Disse guttene er fra Den demokratiske republikken Kongo. Men de er fordrevet fra sine hjem og har endt opp et annet sted i landet enn der de egentlig bor. Nå er de i Mpati, Nord-Kivu. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Flyktningregnskapet 2016

Publisert 21.06.17 av

Flyktninghjelpen med nye tall fra om mennesker på flukt: 65,6 millioner mennesker på flukt og omtrent halvparten av disse var barn. Tallene for 2016 er historisk høye- aldri før har så mange vært på flukt i verden.

Tirsdag 20. juni var verdens flyktningdag. Press markerte dagen med å delta på, og arrangere, en rekke arrangement i landet. Blant disse var lansering av Flyktningregnskapet, en årlig rapport om det globale flyktningbildet.

Rapporten som er laget av Flyktninghjelpen melder historisk høye tall for mennesker på flukt i verden. I 2016 var 65, 6 millioner mennesker på flukt og ca. halvparten av disse var barn.

Over 40 millioner av flyktningene var internt fordrevne (på flukt i eget land). De flest som krysset en landegrense flyktet fra Syria, Palestina og Afghanistan. Landene med flest internt fordrevne var i 2016 Colombia, Syria og Sudan.

I 2016 var Uganda det landet som mottok flest flyktninger – dit kom hele 50% av Afrikas nesten 7 millioner flyktninger. De fleste som flykter til Uganda kommer fra nabolandet, Sør-Sudan. Sør-Sudan har vært rammet konstant politisk konflikt siden landet ble selvstendig i 2011, og blir nevnt som en av verdens mest neglisjerte kriser.

Det er fortsatt et stort gap mellom midler det internasjonale samfunnet stiller til rådighet og de faktiske behov, melder Flyktninghjelpen. I perioden 2007-2009 ble gjennomsnittlig 72 % av behovet for finansielle bidrag støttet; i perioden 20014-2016 var tallet 59 %.

 

Mange av de som flykter møter stengte landegrenser og opplever en umulig situasjon der de ikke får den beskyttelsen de har krav på. Vi vet at barn er spesielt sårbar når de er på flukt, og flere barn på flukt fører også til at flere barn får rettighetene sine brutt. Press er svært bekymret for den utviklingen vi kan se i de siste årenes Flyktningregnskap. Vi må jobbe lokalt, nasjonalt og globalt for å løse disse utfordringene nå!

 

Les mer om Flyktningregnskapet her

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer