La meg slippe å velge!

Publisert 23.10.17 av Henriette Håvardstein

Alle barn har rett på et likestilt, aktivt og selvstendig liv, men dette er dessverre ikke virkeligheten for barn og unge som ikke får innvilget nok BPA. Dette bryter med barns rettigheter, og det vil Press og NHFU gjøre noe med.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som gir funksjonshemmede praktisk bistand til å gjøre ting som andre kan gjøre selv: Kle på seg, gjøre husarbeid, komme seg til skole og arbeidsplass, være sammen med venner og familie og engasjere seg i samfunnet. Tanken er at man skal administrere sin egen hverdag ved at man selv bestemmer hvem som skal være assistenter, hva assistentene skal bistå med og til hvilke tider man trenger assistanse. Dette skal gjøre så alle kan leve et aktivt og selvstendig liv, og BPA ble innført for å øke funksjonshemmedes samfunnsdeltakelse.

Likevel er det et stort problem at mange ikke får et tilstrekkelig tilbud. Problemet er at kommunene som skal levere tjenesten er veldig forskjellige og ikke alle følger disse grunnleggende tankene bak BPA. Noen kommuner tilbyr andre helsetjenester istedenfor BPA og legger føringer for hva assistenter kan gjøre og ikke. I tillegg får man ikke alltid innvilget det timeantallet man trenger. Spesielt unge mennesker blir hardt rammet av dårlige eller ikke-eksisterende BPA-tilbud. Mange må gi opp studier, jobbmuligheter, verv og aktiviteter fordi de ikke får den assistansen de trenger. Man skal ikke måtte velge mellom å dra i en bursdag eller å spise middag, og man skal ikke måtte flytte fra en kommune til en annen for å kunne fortsette skolegangen.

BPA er rettighetsfestet og absolutt nødvendig for at alle skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv. Likevel ser vi at denne rettigheten ikke blir innfridd. I Barnekonvensjonen står det i artikkel 31 at barn har rett til lek, hvile, fritid og deltakelse i kunst- og kulturliv. Når barn må slutte på fritidsaktiviteter for å kunne gå på skolen, blir ikke denne rettigheten innfridd. Det er et grovt brudd på flere av barnerettighetene når barn ikke får bestemme over eget liv og egen fritid. Alle barn har rett til et likestilt, selvstendig og aktivt liv, og derfor krever Press og NHFU at:

  1. Kommune må sørge for at alle får nok timer til å leve et aktivt og selvstendig liv ved at politiske og sosiale gjøremål likestilles med helsebehov
  2. Stortinget må utvide retten til BPA. Den må gjelde for all ungdom, også de med mindre behov for assistanse
  3. 300 millioner kroner øremerkes til BPA i statsbudsjettet for 2019

Kommunene må forstå de grunnleggende tankene bak BPA-ordningen. BPA er ikke en helsetjeneste slik som hjemmesykepleie eller støttekontakt. Man skal selv kunne bestemme akkurat når og akkurat hva BPA skal brukes til, og derfor kan ikke kommunene legge føringer eller retningslinjer for dette. Det er også veldig problematisk at man noen steder må søke til kommunen om å få assistanse om man skal på reiser utenfor kommunens grenser eller i utlandet. Alle skal ha lik mulighet til å dra på en to ukers speidertur og klassetur til Polen, og kommunene burde ikke kunne nekte noen dette. Brukere av BPA må selv kunne bestemme når og hvor de ønsker BPA, og til hvilke ting de ønsker å bruke assistenten på. Alle kommuner må følge retningslinjene for BPA.

I tillegg til dette må også alle sørge for at alle får nok timer BPA så ingen trenger å telle timer og dermed måtte velge mellom skole og fritidsaktiviteter. Politiske og sosiale gjøremål må telles med på lik linje med helsebehov. På denne måten vil barn og unge slippe å måtte velge mellom skole eller trening.

Mangel på BPA rammer barn og unge hardest. Konsekvensene for barn og unge som ikke får den assistansen de trenger er enorme. Barn og unge må gi opp utdanning, jobbtilbud og aktiviteter og sosialt liv fordi de ikke får den assistansen de trenger. Retten til BPA må utvides av Stortinget slik at alle barn og unge som trenger BPA vil få rett på BPA. Vi krever at kravet om «stort behov» i Pasient- og brukerrettighetsloven (Pbrl § 2-1 d)  i fjernes for alle under 30 år.

Vi trenger også et nytt BPA-løft. Da BPA ble rettighetsfestet i 2015 skulle man også ha et stort BPA-løft. Stortinget bevilget 500 millioner kroner i 2015 og 2016, og man så for seg at med denne rettighetsfestingen og alle de ekstra pengene, skulle BPA-ordningen få et løft og mange flere brukere. Dessverre så skjedde ikke dette.

Problemet er at disse pengene ikke ble øremerket, så kommunene har ikke brukt disse pengene på BPA. Kun 184 personer flere fikk BPA fra 2015 til 2016, så pengene som egentlig var ment til BPA, har forsvunnet i kommunene og har mest sannsynlig blitt brukt til asfalt og nedbetaling av gjeld. Siden forsøket med et BPA-løft ble mislykket i 2015, krever vi et nytt løft i 2019. Vi krever at 300 millioner kroner øremerkes til BPA i statsbudsjett for 2019. På denne måten er vi sikret at pengene faktisk går til barn og unge som trenger assistanse for å leve frie og selvstendige liv.

Kontakt

Mina Vinje

Politisk nestleder
98433700
mina@press.no

Kom på sommerleir!

Velkommen til sommerens vakreste eventyr! På sommerleir blir det bading, du kan spise is med nye venner, snakke om politikk og lære masse om barns rettigheter. Meld deg på nå!

Les mer om sommerleir