Vil du bli kursholder i Press?

Publisert 27.02.19 av

Press er nå i ferd med å utvikle et helt nytt medlemstilbud. Vi ønsker å utdanne Press Kursholdere! Har du lyst til å teste ut kurset?

Vi jobber nå med å utvikle fem ulike moduler innen Barn på flukt, Helse og utvikling, Demokrati og deltakelse, Handel og fred samt en modul innen lokallagsdrift.  Allerede i april kan du få teste ut tre av modulene! Under står svarene på noen av spørsmålene du kanskje har. Har du flere, er det bare å sende en e-post til henriette@press.no.

 

Hva skjer 5. – 7.April?

  1. – 7. April 2019 inviterer vi til kursholderkurs i Oslo. Du vil få reise, mat og overnatting dekket. Kurset vil starte lørdag morgen og vare til søndag ettermiddag med pauser på kveldene. Det vil da være et sosial opplegg i regi av Press. Ankomst fredag kveld for dem som må reise et lengre stykke.

 

Hva lærer du?

Du vil lære mer om de fire hovedtemaene Press jobber med; Handel og fred, Demokrati og deltakelse, Barn på flukt(tilbys på sommerleir) samt Helse og utvikling(tilbys på sommerleir).

Vi har dessuten også laget en modul som heter Press som lokallag, her vil du lære mer om hvordan man driver et lokallag.

Det som er nytt med dette kurset er at man her fokuserer på hva det vil si å være en god kursholder. Denne delen vil være en del av alle modulene og vil fokusere på å gi deltakerne mer kunnskap om den pedagogiske siden ved å holde et kurs.

 

Når vil “resten” av modulene tilbys?

På årets sommerleir vil man kunne ta kursholderkurs innen Barn på flukt og Helse og utvikling. Mer informasjon om dette og påmelding kommer senere.

 

Hva forventer vi av deg som kursholder?

Vi forventer at du holde kurs i minst èn av modulene(dersom du tar flere) i løpet av året. Kurset du holder er da på ca 3 timer, og er beregnet på lokallag/lokale grupper i Press. Du vil få støtte i planleggingen og gjennomføringen.

 

Etter endt kurs vil du også stå på en liste over sertifiserte kursholdere i Press. Da kan det hende du vil få forespørsler om å holde kurs for lokallag i fremtiden. Du er ikke pliktig til å si ja, men vi håper jo så klar du har lyst 🙂

 

Hvor ofte vil dette kurset tilbys i årene fremover?

Dette året er det første året vi tilbyr slike kurs, dette er med andre ord en prøverunde. Vi håper at dette er noe vi kan fortsette å tilby våre medlemmer fremover. Hyppigheten i kurstilbudet er avhengig av etterspørsel og kapasitet.

 

Ønsker du å melde deg på kurset i april?

Du melder deg på her: https://goo.gl/forms/karVMl9SLEzpgXU33

Husk at det er bindende påmelding!

 

Dersom det er flere påmeldte enn det er kapasitet vil Sentralstyret i Press vedta en deltakergruppe.

 

Påmeldingsfrist: Mandag 4.mars 2019

 

Noen spørsmål du ikke fikk svaret på?

Send en e-post til henriette@press.no

 

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer