Dette er de nye tillitsvalgte!

Publisert 28.04.18 av

Helgen 27.-29.april hadde Press sitt 22. ordinære Landsmøte, og her kan du lese mer om hva vi bestemte og hvem de nye tillitsvalgte er!

Press har valgt ny leder!

 

Mina Vinje er 21 år og kommer fra Moss. Hun har vært aktiv i Press i lang tid og bidratt både med å bygge sterke lokallag og ta organisasjonen til et nytt nivå, samtidig som hun alltid har et brennende engasjement for Press sin politikk. I sin takketale nevnte Mina at hun vil kjempe videre for at asylbarns rettigheter vil innfris og at barn og unge med funksjonshemminger skal ha de samme mulighetene som alle andre. Mina nevnte også viktigheten av å være en inkluderende organisasjon som har plass til alle.

«Å bli med i Press er som å bli med i verdens beste familie. Aldri har jeg vært et sted der alle har vært så åpen og inkluderende og hvor jeg har følt meg så velkommen. Jeg ønsker også at flere skal være like heldig som meg og jeg skal jobbe for at vi klarer å inkludere enda flere i vårt arbeid.»

 

Med seg i Sentralstyret får Mina disse personene:

1. Nestleder:
Lea Mariero

2. Nestleder:
Hanna Bugten Hauge

Medlemmer:
Olav Mosfjell
Marina Johansen
Tord Magnus Dyrkorn
Solrun Nyborg

Olav, Marina, Tord, Mina, Solrun, Lea og Hanna er Press sitt nye sentralstyre

Ambisiøst Landsstyre

I Landsstyret, Press sitt øverste organ, velges to representanter fra hver region. De nye tillitsvalgte er veldig klare for å ta fatt på oppgaven hvor de blant annet skal sørge for at det jobbes videre med muligheten for å opprette regionslag og dermed få en ny organisasjonsstruktur. Landsstyret skal også sørge for at Press jobber best mulig for å få flere medlemmer med høy kompetanse på barns rettigheter.

Det nye landsstyret består av disse:

Region Nord:
Maria Gundersen

Region Midt:
Mari Koen
Sebastian Fornes-Andersen

Region Vest:
Kristin Myren
Kristina M. Storm

Region Øst:
Talha Butt
Sigurd Salvesen

Region Sør:
Samira Muhudin
Fanny Celine Opsund Paulsen

 

Alle de nye tillitsvalgte tiltrer vervene sine den 1. juli 2018.

 

Uttalelser og nye retninger for organisasjonen

På årets Landsmøte har Press fått helt nye vedtekter, og det er staket ut en ny kurs med nye politiske prioriteringer. Under temaet handel og fred ble det bestemt at fokusområder det neste året skal være våpeneksport, menneskehandel og tilgang til rent vann. Barnefattigdom, økonomi for asylsøkende familier og barneekteskap  ble diskutert og løftet frem som spesielt viktige områder hvor Press skal ta tydelig standpunkt.

Vi gleder oss til å ta fatt på det viktige arbeidet med de retningslinjene Landsmøtet har gitt for organisasjonen videre.

 

 

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer