Press søker ny Larm-redaktør

Publisert 08.10.21 av Press

Vi skal velge ny redaktør til vårt medlemsblad og søker deg som er idérik og interessert i barns rettigheter. Liker du å intervjue, skrive tekster og formidle faglig stoff til ungdom? Send oss en søknad! Søknadsfrist: 24. oktober

Larm er medlemsbladet til Press – Redd Barna Ungdom, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Hvert produserte magasin honoreres med 6000 kroner. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Redaktørens oppgaver:
Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

 

● Sette ned en redaksjon for magasinet
● Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
● Samle inn tekster til magasinet
● Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
● Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
● Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
● Samarbeid med grafisk designer
● Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Lea Mariero på lea@press.no

Søknadsfrist: 24. oktober
Tiltredelse: Snarest

Kontakt

Lea Mariero

Leder
93051998
lea@press.no

Bli med på Press sitt neste arrangement!

Vi i Press arrangerer en rekke nasjonale og regionale arrangementer gjennom hele året, sjekk ut om det er et arrangement nært deg som du kan delta på!

Få oversikt over organisasjonens fremtidige arrangementer her