Landsmøte 2023

21.-23. april avholder vi landsmøtet vårt. Landsmøtet er det øverste demokratiske organet i press. Dette er stedet hvor DU bestemmer hva Press skal mene, hvem Press skal være og hva Press skal gjøre i tiden fremover. Det er her makten ligger!

Hvert lokallag kan stille med tre deltagere i tillegg til en delegat per 25.medelem(basert på medlemstallet 31.desember 2022). Maks antall delegater per lokallag er åtte. Hvert lokallag kan stille med maks fem observatører, men disse må lokallagene dekke reise for selv. Deltager og observatører fra lokallag til Landsmøte velges på møter i lokallagene deres, så ta kontakt med ditt lokallag for å få kjennskap til dato for dette møte.

Hver region kan stille med inntil tre delegater og fem observatører som er direktemedlemmer (medlemmer uten tilknytning til lokallag). Det er Landsstyret som er ansvarlig for organiseringen av dette, ta kontakt med din landsstyrerepresentant om du er interessert. Du finner deres kontaktinformasjon her.

Frist for å sende inn forslag til vedtektene er åtte uker før Landsmøtet, altså 24.februar. Eventuelle endringsforslag må sendes til leder@press.no innen dette. Dere finner Press sine vedtekter her.

Mer informasjon om Landsmøte kommer med sakspapirene som sendes ut fire uker i forkant av Landsmøtet.