Hva betyr det å bli medlem i Press?

For å bli medlem i Press må du fylle ut innmeldingsskjemaet på nettsiden vår. Etter at du har gjort det vil vi opprette et medlemskap på i vårt medlemsregister. Etter at du har fylt ut innmeldingsskjemaet vil du få opp ulike alternativer for å betale på – for eksempel bankbetaling via nettbanken din, Vipps på nett og lignende. Medlemskapet koster 50 kr og er en minimumssum alle organisasjoner må ta for medlemsskap, for at du skal telles som et registrert medlem.

Når du har betalt kontingenten din, er du å regne som aktiv medlem i Press, og har medlemsrettigheter i tråd med vedtektene våre. Du kan når som helst melde deg ut, men har ikke rett på tilbakebetaling av kontingent som du har betalt. Om du ønsker å melde deg ut, ta kontakt med medlemsekretær på medlem@press.no eller ring oss på 22205400.

Barn som er fylt 15 år, avgjør selv spørsmål om å melde seg inn i eller ut av foreninger/organisasjoner(§ 32 Barneloven). Om du er en forelder som ønsker å melde barnet ditt ut av Press og de har fylt 15 år trenger vi også bekreftelse fra dem om at de selv ønsker å melde seg ut.

Medlemskap i Press følger kalenderåret. Det vil si at fra den måneden du melder deg inn løper medlemskapet ditt til slutten av desember samme år. Hvert år fornyes medlemsregisteret vårt, og ny betalingsinformasjon sendes ut. Medlemmer over 25 år blir overført fra vanlig medlem til støttemedlem, det vil bli sendt ut en e-post til dem med informasjon om dette før medlemskapet blir endret.

Med mindre du velger å inngå auto-trekk-avtale med AvtaleGiro, vil du ikke bli trukket noe som helst automatisk for neste medlemsår – du må selv aktivt velge å betale kontingenten din dersom du fortsatt ønsker å være medlem.

Kontakt

Bendik Haftor M. Dahlslett

Medlemssekretær
90768160
bendik@press.no

Madeleine Andaya Ulstein

Daglig leder
22205400
madeleine@press.no