Barnekonvensjonen tas ikke på alvor

Barnekonvensjonen tas ikke på alvor

Selv etter 25 års levetid gjenstår det viktige kamper for barns rettigheter.
Verdensdagen for demokrati
Verdensdagen for demokrati
I dag er en viktig dag for alle barn og unge. En dag som symboliserer deltakelse, medvirkning, påvirkningskraft og retten til å bli hørt. Verdensdagen for demokrati fortjener gratulasjoner og gledesrop, men også et kritisk blikk på strukturer i det norske demokratiet.
Barnets beste på høring
Barnets beste på høring
Press sier seg ikke fornøyd med nytt forslag om endringer i utlendingsforskriften.
Tallenes tunge tale
Tallenes tunge tale
Ungdoms psykiske helse har fått mye spalteplass den siste tiden. Både Ungdata-rapporten og Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har tallfestet negative trender, og nylig stod artist Lene Marlin frem og fortalte hvordan ytre press drev henne til selvmordsforsøk som yngre. Hvorfor får unge det stadig verre med seg selv?
Nye ansatte på kontoret
Nye ansatte på kontoret
Vi har begynt å venne oss til to helt nye ansikter på Press-kontoret i Storgata 38. Cathrine Holst Salvesen og Marianne Clementine Håheim har vært henholdsvis daglig leder og informasjonssekretær siden midten av august, så det er på høy tid med en introduksjon!


Press er partipolitisk og religiøst uavhengig og består av ungdom mellom 13 og 25 år.

Som medlem i Press blir du også medlem i Redd Barna, som er vår moderorganisasjon.

Kalender

torsdag 16. oktober 2014
Kl. 19:00
19:00 Debatt: Det perfekte liv på nett
Les mer

torsdag 30. oktober 2014 til 2. november 2014
00:00 Globaliseringskonferansen
Les mer
Nyhetsbrev
Din epostadresse: