Ja til stemmerett for 16-åringer!

Publisert 08.09.20 av Simen Bondevik

Signer oppropet: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Opprop: Ja til stemmerett for 16-åringer!

Valglovutvalget har innstilt på å gi 16- og 17-åringer stemmerett ved kommune- og fylkestingsvalg. Det ville vært en seier for demokratiet og et stort skritt i riktig retning av et samfunn hvor alle barn har rett til å si sin mening og bli hørt.

Det er barn og unge som skal leve lengst med konsekvensene av den politikken som vedtas i dag. 16-åringer må betale skatt, er over den seksuelle lavalderen, kan ta abort og holdes ansvarlig for kriminelle handlinger. Likevel har de ikke mulighet til å påvirke disse sakene gjennom valg i dag.

At demokratiet utvides er en styrke. Det er positivt at flere stemmer blir hørt og at flere hensyn tas. Ved å sette ned stemmerettsalderen til 16 år, inkluderer vi 130 000 nye mennesker i demokratiet, og gir alle barn og unge et godt grunnlag for å delta i demokratiet resten av livet.

Gjennom historien har det flere ganger endret seg hvem som får stemmerett og mulighet til å delta i demokratiet – for eksempel i 1913 da kvinner fikk stemmerett. På den tiden var det sett på som radikalt og kontroversielt, og mange protesterte. Men når vi tidligere har utvidet demokratiet til nye befolkningsgrupper har vi aldri sett tilbake på det som noe negativt. Det kommer vi ikke til å gjøre denne gangen heller.

Det året man fyller 16 år har man fullført den obligatoriske grunnutdanningen i Norge, nemlig grunnskolen. Det vil si at man er ferdig med all obligatorisk demokratiopplæring vi har i Norge. Dagens ungdomsgenerasjon er godt opplyst og har de beste forutsetningene for å delta i valg.

Vi krever at Stortinget følger opp Valglovutvalgets innstilling og gir 16- og 17-åringer stemmerett.

 

Informasjon om personopplysninger

Ved å signere oppropet godtar du denne personvernerklæringen.

Nå kan ditt lokallag søke frifond!

Publisert 27.08.20 av Simen Bondevik

Derfor oppfordrer vi nå ditt lokallag til å tenke kreativt sammen om hva slags aktiviteter dere vil gjennomføre til høsten og få støtte til gjennom Frifondsordningen.

Disse viktige midlene har vi tilgang til takket være LNU, og vi håper lokallagene får nytte av dem og bruker midlene godt!

Mer informasjon om Frifond finner du på våre internsider.

Informasjon om Landsmøtet

Publisert 06.05.20 av Simen Bondevik

I år blir Landsmøtet et heldigitalt møte. Praktisk informasjon og sakspapirer sendes ut til alle påmeldte i god tid før møtestart.

For å kunne melde deg på Landsmøte, må du være valgt som enten delegat eller observatør av ditt lokallag eller din region. Lokallagene gjennomfører valg på deres digitale landsmøteforberedende møter, så ta kontakt med ditt lokallag for å få kjennskap til dato for dette møtet. Dersom du bor i et geografisk område uten tilknytning til et lokallag, er det Landsstyret som har ansvar for å organisere valg av delegater og observatører. Ta kontakt med Landsstyret i din region for å få kjennskap til hvordan dette valget foregår.

Dette vil du ikke gå glipp av! Når du er valgt til å delta på Landsmøtet, melder du deg på her.

#postkorttilerna

Publisert 26.03.20 av Simen Bondevik

Rundt 20.000 mennesker er stablet oppå hverandre i en leir beregnet for 3000. Av dem er nesten halvparten barn, flesteparten under 12 år. Barn i Moria blir misbrukt. Fysisk og psykisk mishandlet. I mangel på noen bedre måter å takle traumer på, tyr fler og fler barn til selvskading. Allerede i barneskolealder har flere barn forsøkt å ta sitt eget liv. Det haster å få evakuert barna fra Morialeiren.

For å få Erna Solberg og Regjeringen til å forstå alvoret kan man gjennom kampanjen vår sende postkort med denne teksten til Erna Solberg:

“Kjære Erna,

Det er et spørsmål om tid før koronaviruset kommer til flyktningleiren Moria i Hellas. Hva skjer når viruset rammer tusenvis av syke mennesker på et lite, avsperret område?

Dette kan ikke vente mer: Vi er nødt til å evakuere barna. Vi er nødt til å lytte til feltarbeiderne som i lang tid har slått alarm. Alle barn har rett til liv og en framtid. For barna i Moria står det om liv og død. Norge kan hjelpe.”

 

Postkort kan sendes ved å søke opp “Press- Redd Barna Ungdom” i Vipps og velge “Postkort: Evakuer barna fra Moria nå!”.

Her finner du bilder og grafikk som kan deles på sosiale medier, i tillegg til svar på kommentarer som kan dukke opp. Mappen oppdateres kontinuerlig med nye poster til sosiale medier og forslag til svar på kommentarer gjennom kampanjen.

Bildene som brukes i kampanjen er tatt av fotograf Knut Bry, og skal krediteres Knut Bry/Tinagent. Husk å bruke #postkorttilerna når du publiserer noe rundt kampanjen på sosiale medier, og tagg gjerne @pressrbu på Instagram slik at vi kan dele det videre. Takk til Guri Borch for fantastisk initiativ.

Bli Press representant til Inspire Change 2020!

Publisert 11.10.19 av Bendik Dahlslett

Arrangementet finner sted 13. august 2020 på Moss Kulturhus hvor det er plass til over 500 personer. Det vil minne om «Ted Talks» i form, vil filmes og distribueres digitalt. Fyll inn skjemaet og søk om å være én av de syv heldige personene som får være med.

Er du mellom 13 og 24 og er engasjert i en eller flere saker, og har lyst til å være med på å skape en bedre verden, kan du søke. Søk gjerne her hos oss, men du kan også velge å søke hos en av de andre partnerne i prosjektet. (Amnesty International, Natur og Ungdom, Press – Redd Barna Ungdom, Greenpeace, Changemaker, Røde Kors og Spire).

Ønsker du å bli dyktig til å kommunisere ideene dine, på en overbevisende og engasjerende måte?
Ønsker du å bli flink til å tale foran et publikum? Ja, da bør du søke!

For deltakerne skjer mye av det viktigste ved «Inspire Change» i forkant av arrangementet. Som deltaker vil du få kompetanse til å delta i det offentlige ordskiftet gjennom førsteklasses kommunikasjonstrening. Dette er en arena der du blir hørt og tatt på alvor, og derfor vil du få hjelp til å utvikle budskapet ditt av «coachene» som står bak TEDxOslo.

Hver organisasjon vurderer søknadene som sendes inn til dem. De blir så sendt til en arbeidsgruppe som ser på programmet i sin helhet. Det er organisasjonen som mottar søknaden som tar den endelige beslutningen om hvilken kandidat de ønsker å velge ut.

Alle som blir valgt ut vil måtte forplikte seg til å gjennomgå den nødvendige treningen for å utvikle budskapet, manuset og presentasjonen. Blir du en av de heldige deltakerne skal du gjennomgå denne treningen sammen med seks andre ungdommer og «coachene» vil følge dere opp kollektivt og individuelt.

Alle deltakerne vil få reisestøtte og lignende for å kunne delta på samlingene. Det blir en opplevelse du aldri vil glemme og ikke minst vil du ha ferdigheter du kommer til å dra nytte av hele livet!

Søk her!

Vil du være med Press til Genève?

Publisert 22.08.19 av Bendik Dahlslett

Om barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en internasjonal menneskerettighetskonvensjon som sikrer at barn får en ekstra beskyttelse. Dette kan for eksempel være krav som at alle barn har rett til beskyttelse, at alle barn har rett til å gå på skole og at alle barn har rett til å bli hørt. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen, er pliktig til å følge det som står i den. All Press sin politikk er basert på konvensjonen. 


Bilde fra 2017 da Press var i Genéve for å møte FNs barnekomité og overlevere rapporten Kidza har rett 


Om turen

Barnekonvensjonen fyller 30 år i år. Press arrangerer derfor en studietur til Genève fra 17. – 20. oktober, og vi ønsker å ta med oss åtte deltakere. Studieturen hører til hovedtemaet demokrati og deltakelse, og vi vil på turen besøke blant annet FNs barnekomité, FN sitt hovedkontor, Redd Barna, Norges faste delegasjon til Genéve og mange andre spennende og relevante aktører. Formålet med turen er å øke kunnskapen om FNs barnekonvensjon blant medlemmene våre. Deltakere må etter turen drive med etterarbeid og formidling fra turen. Alt av reise, opphold og planlagte måltider blir dekket av Press, men det er en deltakeravgiften på 500 kroner. Alle medlemmer i Press kan søke om å være med på turen. 

Søk her: søknadsskjema 

 

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende kjemper for barns rettigheter. Vi er en religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon og tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å hindre at barns rettigheter blir brutt. Er du ikke medlem? Meld deg inn i Press her! 

Vil DU bli med i Barnas Valg?

Publisert 18.02.19 av Karoline Steen Nylander

Som Barnas Valgekspert vil du:

– lære mer om hvorfor demokrati og valg er viktig
– være med på å bestemme hva som skal skje i Barnas Valg 2019
– reise til Oslo på samlinger sammen med andre valgeksperter fra hele landet
– møte lokale og nasjonale politikere
– lære deg å holde foredrag for andre
– arrangere kule ting der du bor
– lære om hvordan du kan påvirke politikk
– være med på Arendalsuka, Norges største politiske møteplass

Hva forventes av en valgekspert?

Barnas Valgeksperter blir valgt av lokallagene i Press – Redd Barna Ungdom, men du trenger ikke å være medlem i organisasjonen for å bli med. Én ekspert velges fra 15 ulike steder i Norge. Alle kan stille til valg, men lokallaget kan bare sende én person hver. Den som blir valgt til slutt representerer det lokallaget som har valgt dem. Alle ekspertene får ansvar for å hente inn innspill fra hjembyen sin når de skal delta i planlegging og beslutninger.

Som valgekspert forventes det at du kan delta på to samlinger. Den første vil være i Oslo 29.-31.mars og den andre samlingen finner sted i Arendal 12.-15.august. Det er også forventet at man har kontakt med lokallaget man er valgt av, og at man representerer mer enn bare sin egen mening. Som valgekspert forventes det at du bruker minst en time hver uke frem til september, og i perioder forventes det mer enn dette. Selv om man har et stort ansvar som valgekspert, så skal det først og fremst være skikkelig gøy og lærerikt!

 

Om Barnas Valg

Barnas valg har som mål at alle barn skal vite mer om sin posisjon i demokratiet. Gjennom å gi informasjon på en engasjerende måte får også de av oss uten stemmerett mulighet til å engasjere seg, ta stilling til politiske spørsmål, uttrykke egne meninger og diskutere med andre barn og voksne. Her kan du lese mer om Barnas Valg: https://www.reddbarna.no/barnasvalg
Det er Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom som har ansvar for Barnas Valg. Det er Press som har ansvaret for Barnas Valgeksperter, og vi vil dekke alle kostnader knyttet til aktiviteter, reiser og annet i prosjektet.

Ønsker du å bli en av Barnas Valgeksperter? Søk gjennom denne linken innen 10.mars: https://goo.gl/forms/VKPbfwqoFYwUvKCz2

Er du ikke 13 år enda? Kontakt oss hvis du vil engasjere deg likevel, vi finner noe som passer for deg!

 

Vi vil ha med flere i barnerettighetskampen!

Publisert 24.04.18 av kathrineof

Akkurat nå kan DU kan bidra til at Press kan få til enda mer, både gjennom lokale aktiviteter og verve nye medlemmer. Vårens vervekampanje fokuserer på at vi ønsker at flere skal vite at barns rettigheter brytes. Samtidig vil vi at enda flere skal ta dette personlig. Bli med da vel! Få venner, naboer, bekjente til å bli med i Press de også. Det blir vervepremier! Så jo flere du verver, desto bedre blir premien!

Organisatorisk nestleder Olav Bjelland Brekke, politisk nestleder Mina Vinje og leder Øystein Kolstad Kvalø er klare for vervekampanje.

 

Vis andre at du tar barns rettigheter på alvor!


Steg 1: Lag en plakat hvor du skriver hvorfor du bryr deg om barns rettigheter.
Steg 2: Ta bilde mens du holder plakaten.
Steg 3: Del i sosiale media med følgende tekst: Ta barns rettigheter personlig! Bli med i Press.
SMS til 2030 «PRESS» + navn, fødselsdato, e-post og adresse, navn på verver.

 

Hva kan du få i premie?

Desto flere du verver, desto større blir premien! Kule ting kan havne i din postkasse dersom du verver nye medlemmer som vil bidra i kampen for barns rettigheter!

Verv 2 personer og få en drikkeflaske!

5. Press sin mysteriepose

7. To kinobilletter

10. Marshall Headphones

13. Press Sommerleir 2018

15.   Gavekort på bokhandel eller Ticketmaster for konsert eller teater på 600 kr

20.  Fjällräven-sekk

30.   Årsabonnement på Spotify/Netflix

40.   Go-pro kamera

50. Interail

100. Kilroy reisegavekort

 

Medlemssekretær Kathrine tar brudd på barns rettigheter personlig!

Årets nominerte til Gullbarbie

Publisert 12.02.18 av Karoline Steen Nylander

Favoritten din kan stemmes frem på Gullbarbie.no.

Hva er Gullbarbie?

Hvert år deler Press ut prisen til den reklame- og medieaktøren som er best på å få unge til å føle seg verst.  Gjennom ensidige idealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering har kandidatene utmerket seg gjennom det foregående året. Aktørene som nomineres til prisen velges ut av en gruppe ungdommer basert på en rekke kriterier, og deretter slippes tre nominerte som stemmes frem av ungdom selv.

Prisen er en motvekt til en reklame- og mediebransje som tjener penger på at ungdom føler seg feil og vinneren får både en streng beskjed fra mange tusen ungdommer om å skjerpe seg, samt en gullakkert barbiedukke.

Mer om kroppspress og psykisk helse kan du finne her.

 

Hvem er de nominerte?

I år har vi mottatt over 800 nominasjoner fra ungdommer over hele landet! Årets nominerte er Bik Bok, Comfyballs og Gillette Venus.

Bik Bok er nominert for sine ensidige idealer og små størrelser, samt at deres reklame retter seg spesielt mot en svært ung målgruppe. I 2017 hadde Bik Bok store reklameplakater som var umulig å unngå i bybildet, og disse var svært ensidige. Over halvparten av årets nominasjoner var av Bik Bok.

Comfyballs er nominert fordi de kun viser kun én type kropp, og spiller på gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge undertøy. Dette skaper et unødvendig stort press rundt kropp for unge gutter. Comfyballs driver aktiv markedsføring rettet mot ungdom i sosiale medier. I deres reklamer er det muskuløse menn som dominerer. Disse vises ofte frem i aktive/atletiske situasjoner, noe som underbygger gammeldagse kjønnsroller om at menn skal være atletiske.

Gillette Venus fremmer et retusjert og ensidig kropps- og skjønnhetsideal for å tjene penger på barbering. I Venus sine reklamer er det kvinner med feilfri hud og samme type kropp som vises frem. I Gillette sine reklamer er det muskuløse menn i bar overkropp som dominerer, og det er lite variasjon i bruk av modeller. Venus viser frem barbering av hud som allerede er hårløs og skaper dermed en forventning om at kroppshår er unaturlig og at idealet er å være fullstendig hårløs til en hver tid.

 

De nominerte bør skamme seg!

De tre kandidatene skal nå stemmes på av norske ungdommer før det kåres en endelig vinner av den lite gjeve prisen. Leder i Press, Øystein Kolstad Kvalø forteller at dette er en pris man burde skamme seg over å bli nominert til.

“Selv om det er én som går ut av konkurransen som best på å få unge til å føle seg verst, så har alle de tre nominerte utmerket seg som verstinger. De burde skamme seg over måten de får unge til å føle seg dårlig på.”
Øystein Kolstad Kvalø

I dag blir unge bombardert med reklame på bussen og trikken, og ikke minst gjennom telefonen sin. Mye av denne reklamen viser frem de samme idealene og seksualiserte budskap som bygger opp under gamle kjønnsrollemønster. Stadig flere unge sliter med dårlig psykisk helse, og vi vet at det finnes en sammenheng mellom kroppspress og psykiske plager. Derfor må vi sørge for at de som har skylda faktisk tar ansvar.

 

Hvordan stemme?

Du kan stemme ved å gå inn på www.gullbarbie.no. Press sine lokallag vil også stå på stands i hele landet og holde foredrag hvor de tar med seg stemmesedler.

 

Ta gjerne kontakt for mer informasjon om aktiviteter, foredrag, stands og annet som er relevant for Gullbarbie-kampanjen.

Rett til god helse

Les mer