Prosjekt perfekt, rapport om kroppspress

Publisert 20.03.18 av

Press har lansert en helt ny rapport om barn og unges tanker rundt kroppspress. Her kan du lese mer om rapporten!

I dag sliter svært mange barn og unge med dårlig psykisk helse. Gjennom mange år har Press påpekt at en del av årsakene til dårlig psykisk helse er stress og press, og kanskje spesielt krysspress og kroppspress. Vi synes at det har gått altfor lang tid uten at noen har gjort noe med at unge ikke føler seg bra nok, og vi vil gjøre noe med det nå! Derfor har vi undersøkt hva som faktisk fører til kroppspresset unge føler på i dag.

Rapporten «Prosjekt perfekt» gir en oversikt over hva vi allerede vet om ungdom og kroppspress, men vi har også gjennomført vår helt egne undersøkelse med nesten 2000 ungdommer i hele Norge.  Vår hovedanbefaling i rapporten er at det lages en handlingsplan mot kroppspress. I en slik handlingsplan må man blant annet vurdere tiltak i utdannngssektoren og regulering av reklame- og mediebransjen.

 

Hva er hovedfunnene i rapporten?

I rapporten finner man resultater fra en egen undersøkelse Press har gjennomført. Vi har stilt spørsmål om kropp og utseende, jevnaldrende, sosiale medier, trening, mat og kosthold, familie med mer. 43 prosent av alle som deltok i undersøkelsen var enig i at de kjenner på kroppspress i sin egen hverdag.

Mange oppga også at de var misfornøyd med egen kropp og trener for å endre eget utseende. I undersøkelsen ser man at de eldste aldersgruppene ofte er mer påvirket av kroppspress enn hva de yngste er. Det er også tydelige kjønnsforskjeller i svarene.

 

 

Hva anbefaler Press?

Press sin hovedanbefaling er at man utarbeider en nasjonal handlingsplan. En slik handlingsplan må inneholde en bredde av ulike tiltak som kan forebygge kroppspress. Vi har også kommet med en hel rekke sekundære anbefalinger. Disse kan du lese i rapporten.

 

Filer

Prosjekt Perfekt

Prosjekt Perfekt 2018

Bli med på Press sin sommerleir!

Vi i Press arrangerer vår gratis sommerleir på idylliske Utøya 25. - 29. juni 2024 med tonnevis av aktiviteter. Sommerens mest spennende eventyr vil du ikke gå glipp av! Påmeldingsfrist 28. mai

Meld deg på!