Utdanning

 

Artikkel 28 i barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til utdanning, og at det er statens ansvar å gjøre grunnutdanningen obligatorisk, gratis og tilgjengelig for alle barn. Videre er utdanning absolutt nødvendig for en god oppvekst, både sosialt og kulturelt.

Skolen skal være en inkluderende arena for alle barn – dette omfatter for eksempel at elever ikke diskrimineres på grunnlag av foreldres økonomi eller eget morsmål. Videre er det viktig at skolen ikke bare tilbyr en faglig sterk utdanning, men også et trygt miljø med en god skolehelsetjeneste.