Gjennomslag for oktoberbarna!

Publisert 14.11.17 av

Tirsdag stemte Stortinget over forslag som gikk ut på å stanse utsendingen av de såkalte oktoberbarna, og la barna få en ny behandling av asylsøknaden sin. Dette har Press kjempet for gjennom lang tid, og endelig fikk vi gjennomslag.

 

Hvem er oktoberbarna?

Høsten 2015 kom det mange asylsøkere til Norge, og også mange enslige asylsøkende barn. De fleste av dem er gutter fra Afghanistan. Mange av barna som flykter har ikke kjent fødselsdato, og derfor settes fødselsdatoen til den dagen de leverte asylsøknaden sin i Norge. Myndighetene mener at mange av disse var 16 år i 2015. Det var også mange som kom i september, november og desember 2015, men «oktoberbarna» var et begrep som satte seg.

 

Veldig mange av disse barna fikk midlertidige oppholdstillatelser, og skal da sendes ut av Norge når de fyller 18 år – altså høsten 2017.

 

Hvorfor får så mange midlertidige oppholdstillatelser?

Stortinget vedtok i fjor å fjerne det såkalte rimelighetsvilkåret for internflukt. Rimelighetsvilkåret er noe komplisert, men det betyr kort fortalt at man kan sendes tilbake til et annet trygt område enn der man er fra, selv om området du kommer fra er utrygt. Se for deg at det hadde vært krig i Trondheim, og flere hadde flyktet derfra til Sverige. Da hadde det vært som om Sverige hadde sagt at vi ikke sender deg tilbake til Trondheim, men sender deg til Oslo, selv om familien og nettverket ditt er i Trondheim. Dette har ført til at mange flere barn får midlertidig oppholdstillatelse, og som vi har sett i rapporten «Vi kan ikke reise tilbake» som Press lanserte på torsdag har bruken av midlertidige oppholdstillatelser økt fra 1,3% i 2015 til 41,8% i 2017.

 

Hva har Stortinget bestemt?

Tirsdag bestemte Stortinget at alle barn som har fått midlertidig oppholdstillatelse etter at rimelighetsvilkåret ble innført skal få sakene sine behandlet på nytt, og at disse ikke skal returneres før en ny behandling av saken er gjennomført. I den nye behandlingen skal det legges særlig vekt på barns sårbarhet når man vurderer om de kan sendes tilbake til et annet område enn de kommer fra.

I tillegg gir Stortinget beskjed til Utlendingsdirektoratet, som behandler asylsøknadene, om at midlertidig opphold skal benyttes i mindre grad enn det i dag gjør.

Det er svært gledelig at barna får sakene sine behandlet på nytt, og vi er spente på å se om forslagene får en reell effekt på hvor mange barn som får midlertidig oppholdstillatelse. Dette er et stort gjennomslag for Press, og det viser at arbeidet vi gjør og rapporten vi lanserte på torsdag faktisk har en effekt. Vi kommer aldri til å gi opp kampen om å fjerne de midlertidige oppholdstillatelsene fullstendig, men dette er et viktig steg i riktig retning.

 

Dette har Stortinget bestemt – en punktliste:

  • Instruksen GI-02/2017 oppheves. Det betyr at det i større grad skal gjøres en barnesensitiv vurdering av asylsøknader gjennom en mindre restriktiv behandling.
  • Mangel på omsorgspersoner, nettverk og/eller ressurser til å etablere seg i internfluktområdet skal ha betydning ved vurderingen av asylsøknaden.
  • Alle saker med vedtak fra og med 1. oktober 2016 og frem til i dag, som gjelder enslige asylsøkende barn som er henvist til internflukt og som har fått midlertidig opphold, blir vurdert på nytt.
  • Ingen av de som har fått midlertidig opphold og er henvist til internflukt sendes ikke ut før sakene er behandlet på nytt.

Les mer på Stortingets nettsider.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer