Forsvinninger fra asylmottak

Hvert år forsvinner flere titalls barn fra norske asylmottak. Barna som forsvinner blir sjelden funnet, for når ingen savner er det heller ingen som leter. Mange av de som forsvinner er enslige asylsøkende barn. Mange av de forsvinner fordi de er redde for å bli returnert eller fordi de ikke har en tilstrekkelig levestandard i mottak. Press har lenge jobbet med dette, og du kan lese mer om problematikken i våre tre rapporter om forsvinninger. Vår siste rapport «Vi kan ikke reise tilbake» ble gitt ut i november 2017 og kritiserer sterkt hvordan de politiske innstrammingene i asylpolitikken har satt barn i en uholdbar situasjon.

Press – Redd Barna Ungdom krever: 

  • God oppfølging og iverksettelse av nødvendige tiltak når barn som har forsvunnet kommer tilbake
  • At meldefristen for barn som forsvinner fra mottak halveres
  • Kartlegging og oppfølging av enslige asylsøkende barn i kriminelle miljøer
  • Oppnevning av én person (representant e.l.) som har hovedansvar for barnet som forsvinner fra asylmottak
  • En operativ koordineringsenhet i Oslo med ansvar for forsvinningssaker
  • At det settes av tilstrekkelig med midler, slik at politiet kan etterforske forsvinninger av barn fra norske asylmottak
  • En handlingsplan mot forsvinninger fra asylmottak, med fokus på forebygging
  • At Statsforvalter skal gjennomføre tilsyn på mottak i etterkant av et barns forsvinning