Bildetekst kommer her

Landsmøtet 2017

Publisert 26.04.17 av Press

Den 21. - 23. april arrangerte Press sitt 21. ordinære landsmøte på Tøyen i Oslo. Les mer om hva som skjedde.

I helgen, fra 21. – 23. april var Press´ 21 ordinære landsmøte. Det ble avholdt på Frivillighetshuset på Tøyen i Oslo, og omlag 90 av Press´ medlemmer deltok. Helgen var fylt med med mange viktige beslutninger, bra debatter og selvsagt godt sosiale lag.

På det 21. ordinære Landsmøte ble virksomhetsplanen og politisk plattform revidert, vi vedtok en intern uttalelse og valg av nye tillitsvalgte, blant dem ny leder, Øystein Kolstad Kvalø.

Landsmøtet valgte følgende til tillitsverv:

Sentralstyret:
Leder: Øystein Kolstad Kvalø
Organisatorisk nestleder: Olav Bjelland Brekke
Politisk nestleder: Mina Vinje
Medlem: Lea Mariero
Medlem: Hanna Hauge
Medlem: Thea Jensen Wang
Medlem: Ismail Hussein

Landsstyret:
Region nord:
Solrun Nyborg
Ingunn Kristina Kjølås Halvari

Region midt:
Marie Gjøsund Kleppen
Andrea Kanutte

Region vest:
Styrk Bleie
Amalie Eriksen

Region sør:
Gabriel Paaske
Olav Mosfjell

Region øst:
Linnea Lundqvist
Pernille Saebo

Noen oppdateringer fra helgen:
Annet hvert år tar vi frem politisk plattform til revisjon, her står alt det Press mener og krever. I år vedtok vi blant annet at vi krever økt fokus på urfolks historie og kultur i barnehager og skolen, innføringen av et tredje juridisk kjønn, at alle transbarn skal få kjønnsbekreftende behandling og en styrking av skolehelsetjenesten, som skal innebære skolepsykologer, helsesøstre, fysioterapauter og barnevernspedagoger. I tillegg har vi fått ny politikk på at man skal gjelde som ungdom i kollektivtransport frem til men er 20 år og at Norge ikke skal støtte bruk av palmeolje.

I virksomhetsplanen, som beskriver Press sine arbeidsoppgaver den kommende perioden, valgte Landsmøtet å videreføre hovedmålet fra i fjor: “Utvikle medlemstilbud som gjør alle medlemmer rustet til å jobbe for Press sine mål om endring for barn.” Videre ble det valgt hva de politiske utvalgene skal jobbe med den kommende perioden. Utvalget for handel og fred skal styrke samarbeidet med partnere i Albania og Italia. Utvalget for demokrati og deltakelse skal påvirke FNs barnekomité til å legge vekt på «barnas egen rapport» og planlegge en foredragsturné om barns rettigheter. Utvalget for helse og utvikling skal gjennomføre en undersøkelse om kroppspress og krysspress. Og utvalget for barn på flukt skal utvikle prosjektet «sammen på skolen» i samarbeid med Redd Barna.

Landsmøtet vedtok også å beholde medlemskontingenten for medlemmer på 50,- i året, men å endre kontingenten for støttemedlemmer. Landsmøtet vedtok at støttemedlemmer fortsatt kan betale et valgfritt beløp, men dersom de ønsker medlemsbladet Larm vil det koste 400,-.

For mer bilder,
Se vår facebookprofil
For mer informasjon,
Kontakt Øystein Kolstad Kvalø, oystein@press.no

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer