Ungdomsambassadørene om stemmerett for 16-åringer

Publisert 24.08.20 av Simen Bondevik

 

“Jeg brenner for stemmerett for 16-åringer fordi da gir du en mulighet til barn/ungdom å påvirke samfunnet på en helt ny måte.”

– Oda Hovda, 16 år

 

“Vi unge utgjer rundt 20 prosent av befolkninga og har verdifulle stemmer som er verdt å lytte til!”

– Tale Rørvik Lejon, 17 år

 

“Jeg engasjerer meg i denne saken fordi mange jeg snakker med ser ned på ungdom som om de er en annen art som ikke klarer å tenke fritt og at vi lever uten perspektiv. Det er fordomsfullt og galt. Hvis vi er gamle nok til å tenke ut framtiden vår er vi gamle nok til å få en stemme i samfunnet”

– Kristian Thori-Aamot, 17 år

 

“Hvorfor er jeg for stemmerett for 16-åringer? Barn er en stor del av samfunnet og de bør ha retten til å bli hørt. De kan bli med på å styrke demokratiet og gjøre samfunnet vårt bedre!”

– Mandi Makin, 18 år

Foto: CF Salicath

5 Pressere om Press

Publisert 12.08.20 av Simen Bondevik

 

Maja Enerhaug Egge, landsstyremedlem, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Barn er ikke født med en forståelse av egne rettigheter. “Barnekonvensjonen” er ikke det første ordet man lærer seg. Derfor er Press, en organisasjon som jobber med barns rettigheter, sentral når det kommer til å skape en barnerettighetslig endring i samfunnet. Press skaper en plattform for unge mennesker der de kan drive med politikk, uten aldersdiskriminering eller nedverdigende voksne som dytter barns agenda under teppet. Alle medlemmene våre ender ikke opp som politikere, men jeg sikker på at deres tid i Press vil gjøre dem mer oppmerksomme på barnerettighetsbrudd lenge etter at de er for gamle for organisasjonen.

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg husker godt det aller første nasjonale arrangementet jeg var med på. Det var Landsmøtet i 2017, jeg var helt ny i Press, og jeg følte at jeg kunne ingenting i forhold til de rundt meg. Den helgen lærte jeg så mye fra Pressere rundt meg som så at jeg var litt lost, både om politikk og organisasjonsstruktur. Det har, jo, kommet godt med i årene etter, men det er imidlertid ikke det jeg husker best fra møtet. Den siste dagen skulle vi nemlig storme deltakere på et annet landsmøte på sosiale medier for å påvirke deres stemme i saken om midlertidig oppholdstillatelse. For en tidligere lite politisk engasjert ungdom, var rushet jeg fikk av å føle at jeg utgjorde en forskjell der og da uforglemmelig!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Er det én arena der jeg har følt at jeg har hatt en reell påvirkningskraft så er det i Press, og sånn har det alltid vært – fra jeg kom på mitt aller første møte i 2017 til jeg nå starter på min tredje periode i landsstyret. Her har jeg følt at min stemme og mine meninger blir lyttet til, noe som, dessverre, ikke alltid er tilfellet for unge i dag. Press har hjulpet meg med å tørre å si min mening, selv om det gjør at jeg skiller meg ut. Engasjer deg i Press for å få inspirasjon til hvordan du kan påvirke andres hverdag positivt i form av politisk endring eller simpelthen å rope ut når du opplever eller er vitne til noe feil.

 

Samira Muhudin, sentralstyremedlem, 19 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Det er fordi Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen som kjemper utelukkende for barnsrettigheter noe som trengs i dag. Spesielt siden vi lever i en æra hvor brudd på barnerettigheter fortsatt skjer på lik linje som tidligere. Det som er unikt med Press er at det er barn og unge for muligheten til å endre på den urett som rammer oss selv. Dette er et privilegium som mange barn og unge dessverre ikke har noe som gjør kampen vi tar enda viktigere!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Det jeg husker best fra tiden min i Press må nok være seminarene jeg har vært med på som både har vært sykt lærerike men samtidig svært gøy ettersom man blir kjent med folk fra hele Norge. Sommerleir er også en av høydepunktene med det å være en Presser siden det er kos og idyllisk samt lærerikt.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Først og fremst fordi vi kjemper for barnsrettigheter noe som er særdeles viktig ettersom det skjer brudd på barnerettighetene hele tiden. I tillegg til det er vi en hipp og kul ungdomsorganisasjon med mange unge kule mennesker som alle engasjerer seg for en felles sak!

 

Margrete Bjørge Katanasho, prosjektmedarbeider, 25 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Press er viktig fordi vi hindrer politikere og maktpersoner i å begå rettighetsbrudd. Det som gjør oss spesielt viktig er at vi er barn og unge som sammen står opp mot urett som begås andre barn og unge. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. For mange unge er Press en arena der en kan lære hvordan en får gjennomslag for meningene sine og bli hørt. Tross alt er det bare barn og unge som vet hvordan det er å være barn i dag!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg har så mange gode minner fra tiden min i Press! Her har jeg møtt noen av mine aller beste venner, fått mulighet til å diskutere med toppolitikere, lært så uendelig mye viktig om verden og meg selv, og sunget til full hals av Don’t Stop Believing på seminar. Jeg tror kanskje en av tingene jeg husker best er det første vinterseminaret mitt. Jeg var ny i organisasjonen og litt bekymra fordi jeg ikke kjente så mange. Helga ble knallfin, jeg lærte mye og ble tatt i mot med åpne armer!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Du bør engasjere deg i Press fordi det er nesten 80 millioner mennesker på flukt i verden, og av dem er halvparten barn, som opplever grove rettighetsbrudd hver eneste dag. Fordi noen tjener store penger på å reklamere for produkter på en sånn måte at det går ut over barn og unges psykiske helse. Fordi 16 åringer enda ikke er inkludert i demokratiet og ikke får stemme i valg. Fordi ungdom som engasjerer seg i noe alt for ofte blir møtt med nedlatende kommentarer, hersketeknikker og hets fra voksne. Du bør engasjere deg i Press fordi vi kan gjøre noe med alle disse tingene hvis vi står sammen!

 

Kristian Thori-Aamot, lokallagsleder i Asker og Bærum, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Fordi Press er ungdomsorganisasjon som kjemper for ungdom! Ingen annen ungdomsorganisasjon i Norge jobber bare for barnerettigheter på den måten og det er veldig viktig at ungdom vet om sine rettigheter!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Den dagen jeg ble valgt til lokallagsleder. Forrige leder måtte trekke seg inn i desember og jeg var veldig redd fordi jeg hadde ingen erfaring. Jeg stilte likevel og etter det har alt gått bra! Pluss den gangen lokallaget slo Oslo Press i tautrekkning 2 ganger på sommeravslutningen.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Fordi det er partipolitisk uavhengig og en real koselig gjeng! Det betyr at vi ikke støtter ett enkelt parti og da er vi rett og slett bare en gjeng med koselige inklusive mennesker som vil barn det beste!

 

Tuva Sekkingstad Kviebakk, lokallagsleder i Ålesund, 16 år

– Kvifor er Press ein viktig organisasjon?

– Press er ein viktig organisasjon sidan vi jobbar for at born sine rettigheitar ikkje skal bli brotne. Born er allereie i ei sårbar gruppe, og overalt i verda blir born undertrykt og tatt i frå barndommen sin, dette er ikkje greitt! Derfor er det viktig at det finst ein organisasjon som Press som sett lys på dette, og delar informasjon for å opplyse uvitande. Kunnskap er nøkkelen når ein vil gjere ein forskjell!

– Kva hugsar du best fra tida di i Press?

– Det er hugsar best i frå tida mi i Press er det fyrste regional seminaret eg var med på. Eg hadde nettopp meldt meg inn og var ikkje heilt sikker på kva eg hadde lagt meg ut på. Heilt i frå fyrste sekund blei eg tatt i mot med opne armar og kjærleik. Det var veldig nytt å møte så mange andre ungdomar som brann for det same som eg gjorde, og det gjorde at eg følte at eg også kunne vere med å gjere ein forskjell.

– Kvifor bør ein engasjere seg i Press?

– Ein bør engasjere seg i Press fordi det er ein organisasjon som jobbar med forandring og dagsaktuelle saker. Press gjer det mogleg for unge å jobbe med det ein brenn for, og oppleve at ein lykkast. Ein blir også stadig inspirert til å lære nye ting, og derfor kunne engasjere seg endå meir. I Press vil ein møte mykje nye kjekke folk, og i lag kan ein jobbe for å oppnå måla ein ynskje saman.

Ledig stilling som organisasjonsrådgiver i Press

Publisert 06.07.20 av Press

Søknadsfrist: 09.08.20
Tiltredelse: Snarest
Varighet: Fast stilling

Om Press – Redd Barna Ungdom:

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende arbeider for barns rettigheter slik de er nedfelt i FNs barnekonvensjon. Press er ungdomsorganisasjonen til Redd Barna, og er en rettighetsbasert, partipolitisk og religiøst uavhengig ungdomsorganisasjon som jobber for en bedre verden for barn og unge. Vi er ca. 1000 medlemmer fordelt på 20 lokallag over hele landet.

Om stillingen:

Organisasjonsrådgiveren inngår som en av fire ansatte i Press sitt sekretariat i Oslo.  Som organisasjonsrådgiver har du hovedansvaret for at Press er i utvikling og strekker seg for å bli en enda bedre organisasjon for barn og ungdom å delta i. Det betyr at du har hovedansvaret for skoleringarbeidet til Press, og vil arbeide med å utvikle dette. Du vil jobbe tett med sentralstyret for å følge opp Press sin langsiktige strategi, og sørge for at aktiviteten vi driver med på kort sikt bygger opp under våre langsiktige målsettinger. Du vil også bistå med arrangering av seminarer, møter og annet forefallende arbeid. 

Hovedoppgaver:

 • Bistå sentralstyret med å arrangere seminarer og møter
 • Gjennomføre kurs og skoleringer i Press og videreutvikle disse
 • Videreutvikle Press sitt medlems- og lokallagstilbud.
 • Identifisere satsingsområder og ha ansvar for langsiktig organisasjonsutvikling
 • Prosjektutvikling og søknadsskrivning
 • Gjennomføring av prosjekter

Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med f.eks. lokallagsbesøk, møter og seminarer.

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en engasjert person med forståelse for og erfaring med organisasjonsarbeid, gjerne fra sentralleddet i en ungdomsorganisasjon. Du må kommunisere godt med ungdom, være vant med å holde foredrag og flink til å lære vekk. Du bør også ha erfaring med søknadsskrivning og prosjektledelse. Initiativ og evne til selvstendig arbeid er viktig i stillingen. Førerkort klasse B er et pluss.  Opplæring vil bli gitt ved tiltredelse.

Vi kan tilby:

 • Opplæring ved tiltredelse
 • Ryddige forhold med personalbestemmelser i samsvar med Kontoroverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning med kjernetid 09:00-15:00
 • Reiseforsikring
 • Pensjonsordning
 • Et engasjerende, ungt og hyggelig kontormiljø med felles lunsj hver dag.

Ytterligere informasjon om stillingen kan du få ved å kontakte daglig leder Fredrik Vaaheim på telefon 91 53 43 33 eller e-post fredrik@press.no.

Søknad med CV sendes på e-post til fredrik@press.no. Merk e-posten med «organisasjonsrådgiver». Vitnemål og attester medbringes på eventuelt intervju.

 

Rett til god helse

Publisert 19.06.20 av Simen Bondevik

I dag lever mellom 15 og 20 prosent av ungdom i Norge med fedme eller overvekt. Over tid kan det gi økt risiko for blant annet diabetes, hjerte- og karsykdommer og enkelte krefttyper. På Press sitt Landsmøte 6.-7. juni vedtok organisasjonen en uttalelse med en rekke krav som tar sikte på å forebygge overvekt blant barn og unge.

Antallet unge som lever med overvekt i Norge har økt i takt med at høyenergimat har blitt mer tilgjengelig og at samfunnet har blitt mer stillesittende de siste tiårene. Det sier noe om at utfordringen er strukturell og må løses på samfunnsnivå. Samtidig omtales overvekt ofte som et personlig problem som bør løses på individnivå. Det ønsker Press nå å ta et oppgjør med.

“Dersom man skal klare å sikre flere barn god helse, er det helt avgjørende at vi ser på
hvordan samfunnet kan utformes for å fremmer et sunt kosthold og fysisk aktivitet. Vi vet at
det ikke nytter å si at enkeltmennesker må skjerpe seg og slutte å spise usunnt. Nå er det på
tide å angripe strukturene som fører til overvekt, ved å se på ting som markedsføring av
usunn mat, matvarepriser og hvor tilgjengelige fritidsaktiviteter er for unge” sier Lea Mariero,
nyvalgt leder i Press.

Hun er glad for at organisasjonen nå har tatt et tydelig standpunkt som kan sikre flere barn god helse. Videre trekker Mariero frem at Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til den høyeste oppnåelige levestandarden og at stater skal ta grep for å forhindre feilernæring. Uttalelsen peker også på at det er store sosiale ulikheter knyttet til overvekt. Barn av foreldre med lav utdanning, er mye mer utsatt for å utvikle overvekt, som igjen kan prege helsen deres negativt.

“Det skal ikke være sånn at hvem foreldrene dine er, preger helsen din”, fortsetter Mariero.

Harstad, Bodø og Volda Press fremmet uttalelsen, alle lokallag med medlemmer som har tatt del i CO-CREATE-prosjektet. CO-CREATE er et forskningsprosjekt, hvor Press er med som prosjektpartner. Målet er å involvere ungdom for å finne samfunnsløsninger som kan forebygge overvekt. Som en del av prosjektet har det blitt etablert ungdomsgrupper i fem europeiske land, som har fått opplæring i temaet og jobbet sammen med forskere for å utvikle politikkideer som kan forebygge overvekt.

Uttalelsen sendes nå til Barne- og Familiedepartementet, Kulturdepartementet, Helse- og Omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet, med krav om blant annet strengere regelverk for markedsføring av usunn mat, økonomiske støtteordninger for at flere barn kunne delta i fritidsaktiviteter, utbygging av sykkel- og gangveier og at usunne matvarer skal skattlegges mer enn sunne varer.

Du kan lese uttalelsen her.

Har du spørsmål eller har lyst til å engasjere deg i kampen for alle barns rett til god helse? Ta kontakt med oss på press@press.no!

Bilde fra demonstrasjon i Bodø. (Foto: Kasper Holgersen)

Ingen barn skal diskrimineres

Publisert 18.06.20 av Simen Bondevik

I kjølvannet av politivolden som nylig tok livet av George Floyd og Breonna Taylor, to mørkhudede amerikanere, har det oppstått store demonstrasjoner i USA og resten av verden, også Norge. Institusjonell rasisme bidrar til systematisk diskriminering av mennesker av flerkulturell bakgrunn, og denne diskrimineringen rammer barn spesielt hardt. Ingen barn skal være tvunget til å demonstrere for rett til sikkerhet og liv, som slås fast gjennom barnekonvensjonens artikkel 6.

Den systematiske rasismen finnes ikke bare i USA, men også i Norge. Arbeidstakere med ikke-vestlige navn opplever å ikke bli innkalt til jobbintervjuer og nordmenn med innvandrerbakgrunn er blant de fattigste i landet. I tillegg rapporterer barn som vokser opp i mer flerkulturelle områder om dårligere undervisning enn barn som vokser opp i hvite områder. Barnekonvensjonen artikkel 2 slår fast at alle barn har rett til vern mot diskriminering og artikkel 4 slår fast at staten har et ansvar for at alle barn skal få deres rettigheter oppfylt. Disse rettighetene oppfylles ikke så lenge rasisme fortsatt eksisterer.

Press – Redd Barna Ungdom krever at:

 • politivold mot mennesker med minoritetsbakgrunn stoppes og at myndighetene i USA stilles til ansvar.
 • Norge tar politiske grep for å ende systematisk diskriminering av mennesker med minoritetsbakgrunn

Dette er de nye tillitsvalgte i Press

Publisert 08.06.20 av Simen Bondevik

I helgen avholdt Press – Redd Barna Ungdom vårt første digitale landsmøte. Der ble det blant annet vedtatt en ny strategi, virksomhetsplan, uttalelser og det ble foretatt en rekke valg av nye tillitsvalgte.

 

Følgende ble valgt til nytt sentralstyre for perioden 2020/2021:

Leder: Lea Mariero

Første nestleder: Marina Johansen

Andre nestleder: Olav Langeid Mosfjell

Sentralstyremedlem: Tiril Flatebø

Sentralstyremedlem: Dina Brastad Klippenvåg

Sentralstyremedlem: Isaac Elstad Røssnes

Sentralstyremedlem: Samira Muhudin

 

Følgende ble valgt til nytt landsstyre for perioden 2020/2021:

Region Midt: Tale Rørvik Lejon og Anna Sandvik

Region Nord: Peder Kachel Nordland

Region Sør: Sigrid Johanne Danenbarger

Region Vest: Emma Føleide

Region Øst: Johanne Prøis Fearnley og Maja Enerhaug Egge

Nominasjonskomiteens innstilling til nytt sentralstyre er klar

Publisert 12.05.20 av Simen Bondevik

6.-7. juni avholder vi landsmøtet vårt. I år blir det et heldigitalt møte, og du kan lese mer om årets landsmøte her.

Som vanlig vil en rekke valg finne sted, deriblant valg av nytt sentralstyre. Nominasjonskomiteen er ferdig med sitt arbeid, og har landet på en innstilling.

Nominasjonskomiteens innstilling til sentralstyret i Press – Redd Barna Ungdom 2020/2021:

Leder: Lea Mariero

Første nestleder: Marina Johansen

Andre nestleder: Fanny Celine Opsund Paulsen

Sentralstyremedlem: Tiril Flatebø

Sentralstyremedlem: Dina Brastad Klippenvåg

Sentralstyremedlem: Isaac Elstad Røssnes

Sentralstyremedlem: Samira Muhudin

 

Informasjon om Landsmøtet

Publisert 06.05.20 av Simen Bondevik

I år blir Landsmøtet et heldigitalt møte. Praktisk informasjon og sakspapirer sendes ut til alle påmeldte i god tid før møtestart.

For å kunne melde deg på Landsmøte, må du være valgt som enten delegat eller observatør av ditt lokallag eller din region. Lokallagene gjennomfører valg på deres digitale landsmøteforberedende møter, så ta kontakt med ditt lokallag for å få kjennskap til dato for dette møtet. Dersom du bor i et geografisk område uten tilknytning til et lokallag, er det Landsstyret som har ansvar for å organisere valg av delegater og observatører. Ta kontakt med Landsstyret i din region for å få kjennskap til hvordan dette valget foregår.

Dette vil du ikke gå glipp av! Når du er valgt til å delta på Landsmøtet, melder du deg på her.

#postkorttilerna

Publisert 26.03.20 av Simen Bondevik

Rundt 20.000 mennesker er stablet oppå hverandre i en leir beregnet for 3000. Av dem er nesten halvparten barn, flesteparten under 12 år. Barn i Moria blir misbrukt. Fysisk og psykisk mishandlet. I mangel på noen bedre måter å takle traumer på, tyr fler og fler barn til selvskading. Allerede i barneskolealder har flere barn forsøkt å ta sitt eget liv. Det haster å få evakuert barna fra Morialeiren.

For å få Erna Solberg og Regjeringen til å forstå alvoret kan man gjennom kampanjen vår sende postkort med denne teksten til Erna Solberg:

“Kjære Erna,

Det er et spørsmål om tid før koronaviruset kommer til flyktningleiren Moria i Hellas. Hva skjer når viruset rammer tusenvis av syke mennesker på et lite, avsperret område?

Dette kan ikke vente mer: Vi er nødt til å evakuere barna. Vi er nødt til å lytte til feltarbeiderne som i lang tid har slått alarm. Alle barn har rett til liv og en framtid. For barna i Moria står det om liv og død. Norge kan hjelpe.”

 

Postkort kan sendes ved å søke opp “Press- Redd Barna Ungdom” i Vipps og velge “Postkort: Evakuer barna fra Moria nå!”.

Her finner du bilder og grafikk som kan deles på sosiale medier, i tillegg til svar på kommentarer som kan dukke opp. Mappen oppdateres kontinuerlig med nye poster til sosiale medier og forslag til svar på kommentarer gjennom kampanjen.

Bildene som brukes i kampanjen er tatt av fotograf Knut Bry, og skal krediteres Knut Bry/Tinagent. Husk å bruke #postkorttilerna når du publiserer noe rundt kampanjen på sosiale medier, og tagg gjerne @pressrbu på Instagram slik at vi kan dele det videre. Takk til Guri Borch for fantastisk initiativ.

Kontakt

Simen Bondevik

Kommunikasjonsrådgiver
98685770
Simen@press.no

Rett til å være

Rett til å være er en kampanje som tar for seg diskrimineringen av barn som ikke passer inn i samfunnets normer. Dette har store konsekvenser for barn og unges utvikling, og noen barn opplever at det ikke er greit at de er seg selv.

Les mer her: