach-Vindenes (region vest)
Hedda Høyland Kleppe (region vest)
Kristian Thori-Aamodt (region øst)
Rawan Ayman (region øst)
Emil Gjøen Engesæth (region vest)

Vara til landsstyret:
Octave Theigen (region øst)
Martha Sandtangen (region midt)
Hennie Andersen (region sør)

 

Sommerleir 2021

Publisert 13.04.21 av Mathilde Aas Henriksen

Årets sommerleir skal foregå på Utøya i Buskerud 22-26. juni. Her vil du møte både nye og gamle venner, lære en hel del, og sist men ikke minst ha det utrolig gøy!

Tradisjonen tro blir det selvfølgelig rave, Late Night Press Show og MGPress i år også. Og viktigst av alt, i år er sommerleir helt gratis! Dette er den første sommerleiren Press har som foregår helt uten deltakeravgift, så dette er vår gave til deg!

I påmeldingsskjemaet får du også mulighet til å allerede nå velge noen av bolkene du ønsker å delta på, så det er ingenting i veien for å begynne og glede seg allerede nå!

Har du spørsmål angående sommerleir, ta gjerne kontakt med dina@press.no.
Påmelding finner du her.

Landsmøtet 23-25.april 2021

Publisert 29.03.21 av Mathilde Aas Henriksen

Hei kjære medlemmer!

Press – Redd Barna Ungdom sitt 25. ordinære landsmøte vil bli avholdt 23-25. april og gjennomføres digitalt på Zoom og GoPlenum. Vi er lei oss for at landsmøtet blir digitalt for andre gang, men grunnet den pågående smittesituasjonen ser vi at det ikke vil være mulig å gjennomføre på en annen måte.

Zoomlenke og passord har blitt sendt ut på e-post til alle medlemmer (sjekk spaminnboksen din dersom du ikke har mottatt en e-post ennå).

Klikk deg inn på internsiden for all nødvendig informasjon.

Informasjon om påmelding

For å kunne melde deg på landsmøte må du være valgt som enten delegat eller observatør av ditt lokallag eller din region. Lokallagene gjennomfører valg, så ta kontakt med ditt lokallag for dato til møtet hvor delegater og observatører velges. Dersom du bor i et geografisk område uten tilknytning til et lokallag, har Landsstyret ansvar for å organisere valg av delegater og observatører. Ta kontakt med Landsstyret i din region for å få kjennskap til hvordan dette valget foregår. Dersom du er usikker på hvem du skal kontakte, finner du oversikt her.

Påmeldingsfrist er 16. april og selve påmeldingen gjør du her

Sakspapirene vil du få tilsendt i posten dersom du melder deg på i løpet av søndag 4.april.

Lokale samlinger

Vi vil prøve å få til lokale samlinger over hele landet – avhengig av hva som er smittevernsmessig forsvarlig. Det vil derfor følges tett med på utviklingen av reglene og områdene vi har lokallag i.

Ta kontakt med 1. nestleder Marina Johansen på marina@press.no dersom du har noen spørsmål angående landsmøtet.

Press søker rapportforfattere!

Publisert 05.03.21 av Press

Hvordan vi prater med hverandre på nett, har blitt enda mer aktuelt det siste året. Den pågående pandemien har i enda større grad enn tidligere flyttet både skolehverdagen og det sosiale livet til internett. Dette har skapt mange muligheter, men forsterker også de problemene som alt eksisterer knyttet til netthets og annen uønsket atferd på nett. For å jobbe med dette har Press inngått et samarbeid med Tieto-Evry, og skal som en del av deres The polite type-prosjekt undersøke hvordan det er for unge å ytre seg på nett i dag, både offentlig og privat med venner. I tillegg vil prosjektet undersøke hva som kan gjøres for at nettet skal bli et bedre sted å være. 

Vi ser derfor etter to rapportforfattere som kan hjelpe oss med å lage en rapport om dette temaet. 

Søknadsfrist søndag 21. mars. Oppstart snarest.

Oppdraget som rapportforfatter honoreres med 25 000 kroner.

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Ønskede krav til rapporten

Press ønsker en rapport som ikke bare snakker om ungdom, men også med ungdom. Derfor er en viktig del av rapporten å gjennomføre intervjuer hvor unge får presentere sine egne opplevelser og perspektiver på å være ung på nett, og bruker disse innspillene i rapporten. 

Utover dette ønsker vi en rapport som undersøker hvordan det oppleves å være på nett. Vi ønsker særlig å undersøke om det finnes en kobling mellom trakassering på internett og høyere terskel for å bruke ytringsfrihet.

Rapporten skal også inneholde en analyse av hvilke tiltak som er gjort så langt for å bedre debattklimaet på nett, og hvilke tiltak som kan gjøres. 

Ønsket oppbygging av rapporten

Vi ønsker at rapporten skal inneholde en kort introduksjon om netthets, og de viktigste årsakene til at unge vegrer seg fra å ytre seg i det offentlige rom på nett. Videre ønsker vi at rapporten skal se på hva som er gjort så langt fra myndighetens side. Hoveddelen skal være en presentasjon av resultatene fra intervjuene hvor ungdom selv reflekterer. 

I tillegg ønsker vi at rapporten identifiserer aktører som har mulighet til å gjøre tiltak som bedrer situasjonen, og forslag til hva de kan gjøre. 

Mål og tidsramme

Rapporten vil benyttes som kunnskaps- og argumentasjonsgrunnlag for videre lobbyarbeid med politikere. Den vil også benyttes til skolering innad i organisasjonen. Lobbyarbeidet vil fokusere på hvordan Norge kan legge til rette for at barn og unge møter færre hindre når de skal si sin mening. Rapporten vil også kunne brukes i medie- og kommunikasjonsarbeidet til Press.

 • Press ønsker å ha kontinuerlig kontakt med rapportskriverne gjennom perioden. 
 • Rapporten vil lanseres medio august, men må være ferdig før utgangen av juni.
 • Det forventes at forfatterne deltar på rapportlansering ved utgivelse.
 • Vi ønsker gjerne at rapporten er kort og konsis, og at den ikke er mer enn 20 -25 sider (innhold) samt en ensiders oppsummerende hand-out til beslutningstakere.
 • Tidsramme: 10-15 uker.
 • Rapportskrivingen skal fint la seg kombinere med studier eller lignende arbeid, men det er forventet at rapportforfatteren i perioder må jobbe tilnærmet heltid, spesielt nær deadline.
 • Rapport og prosjektet vil være styrt av en egen tidsplan, og vil utarbeides i tett dialog med Press´ sekretariat.

Vi ser etter deg som

 • er strukturert med gode evner til å jobbe selvstendig og under tidspress.
 • er analytisk og har gode forkunnskaper om barns rettigheter og nettmobbing.
 • har gode samarbeidsevner.

Erfaring med rapportskriving og rapportprosjekter, samt kjennskap til Press er en fordel.

Vi tilbyr

 • et honorar på 25 000 kroner. 
 • mulighet for arbeidssted i Press sine lokaler, hvis smittesituasjonen i Oslo tillater det.
 • en spennende mulighet til å utarbeide en rapport om et av viktigste temaene vi jobber med.

Søknadsfrist søndag 21. mars.

Send søknad (maks 1 side) og CV som PDF til fredrik@press.no
Merk søknad med: Rapportforfatter

Ved spørsmål kontakt:

Fredrik Vaaheim
Daglig leder i Press
fredrik@press.no
Tlf: 91 53 43 33

Mathilde Aas Henriksen ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver

Publisert 03.03.21 av Press

Fortell litt om deg selv – hvem er du?

–       Jeg er 25 år og bor i Oslo, og elsker å oppleve verden. Jeg har bodd fire år i New York og prøver ellers å reise så mye jeg kan for å møte nye mennesker og kulturer. Jeg er en engasjert jente og er ikke redd for å si fra!

–       Helt fra barndommen av har jeg vært glad i å kommunisere med andre gjennom formidling av historier og opplevelser, og jeg får ofte høre at skravla går når noen putter på en tier for mye. Ellers er det to viktige karakterer som har gitt og fortsatt gir meg mye glede i livet, og det er Harry Potter og Harry Hole.

Hva gleder du deg mest til med jobben?

–       Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med medlemmene i Press og bidra til at barn og unge får bruke stemmen sin! Press jobber med utrolige viktige saker og jeg ser frem til en givende jobb hvor jeg kan lære masse.

–       Barn og unge har så mye viktig å bidra med og det burde alle forstå!

Nevn tre ting du er veldig glad i:

–       Pepsi Max, bøker og lørdagsbrunsjer. Sistnevnte blir det ikke så mye av om dagen, men jeg gleder meg til våren når det blir lettere å møtes ute.

Stillingsutlysning: Koordinator for Verdens Beste Nyheter

Publisert 16.02.21 av Simen Bondevik

Om Verdens Beste Nyheter:
Verdens Beste Nyheter (VBN) er opprinnelig et dansk initiativ som senere har spredt seg til en rekke europeiske land. Formålet med kampanjen er å formidle framskritt og positiv nyheter fra utviklingsland, for å gi befolkningen et mer nyansert verdensbilde. Målet til kampanjen er å fremme konstruktiv journalistikk og opplyse unge spesielt, og Norges befolkning generelt, med positive nyheter fra hele verden, som ellers ikke når overskriftene.

Siden 2015 har SAIH, Spire og Changemaker gått sammen om en norsk versjon av kampanjen, og det har så langt vært en stor suksess. Fra og med 2021 det være Changemaker og Press som samarbeider om Verdens Beste Nyheter. Changemaker har det administrative ansvaret og søker nå en initiativrik ansatt med hovedansvar for VBN.

Stillingen innebærer oppfølging og samarbeid med VBNs fine frivillige. Kampanjen i 2021 organiseres bl.a. tre frivillige arbeidsgrupper som koordinatoren vil følge opp og jobbe tett med. Vi søker deg som er initiativrik, brenner for gode kampanjer, er samarbeidsorientert og har kunnskaper om globale utviklingsspørsmål.

Arbeidsoppgaver:

 • Sørge for en godt koordinert kampanje med gode resultater i 2021
 • Kommunikasjons- og mediearbeid
 • Nettverkssamarbeid
 • Oppdatere nettsider og sosiale medier
 • Oppfølging og koordinering av frivillige
 • Søknader, rapportering og budsjettoppfølging
 • Fungere som sekretær for VBN-rådet
 • Koordinering av aktiviteter
 • Andre relevante oppgaver, som del av Changemaker

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra kommunikasjons- og/eller organisasjonsarbeid
 • Erfaring fra kampanjearbeid
 • Erfaring med koordinering av frivillige
 • Gode skrivekunnskaper (norsk/engelsk)
 • Erfaring med sosiale medier og nettsider
 • Kunnskap om globale utviklingsspørsmål og FNs bærekraftsmål
 • God systemforståelse og IT-kompetanse.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • 12 måneder prosjektstilling med mulighet for forlengelse
 • Lønn ut i fra lønnsramme 17 alt 1 ihht. Statens Personalhåndbok.
 • Kontorlokaler i Kirkens Nødhjelp sine lokaler.
 • Et ungt, engasjerende og godt arbeidsmiljø.

Hvordan søke?

Maks en side søknad og en side CV på norsk sendes som PDF til personal@changemaker.no. Merk emnefelt med «Søknad Koordinator for Verdens Beste Nyheter».

Søknadsfrist: 1. mars 2021

Oppstart: Snarest

Ved spørsmål om stillingen kontakt:
Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker, embla@changemaker.no.
Camilla Rodø, daglig leder i Changemaker, 48 48 89 99.

Om partnerne i Verdens Beste Nyheter:
Changemaker er Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon som jobber for å fjerne de grunnleggende årsakene til fattigdom og urettferdighet i verden. Press er Redd Barnas ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter slik de står i FNs barnekonvensjon. Verdens beste nyheter er åpne for flere partnere i den kommende perioden.

Sophie Elise AS vinner årets Gullbarbie

Publisert 10.02.21 av Simen Bondevik

Gullbarbie deles ut til den reklame- og medieaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst gjennom bruk av ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering. De nominerte til årets pris var Brandy Melville, Sophie Elise AS og TikTok. Sophie Elise AS vinner årets Gullbarbie med en overveldende andel av stemmene.

– Barn og unge har gjennom stemmene de har avgitt i årets kampanje sagt tydelig ifra om at det unødvendige fokuset på seksualisering og kropp i reklameinnhold fra Sophie Elise AS de siste årene har vært skadelig for barn og unges psykiske helse, sier Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom.

– Vi mener millionbedriften Sophie Elise AS må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften influencerbedriften har på barn og unge. Vi har ved flere anledninger forsøkt å invitere Sophie Elise AS til et møte slik at vi kan ha en konstruktiv dialog om hvordan vi mener annonseringen kan endres slik at det ikke skader barn og unges psykiske helse, men vi har ikke fått noe svar, sier Lea Mariero.

Årets kampanje

– Engasjementet rundt årets kampanje har vært enorm. De nominerte til årets pris har skapt debatt og fått mye oppmerksomhet. At barn og unge i så stor grad responderer og engasjerer seg i Gullbarbie viser at medie- og reklamebransjen ikke tar det ansvaret de har overfor barn og unge, sier Lea Mariero.

– Dette er ellevte gangen vi deler ut Gullbarbie og aldri før har det vært så utfordrende å få debatten om Gullbarbie til å handle om det prisen faktisk er til for, nemlig å sette søkelys på hvordan medie- og reklameaktører driver kynisk og målrettet markedsføring mot barn og unge. Det er urettferdig at noen tjener penger på at ungdom får dårlig psykisk helse, sier Lea Mariero.

Influencere er ikke fritatt fra ansvar

– Influencere og millionbedrifter som Sophie Elise AS er ikke fritatt fra alt ansvar. Influencermarkedsføring er en av de raskest voksende formene for markedsføring, og er også svært effektivt ettersom man benytter seg av bedrifter med allerede oppbygd tillit. Til tross for dette har årets kampanje vist at det er store utfordringer tilknyttet å diskutere denne typen markedsføring. Vi håper årets kampanje kan bidra til en større mulighet for dette, og at det å sette sitt eget navn i bedriftsnavnet ikke lenger skal være nok for å kunne slippe unna all kritikk. Engasjementet årets kampanje har skapt viser at dette er tematikk og samfunnsutfordringer som ikke blir tatt nok på alvor til vanlig, sier Lea Mariero.

– Sophie Elise AS har vunnet “årets business” på Vixen og influenceren har blitt kåret til årets mediekvinne av Medier24. En kan ikke velge når en er privatperson og når en er bedrift etter når det passer seg. Sophie Elise AS må kunne stilles til ansvar for reklamene og annonsene som blir publisert på bedriftens kontoer, sier Lea Mariero.

For ytterligere kommentar kontakt leder i Press, Lea Mariero, på telefon 93051998 eller kommunikasjonsrådgiver, Simen Bondevik, på e-post simen@press.no.

Kontakt

Lea Mariero

Leder
93051998
lea@press.no

Mathilde Aas Henriksen

Kommunikasjonsrådgiver
95496405
mathilde@press.no

Operasjon Barnetinget

I år er det igjen duket for stortingsvalg i Norge og vi vil at dette valget skal handle om barn og unge.

Les mer