Generasjonsoppgjøret

I alt for lang tid har politikere og voksne oversett og glemt oss barn og unge. Men det er tross alt barn og unge som er fremtiden, og som skal leve med konsekvensene av politikken og samfunnet som skapes i dag. Derfor sier vi tydelig ifra om at det nå er på tide å også høre på oss. For barn er fremtiden, men vi er også nåtiden. Vi er de eneste som vet hvordan det er å være barn og unge, og vi er de eneste som kjenner på konsekvensene som barn.

Likevel blir vi fortalt at vi ikke er smart nok, at vi ikke burde bry oss om politikk og sånn, at våre meninger ikke er viktige, og at vi kommer til å forstå når vi blir eldre. Verdien av vår stemme er nettopp at vi er barn. Når det kun er de over 18 år som har stemmerett, har barn ingen mulighet til å direkte påvirke hvem som sitter med makten til å endre samfunnet vi lever i.

 

En konsekvens av dette er at unge er underrepresentert jevnt over. Gjennomsnittsalderen på Stortinget er nærmere 50 år, og det er stor mangel på unge kandidater. I tillegg er det færre unge som stemmer enn voksne. Vi kan ikke lengre stå på sidelinjen og bli oversett når politikerne våre gang på gang velger andre hensyn enn barnets beste. Barn og unge er ikke én gruppe, som passer inn i én mal. Vi unge er like mangfoldig som dere voksne. Vi engasjerer oss i ulike saker, har ulike interesser og ulike meninger. Det vi har til felles er at vi nettopp er barn og unge, som påvirkes av politikken som føres her og nå. Vi har ikke et politisk prosjekt, vi engasjerer oss i ulike saker og har ulike interesser. Men vi står sammen om at det er på tide at voksne åpner opp demokratiet for å høre på oss. Barn og unge må få påvirke samfunnet vi lever i, og er en like viktig stemme som voksne. Det er det generasjonsoppgjøret handler om.

 

Kampanjen vil foregå over seks uker, altså frem til fredag 4. juni. Målet med kampanjen er å sette barn og unge på dagsorden, og vise at barn og unges stemme er like viktig som voksnes stemme. Vi vil fortelle vår generasjons fortellinger og hjertesaker, og sørge for at når vi nærmer oss Stortingsvalg så skal dette være en viktig prioritering både for politikere, voksne og førstegangsvelgere.