Beskyttelse

 

Barnekonvensjonens artikkel 22, slår fast at barn som søker flyktningstatus eller som anses som flyktninger, skal få nødvendig vern og humanitær hjelp, og få hjelp til å gjenforenes med sin familie.

Barn på flukt er en ekstremt sårbar gruppe – de er utsatte både når de flykter og når de lever på mottak, eller går igjennom en asylprosess i landet der de søker asyl. Barn på flukt har spesiell rett på beskyttelse, og rammene rundt asylprosessen må derfor endres slik at alle barn som har opplevd flukt behandles rettferdig og humant.

Filer

Vi kan ikke reise tilbake, 2017

Press sin nyeste rapport om barn som forsvinner fra asylmottak