Operasjon Barnetinget

I år er det igjen duket for stortingsvalg i Norge og vi vil at dette valget skal handle om barn og unge. Barn og unge påvirkes på lik linje som voksne av politikk, men vi har ikke samme mulighet til å påvirke. Uten stemmerett, er det ikke noe incentiv for politikere til å se til oss når de legger planer for vår fremtid. Vi er avhengige av at voksne over 18 år stemmer på vegne av oss; for våre verdier, vår fremtid og det samfunnet vi skal vokse opp i. Men den stemmen er ikke godt nok. Når det kun er de over 18 år som har stemmerett, har barn ingen mulighet til å direkte påvirke hvem som sitter med makten til å endre samfunnet vi lever i.

 

En følgekonsekvens av dette er at unge er underrepresentert jevnt over, i demokratiske utvalg. Gjennomsnittsalderen på Stortinget er nærmere 50 år, og det er stor mangel på unge kandidater. I tillegg er det færre unge som stemmer enn voksne. Barn og unge er ikke én gruppe, som passer inn i én mal. Vi unge er like mangfoldig som voksne. Vi engasjerer oss i ulike saker, har ulike interesser og ulike meninger. Det vi har til felles er at vi nettopp er barn og unge, som påvirkes av politikken som føres her og nå. Vi har ikke et politisk prosjekt, vi engasjerer oss i ulike saker og har ulike interesser. Men vi står sammen om at det er på tide at voksne åpner opp demokratiet for å høre på oss.

 

Vi kan ikke lengre stå på sidelinjen og bli oversett når politikerne våre gang på gang velger andre hensyn enn barnets beste. Derfor krever vi 16-årig stemmerett ved både stortingsvalg og lokalvalg, slik at barn og unge får en reell innflytelse på det norske demokratiet.

Les mer på: barnetinget.no

Kontakt

Ronja Gulbrandsen

Organisasjonsrådgiver

Ronja@press.no

Lea Mariero

Leder
93051998
lea@press.no