Påvirkning

 

En av grunnpilarene i FNS barnekonvensjon, er artikkel 12, som slår fast barns rett til å si sin mening og bli h￸ørt. Over 20 % av den norske befolkningen er barn, og dette er en gruppe uten direkte innflytelse over samfunnet. Staten må derfor tilrettelegge for at barn og unge skal bli hø￸rt. Det er også statens ansvar og plikt å informere barn og unge om deres rettigheter gjennom barnekonvensjonens artikkel 42. Gjennomgående er det viktig at barn blir tatt seriø￸st som politiske aktø￸rer, og at det tilrettelegges for reell påvirkning.

Filer

La meg heve stemmen min

Rapport om barn som menneskerettighetsforkjempere

Kidza har rett!

Barns egen rapport til FNs barnekomité. Rapporten handler om barns rettigheter i Norge.