Foto: CF Salicath

Søk frifond!

Publisert 23.08.23 av Bendik Dahlslett

Lokallag kan søke frifond for økonomisk støtte for ulike aktiviteter dere planlegger å arrangere i løpet av året!
Usikker på om dere søkte? Ta kontakt med medlemssekretær Bendik på medlem@press.no eller på facebook.com/medlemssekretaer

Hva kan dere bruke frifondspenger på? Jo dere kan bruke det på mye gøy som kommer lokallaget deres til gode her er et par eksempler: Standutstyr, mat/drikke til lokallagsmøter, Gullbarbie aktiviteter, regionalt seminar, barnekonvensjonens bursdag(20 november), Sosialt som sommer- og vinteravslutninger for eksempel, temakvelder i Press sin politikk, konserter, og mange ting til som dere selv bestemmer.

Vi gleder oss til å se hvilke spennende ting dere har planer om i år!

Søk her!:


Dette er de nye tillitsvalgte i Press for perioden 2023/2024

Publisert 24.04.23 av Bendik Dahlslett

I helgen avholdte Press – Redd Barna Ungdom vårt 27. ordinære landsmøte. Hils på våre nye tillitsvalgte!

Maja Enerhaug Egge – leder
Aksel Vestavik – 1. nestleder
Marius Sjølyst – 2. nestleder

Sentralstyremedlemmer:
Iben Thori-Aamot
Mari Rollag Føsker
Emma Samways
Ylva Margrethe Andreassen
Lars Magnus Nybru

Landsstyremedlemmer:
Johanna Marie Eriksen (region nord)
Linus Fredriksen (region nord)
Jacob Moesgaard Rasmussen (region øst)
Peter Popkov Johanessen ( Region sør)

Vara til landsstyret:
Sivert Hansen (region nord)

Kontrolkomiteen
Johanne Prøis Fearnley fortsetter sitt toårserv
Kari Lassesen Naug er valgt til ettårsverv

Nominasjonskomiteen
Isaac Elstad Røssnes er valgt til toårsverv
Thea Emilie Maubach-Vindenes er valgt til ettårsverv

Søk frifond!

Publisert 18.04.23 av Bendik Dahlslett

Lokallag kan søke frifond for økonomisk støtte for ulike aktiviteter dere planlegger å arrangere i løpet av året!
Usikker på om dere søkte? Ta kontakt med medlemssekretær Bendik på medlem@press.no eller på facebook.com/medlemssekretaer

Hva kan dere bruke frifondspenger på? Jo dere kan bruke det på mye gøy som kommer lokallaget deres til gode her er et par eksempler: Standutstyr, mat/drikke til lokallagsmøter, Gullbarbie aktiviteter, regionalt seminar, barnekonvensjonens bursdag(20 november), Sosialt som sommer- og vinteravslutninger for eksempel, temakvelder i Press sin politikk, konserter, og mange ting til som dere selv bestemmer.

Vi gleder oss til å se hvilke spennende ting dere har planer om i år!

Søk her!:

Bli med på Press sin sommerleir 6.-10. juli!

Publisert 10.06.22 av Bendik Dahlslett

Dette er en leir for deg mellom 13-20 år, deg som er samunnsengasjert, du som vil møte engasjerte ungdommer fra andre land i Europa, og du som vil lære mer om barnerettighetsbrudd i Norge og i resten av verden.

Har du lyst til forstå mer om hvordan barn og unge blir påvirket av verdens største utfordringer? Vil du gruse bestevennen din i volleyball? Vil du bli klokere på hvordan vi ungdom kan endre både Norge og resten av verden? Eller vil du bare lage ditt eget handlenett? Alt dette og mye mer får du mulighet til å fordype deg i på årets sommerleir!

En intrnasjonal sommerleir

I år er sommerleiren internasjonal, med deltakere som jobber politisk på ulike måter fra flere land i Europa tilstede. I tillegg vil det komme noen engasjerte ungdommer som nettopp har flyktet fra krigen i Ukraina, som vil delta på lik linje med resten. Deltakere vil på kryss og tvers av bakgrunner kunne bli med på bading, kajakkpadling, kunst og show, i tillegg til foredrag og workshops. Sommerleiren åpner for gode, trygge samtaler om det som er vanskelig, men også om ting man har til felles, og verdensproblemer man kan løse sammen.

Valgfrihet og tilrettelegging

Du velger mange av bolkene, eller kursene, som du skal delta på helt selv. Vi tilrettelegger også for at alle våre deltakere skal få lik mulighet til å få en helt vidunderlig sommeropplevelse, enten de kom for å padle kajakk eller for å høre Norges beste eksperter snakke om våpeneksport.

Gratis

Sommerleir er gratis for alle betalende medlemmer.Er Press nytt for deg, eller har du glemt å betale kontingenten i år? Meld deg inn, eller betal kontingenten for 50 kr i året, her: https://press.no/bli-medlem/. Du kan også melde deg inn når du ankommer sommerleiren, uten at det koster noe mer enn den samme 50-lappen.

Ved spørsmål om sommerleir, ta kontakt med Johanne i sentralstyret på johanne@press.no eller 97898941.

Påmeldingsfrist: 14. juni
Meld deg på her!

Rett til å være

Publisert 24.10.20 av Bendik Dahlslett

Dette ønsker vi å ta et oppgjør med. 

Gjennom barnekonvensjonen forplikter Norge seg til å arbeide for å gi barn en oppvekst som fremmer deres rett til psykososial utvikling. En viktig del av denne utviklingen går ut på muligheten til å utvikle en selvstendig identitet. 

 

Mange barn  fra tidlig alder opplever å ha en annen kjønnsidentitet enn den de er registrert med ved fødselen I 2016 ble det henvist 148 barn  til Nasjonale behandlingstjenesten for transseksualisme (NBTS), Det blir også født rundt 300 barn årlig med atypiske kjønnskarakteristikker (interkjønn/DSD).

Når et transbarn søker om behandling for at kroppen deres  skal bli i samsvar med sin egen kjønnsidentiteten møter mange låste dører.

I Norge er myndighetsalderen for samtykke til helsehjelp 16 år. Når barnet er 16 år, er det imidlertid for sent med pubertetsutsettende behandling. 

Det gjør at mange over lang tid forblir registrert og låst med et juridisk kjønn som de ikke identifiserer seg med. Dette kan være belastende, barn som opplever manglende samsvar mellom kjønnsidentitet og det juridiske kjønn som tildelt ved fødselen (kjønnsdysfori) har oftere psykiske og sosiale problemer. 

 

Der transbarn har en kjønnsidentitet som bryter med kjønnet de ble tildelt ved fødsel eller bryter med tokjønnsmodellen har barn  med variasjon i kroppslig kjønnsutvikling et biologisk kjønn som kan bryte med forventningene til kvinnekropper og mannskropper. det kan være sammensetninger av kromosomer som ikke likner på xx eller xy. Det kan være hormonvariasjoner som ikke passer helt med kjønnsmajoritetene eller kjønnskjertler og/eller genitalier 

 

Interkjønn barn, mister de ofte retten til å bestemme over egen kropp og identitet. Det gjennomføres inngripende behandling på barn som verken er medisinsk nødvendig eller samtykkebasert, og at barns kroppslige kjønn «korrigeres» for å passe inn i samfunnets normer for kjønn. Dette har blitt sterkt kritisert både i Norge og av det internasjonale samfunnet. Medisinsk unødvendige og irreversible operasjoner er et grovt brudd på barns rettigheter.

Barn kan også støte på problemer hvis de kommer fra en lukket eller konservativt miljø, kanskje foreldre, presten eller andre autoritetsfigurer bestemmer hvem og hva du skal lære om din egen seksuell helse og rettigheter og hvem du vil være

I praksisen har barn i dag ikke en reell mulighet til å endre juridisk kjønn i dagens lovverk. Både fordi prosessene er lange og vanskelige, og at man ikke garanti for å vite hvilke muligheter og rettigheter man har.

Press krever:

  • Innføring av en tredje  juridisk  kjønnskategori
  • at det ikke skal foretas intim kirurgiske inngrep på barn med uklare kjønnskarakteristika
  • at det skal utredes muligheten for ekstern overprøving i saker hvor barn ønsker å endre juridisk kjønn hvor foreldrene ikke samtykker
  • at seksualundervisningen er normkritisk og  blir lovfestet på både privat- og offentlig skoler, samt blir utført av fagpersonell 
  • at aldersgrensen for navneendring uten foreldrenes samtykke endres fra 16 til 8 år   for trans- og ikke-binære barn

Stopp Regjeringens diskriminering av barn!

Publisert 20.02.20 av Bendik Dahlslett


Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom med felles kampanje for å stanse regjeringens lovforslag 

Regjering vil nå lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge og som er over 15 år skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres og forskjellsbehandles på denne måten. Det bryter med barns rettigheter.  

Derfor lanserer Redd Barna og Press en felles kampanje for å stoppe dette lovforslaget. Lovforslaget til regjeringen er nå ute på høring, og høringsfristen er 6.mars. Vi ber det norske folk om å signere et opprop som krever at regjeringen forkaster dette lovforslaget og at omsorgsansvaret i stedet overføres til barnevernet og reguleres i barnevernloven på lik linje med andre barn. I tillegg til å signere oppropet blir du som har signert oppfordret til å sende inn eget høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.  

Lenger ned kan du lese mer om hvorfor vi mener lovforslaget må forkastes og hva Redd Barna og Press mener må gjøres. 

 

Stopp lovforslaget – skriv under på opprop og send inn høringssvar:  

På nettsiden til underskriftskampanjen https://www.reddbarna.no/stopp-regjeringens-diskriminering blir du først bedt om å signere oppropet – det betyr at du stiller deg bak kravet til justisministeren om å forkaste lovforslaget. Deretter blir du oppfordret til å sende inn ditt eget høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet. Redd Barna og Press har skrevet et ferdig høringssvar du kan bruke eller du kan sende inn ditt eget høringssvar. Du får også en god og enkel forklaring på hvordan du sender inn ditt høringssvar.  

Frem til høringsfristen 6.mars er målet å mobilisere så mange som mulig til å skrive under og sende inn høringssvar. Når vi er mange sammen, så kan vi skape endring! 

I ressursheftet som ligger under finner du flere aktiviteter du og lokallaget/gruppen din kan gjøre i forbindelse med kampanjen.

Foto: CF Salicath

Bli med i Larmredaksjonen!

Publisert 02.12.19 av Bendik Dahlslett


Larm er medlemsbladet til Press, og kommer ut tre ganger i året. Det sendes ut til medlemmer i hele Norge og til en rekke skoler. I magasinet tas det opp dagsaktuelle saker om barn på flukt, helse, utvikling, handel, fred, demokrati og deltakelse. Vi ønsker redaksjonsmedlemmer som vil produsere sterkt faglig innhold og som brenner for barns rettigheter.

Du vil få veiledning og oppfølging på innholdet du lager, og det viktigste er at du har et engasjement og et ønske om å formidle godt om viktige temaer.


Vi leter etter:

  • Journalister som kan skrive saker og gjøre intervjuer.
  • Fotografer som kan ta bilder til publisering både i magasin og på nett.
  • Videojournalister som kan produsere innhold til publisering på nett.
  • Illustratører


Larmredaksjonen passer godt for deg som vil gjøre verden til et litt bedre sted. Som medlem i redaksjonen deltar du både i idémyldring, planlegging, utarbeiding, korrekturlesing og evaluering.


Vi ønsker frivillige som er selvstendige, kreative og interessert i det Press jobber med. Du vil få veiledning og oppfølging på innholdet du lager fra redaktør og de andre i redaksjonen, og det viktigste er at du har et engasjement og et ønske om å formidle godt om viktige temaer

Larm har en ambisjon om å bli utvide til digitale plattformer, så om du har erfaring med sosiale medier og publisering på nett, så er dette spesielt nyttig for oss.


Redaksjonsmøtene avholdes på ettermiddag-/kveldstid.
Send oss noen ord om deg selv, din erfaring og din motivasjon for å bli med i redaksjonen.

 

Vi håper du vil være med på å bringe Larm til nye høyder, og gleder oss til å se din søknad!

Frist 1. januar

Søknader eller spørsmål sendes til anette@press.no

Barnekonvensjonen 30 år

Publisert 19.11.19 av Bendik Dahlslett

Om barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en egen menneskerettserklæring som er skapt for å gi barn rett på ekstra beskyttelse. Og hvem kan vi takke for at vi har barnekonvensjonen? Eglantyne Jebb, grunnlegger av Save The Children. Det er takket være hennes engasjement, lidenskap og viljestyrke at vi sitter her i dag og kan uttale oss om barns rettigheter med et helt lovverk i ryggen. 

Det er veldig lenge siden Eglantyne Jebb grunnla Save The Children, og mye har blitt bedre siden den gang. Likevel er det fortsatt mye som kan forbedres. Derfor er det så innmari viktig at vi markerer denne dagen. Det er viktig å vise at selv om barn ikke har stemmerett, har de fortsatt en rett til å bli hørt.

 

Om klagemekanismen

Den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 2011, og gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl.

Pr. september 2019 har 46 land ratifisert tilleggsprotokollen, men Norge er ikke et av disse. Norge må være et foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Derfor krever Press at Norge ratifiserer den tredje tilleggsprotokollen.

Gratulerer med barnekonvensjonens bursdag!

Bli Press representant til Inspire Change 2020!

Publisert 11.10.19 av Bendik Dahlslett

Arrangementet finner sted 13. august 2020 på Moss Kulturhus hvor det er plass til over 500 personer. Det vil minne om «Ted Talks» i form, vil filmes og distribueres digitalt. Fyll inn skjemaet og søk om å være én av de syv heldige personene som får være med.

Er du mellom 13 og 24 og er engasjert i en eller flere saker, og har lyst til å være med på å skape en bedre verden, kan du søke. Søk gjerne her hos oss, men du kan også velge å søke hos en av de andre partnerne i prosjektet. (Amnesty International, Natur og Ungdom, Press – Redd Barna Ungdom, Greenpeace, Changemaker, Røde Kors og Spire).

Ønsker du å bli dyktig til å kommunisere ideene dine, på en overbevisende og engasjerende måte?
Ønsker du å bli flink til å tale foran et publikum? Ja, da bør du søke!

For deltakerne skjer mye av det viktigste ved «Inspire Change» i forkant av arrangementet. Som deltaker vil du få kompetanse til å delta i det offentlige ordskiftet gjennom førsteklasses kommunikasjonstrening. Dette er en arena der du blir hørt og tatt på alvor, og derfor vil du få hjelp til å utvikle budskapet ditt av «coachene» som står bak TEDxOslo.

Hver organisasjon vurderer søknadene som sendes inn til dem. De blir så sendt til en arbeidsgruppe som ser på programmet i sin helhet. Det er organisasjonen som mottar søknaden som tar den endelige beslutningen om hvilken kandidat de ønsker å velge ut.

Alle som blir valgt ut vil måtte forplikte seg til å gjennomgå den nødvendige treningen for å utvikle budskapet, manuset og presentasjonen. Blir du en av de heldige deltakerne skal du gjennomgå denne treningen sammen med seks andre ungdommer og «coachene» vil følge dere opp kollektivt og individuelt.

Alle deltakerne vil få reisestøtte og lignende for å kunne delta på samlingene. Det blir en opplevelse du aldri vil glemme og ikke minst vil du ha ferdigheter du kommer til å dra nytte av hele livet!

Søk her!

Kontakt

Lea Mariero

Leder
93051998
lea@press.no

Bli med på Press sitt neste arrangement!

Vi i Press arrangerer en rekke nasjonale og regionale arrangementer gjennom hele året, sjekk ut om det er et arrangement nært deg som du kan delta på!

Få oversikt over organisasjonens fremtidige arrangementer her