Foto: CF Salicath

5 Pressere om Press

Publisert 12.08.20 av

I dag, Onsdag 12. August, fyller Press - Redd Barna Ungdom 25 år! I den anledning har vi intervjuet fem Pressere om deres tid i Press.

 

Maja Enerhaug Egge, landsstyremedlem, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Barn er ikke født med en forståelse av egne rettigheter. “Barnekonvensjonen” er ikke det første ordet man lærer seg. Derfor er Press, en organisasjon som jobber med barns rettigheter, sentral når det kommer til å skape en barnerettighetslig endring i samfunnet. Press skaper en plattform for unge mennesker der de kan drive med politikk, uten aldersdiskriminering eller nedverdigende voksne som dytter barns agenda under teppet. Alle medlemmene våre ender ikke opp som politikere, men jeg sikker på at deres tid i Press vil gjøre dem mer oppmerksomme på barnerettighetsbrudd lenge etter at de er for gamle for organisasjonen.

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg husker godt det aller første nasjonale arrangementet jeg var med på. Det var Landsmøtet i 2017, jeg var helt ny i Press, og jeg følte at jeg kunne ingenting i forhold til de rundt meg. Den helgen lærte jeg så mye fra Pressere rundt meg som så at jeg var litt lost, både om politikk og organisasjonsstruktur. Det har, jo, kommet godt med i årene etter, men det er imidlertid ikke det jeg husker best fra møtet. Den siste dagen skulle vi nemlig storme deltakere på et annet landsmøte på sosiale medier for å påvirke deres stemme i saken om midlertidig oppholdstillatelse. For en tidligere lite politisk engasjert ungdom, var rushet jeg fikk av å føle at jeg utgjorde en forskjell der og da uforglemmelig!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Er det én arena der jeg har følt at jeg har hatt en reell påvirkningskraft så er det i Press, og sånn har det alltid vært – fra jeg kom på mitt aller første møte i 2017 til jeg nå starter på min tredje periode i landsstyret. Her har jeg følt at min stemme og mine meninger blir lyttet til, noe som, dessverre, ikke alltid er tilfellet for unge i dag. Press har hjulpet meg med å tørre å si min mening, selv om det gjør at jeg skiller meg ut. Engasjer deg i Press for å få inspirasjon til hvordan du kan påvirke andres hverdag positivt i form av politisk endring eller simpelthen å rope ut når du opplever eller er vitne til noe feil.

 

Samira Muhudin, sentralstyremedlem, 19 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Det er fordi Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen som kjemper utelukkende for barnsrettigheter noe som trengs i dag. Spesielt siden vi lever i en æra hvor brudd på barnerettigheter fortsatt skjer på lik linje som tidligere. Det som er unikt med Press er at det er barn og unge for muligheten til å endre på den urett som rammer oss selv. Dette er et privilegium som mange barn og unge dessverre ikke har noe som gjør kampen vi tar enda viktigere!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Det jeg husker best fra tiden min i Press må nok være seminarene jeg har vært med på som både har vært sykt lærerike men samtidig svært gøy ettersom man blir kjent med folk fra hele Norge. Sommerleir er også en av høydepunktene med det å være en Presser siden det er kos og idyllisk samt lærerikt.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Først og fremst fordi vi kjemper for barnsrettigheter noe som er særdeles viktig ettersom det skjer brudd på barnerettighetene hele tiden. I tillegg til det er vi en hipp og kul ungdomsorganisasjon med mange unge kule mennesker som alle engasjerer seg for en felles sak!

 

Margrete Bjørge Katanasho, prosjektmedarbeider, 25 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Press er viktig fordi vi hindrer politikere og maktpersoner i å begå rettighetsbrudd. Det som gjør oss spesielt viktig er at vi er barn og unge som sammen står opp mot urett som begås andre barn og unge. Barnekonvensjonen slår fast at barn har rett til å si sin mening og bli hørt. For mange unge er Press en arena der en kan lære hvordan en får gjennomslag for meningene sine og bli hørt. Tross alt er det bare barn og unge som vet hvordan det er å være barn i dag!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Jeg har så mange gode minner fra tiden min i Press! Her har jeg møtt noen av mine aller beste venner, fått mulighet til å diskutere med toppolitikere, lært så uendelig mye viktig om verden og meg selv, og sunget til full hals av Don’t Stop Believing på seminar. Jeg tror kanskje en av tingene jeg husker best er det første vinterseminaret mitt. Jeg var ny i organisasjonen og litt bekymra fordi jeg ikke kjente så mange. Helga ble knallfin, jeg lærte mye og ble tatt i mot med åpne armer!

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Du bør engasjere deg i Press fordi det er nesten 80 millioner mennesker på flukt i verden, og av dem er halvparten barn, som opplever grove rettighetsbrudd hver eneste dag. Fordi noen tjener store penger på å reklamere for produkter på en sånn måte at det går ut over barn og unges psykiske helse. Fordi 16 åringer enda ikke er inkludert i demokratiet og ikke får stemme i valg. Fordi ungdom som engasjerer seg i noe alt for ofte blir møtt med nedlatende kommentarer, hersketeknikker og hets fra voksne. Du bør engasjere deg i Press fordi vi kan gjøre noe med alle disse tingene hvis vi står sammen!

 

Kristian Thori-Aamot, lokallagsleder i Asker og Bærum, 17 år

– Hvorfor er Press en viktig organisasjon?

– Fordi Press er ungdomsorganisasjon som kjemper for ungdom! Ingen annen ungdomsorganisasjon i Norge jobber bare for barnerettigheter på den måten og det er veldig viktig at ungdom vet om sine rettigheter!

– Hva husker du best fra tiden din i Press?

– Den dagen jeg ble valgt til lokallagsleder. Forrige leder måtte trekke seg inn i desember og jeg var veldig redd fordi jeg hadde ingen erfaring. Jeg stilte likevel og etter det har alt gått bra! Pluss den gangen lokallaget slo Oslo Press i tautrekkning 2 ganger på sommeravslutningen.

– Hvorfor bør man engasjere seg i Press?

– Fordi det er partipolitisk uavhengig og en real koselig gjeng! Det betyr at vi ikke støtter ett enkelt parti og da er vi rett og slett bare en gjeng med koselige inklusive mennesker som vil barn det beste!

 

Tuva Sekkingstad Kviebakk, lokallagsleder i Ålesund, 16 år

– Kvifor er Press ein viktig organisasjon?

– Press er ein viktig organisasjon sidan vi jobbar for at born sine rettigheitar ikkje skal bli brotne. Born er allereie i ei sårbar gruppe, og overalt i verda blir born undertrykt og tatt i frå barndommen sin, dette er ikkje greitt! Derfor er det viktig at det finst ein organisasjon som Press som sett lys på dette, og delar informasjon for å opplyse uvitande. Kunnskap er nøkkelen når ein vil gjere ein forskjell!

– Kva hugsar du best fra tida di i Press?

– Det er hugsar best i frå tida mi i Press er det fyrste regional seminaret eg var med på. Eg hadde nettopp meldt meg inn og var ikkje heilt sikker på kva eg hadde lagt meg ut på. Heilt i frå fyrste sekund blei eg tatt i mot med opne armar og kjærleik. Det var veldig nytt å møte så mange andre ungdomar som brann for det same som eg gjorde, og det gjorde at eg følte at eg også kunne vere med å gjere ein forskjell.

– Kvifor bør ein engasjere seg i Press?

– Ein bør engasjere seg i Press fordi det er ein organisasjon som jobbar med forandring og dagsaktuelle saker. Press gjer det mogleg for unge å jobbe med det ein brenn for, og oppleve at ein lykkast. Ein blir også stadig inspirert til å lære nye ting, og derfor kunne engasjere seg endå meir. I Press vil ein møte mykje nye kjekke folk, og i lag kan ein jobbe for å oppnå måla ein ynskje saman.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer