Stopp Regjeringens diskriminering av barn!

Publisert 20.02.20 av Bendik Dahlslett


Redd Barna og Press – Redd Barna Ungdom med felles kampanje for å stanse regjeringens lovforslag 

Regjering vil nå lovfeste at barn som har flyktet alene til Norge og som er over 15 år skal få et dårligere omsorgstilbud enn andre barn. Vi kan ikke akseptere at barn diskrimineres og forskjellsbehandles på denne måten. Det bryter med barns rettigheter.  

Derfor lanserer Redd Barna og Press en felles kampanje for å stoppe dette lovforslaget. Lovforslaget til regjeringen er nå ute på høring, og høringsfristen er 6.mars. Vi ber det norske folk om å signere et opprop som krever at regjeringen forkaster dette lovforslaget og at omsorgsansvaret i stedet overføres til barnevernet og reguleres i barnevernloven på lik linje med andre barn. I tillegg til å signere oppropet blir du som har signert oppfordret til å sende inn eget høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.  

Lenger ned kan du lese mer om hvorfor vi mener lovforslaget må forkastes og hva Redd Barna og Press mener må gjøres. 

 

Stopp lovforslaget – skriv under på opprop og send inn høringssvar:  

På nettsiden til underskriftskampanjen https://www.reddbarna.no/stopp-regjeringens-diskriminering blir du først bedt om å signere oppropet – det betyr at du stiller deg bak kravet til justisministeren om å forkaste lovforslaget. Deretter blir du oppfordret til å sende inn ditt eget høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet. Redd Barna og Press har skrevet et ferdig høringssvar du kan bruke eller du kan sende inn ditt eget høringssvar. Du får også en god og enkel forklaring på hvordan du sender inn ditt høringssvar.  

Frem til høringsfristen 6.mars er målet å mobilisere så mange som mulig til å skrive under og sende inn høringssvar. Når vi er mange sammen, så kan vi skape endring! 

I ressursheftet som ligger under finner du flere aktiviteter du og lokallaget/gruppen din kan gjøre i forbindelse med kampanjen.

Foto: CF Salicath

Bli med i Larmredaksjonen!

Publisert 02.12.19 av Bendik Dahlslett


Larm er medlemsbladet til Press, og kommer ut tre ganger i året. Det sendes ut til medlemmer i hele Norge og til en rekke skoler. I magasinet tas det opp dagsaktuelle saker om barn på flukt, helse, utvikling, handel, fred, demokrati og deltakelse. Vi ønsker redaksjonsmedlemmer som vil produsere sterkt faglig innhold og som brenner for barns rettigheter.

Du vil få veiledning og oppfølging på innholdet du lager, og det viktigste er at du har et engasjement og et ønske om å formidle godt om viktige temaer.


Vi leter etter:

 • Journalister som kan skrive saker og gjøre intervjuer.
 • Fotografer som kan ta bilder til publisering både i magasin og på nett.
 • Videojournalister som kan produsere innhold til publisering på nett.
 • Illustratører


Larmredaksjonen passer godt for deg som vil gjøre verden til et litt bedre sted. Som medlem i redaksjonen deltar du både i idémyldring, planlegging, utarbeiding, korrekturlesing og evaluering.


Vi ønsker frivillige som er selvstendige, kreative og interessert i det Press jobber med. Du vil få veiledning og oppfølging på innholdet du lager fra redaktør og de andre i redaksjonen, og det viktigste er at du har et engasjement og et ønske om å formidle godt om viktige temaer

Larm har en ambisjon om å bli utvide til digitale plattformer, så om du har erfaring med sosiale medier og publisering på nett, så er dette spesielt nyttig for oss.


Redaksjonsmøtene avholdes på ettermiddag-/kveldstid.
Send oss noen ord om deg selv, din erfaring og din motivasjon for å bli med i redaksjonen.

 

Vi håper du vil være med på å bringe Larm til nye høyder, og gleder oss til å se din søknad!

Frist 1. januar

Søknader eller spørsmål sendes til anette@press.no

Barnekonvensjonen 30 år

Publisert 19.11.19 av Bendik Dahlslett

Om barnekonvensjonen

Barnekonvensjonen er en egen menneskerettserklæring som er skapt for å gi barn rett på ekstra beskyttelse. Og hvem kan vi takke for at vi har barnekonvensjonen? Eglantyne Jebb, grunnlegger av Save The Children. Det er takket være hennes engasjement, lidenskap og viljestyrke at vi sitter her i dag og kan uttale oss om barns rettigheter med et helt lovverk i ryggen. 

Det er veldig lenge siden Eglantyne Jebb grunnla Save The Children, og mye har blitt bedre siden den gang. Likevel er det fortsatt mye som kan forbedres. Derfor er det så innmari viktig at vi markerer denne dagen. Det er viktig å vise at selv om barn ikke har stemmerett, har de fortsatt en rett til å bli hørt.

 

Om klagemekanismen

Den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon ble vedtatt i 2011, og gir barn rett til å klage til FNs barnekomité hvis staten ikke har gjort nok for å sikre deres rettigheter i saker som for eksempel mobbing eller asyl.

Pr. september 2019 har 46 land ratifisert tilleggsprotokollen, men Norge er ikke et av disse. Norge må være et foregangsland når det gjelder barns rettigheter. Derfor krever Press at Norge ratifiserer den tredje tilleggsprotokollen.

Gratulerer med barnekonvensjonens bursdag!

Bli Press representant til Inspire Change 2020!

Publisert 11.10.19 av Bendik Dahlslett

Arrangementet finner sted 13. august 2020 på Moss Kulturhus hvor det er plass til over 500 personer. Det vil minne om «Ted Talks» i form, vil filmes og distribueres digitalt. Fyll inn skjemaet og søk om å være én av de syv heldige personene som får være med.

Er du mellom 13 og 24 og er engasjert i en eller flere saker, og har lyst til å være med på å skape en bedre verden, kan du søke. Søk gjerne her hos oss, men du kan også velge å søke hos en av de andre partnerne i prosjektet. (Amnesty International, Natur og Ungdom, Press – Redd Barna Ungdom, Greenpeace, Changemaker, Røde Kors og Spire).

Ønsker du å bli dyktig til å kommunisere ideene dine, på en overbevisende og engasjerende måte?
Ønsker du å bli flink til å tale foran et publikum? Ja, da bør du søke!

For deltakerne skjer mye av det viktigste ved «Inspire Change» i forkant av arrangementet. Som deltaker vil du få kompetanse til å delta i det offentlige ordskiftet gjennom førsteklasses kommunikasjonstrening. Dette er en arena der du blir hørt og tatt på alvor, og derfor vil du få hjelp til å utvikle budskapet ditt av «coachene» som står bak TEDxOslo.

Hver organisasjon vurderer søknadene som sendes inn til dem. De blir så sendt til en arbeidsgruppe som ser på programmet i sin helhet. Det er organisasjonen som mottar søknaden som tar den endelige beslutningen om hvilken kandidat de ønsker å velge ut.

Alle som blir valgt ut vil måtte forplikte seg til å gjennomgå den nødvendige treningen for å utvikle budskapet, manuset og presentasjonen. Blir du en av de heldige deltakerne skal du gjennomgå denne treningen sammen med seks andre ungdommer og «coachene» vil følge dere opp kollektivt og individuelt.

Alle deltakerne vil få reisestøtte og lignende for å kunne delta på samlingene. Det blir en opplevelse du aldri vil glemme og ikke minst vil du ha ferdigheter du kommer til å dra nytte av hele livet!

Søk her!

Press søker ny Larm-redaktør

Publisert 25.09.19 av Bendik Dahlslett

Søknadsfrist: 8. oktober

Tiltredelse: Snarest

 

Larm er medlemsbladet til Press – Redd Barna Ungdom, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Hvert produserte magasin honoreres med 6000 kroner. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Redaktørens oppgaver:
Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

 • Sette ned en redaksjon for magasinet
 • Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
 • Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
 • Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
 • Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
 • Samarbeid med grafisk designer
 • Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

 

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

 

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

 

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Vil du være med Press til Genève?

Publisert 22.08.19 av Bendik Dahlslett

Om barnekonvensjonen

FNs barnekonvensjon er en internasjonal menneskerettighetskonvensjon som sikrer at barn får en ekstra beskyttelse. Dette kan for eksempel være krav som at alle barn har rett til beskyttelse, at alle barn har rett til å gå på skole og at alle barn har rett til å bli hørt. Alle stater som har sluttet seg til barnekonvensjonen, er pliktig til å følge det som står i den. All Press sin politikk er basert på konvensjonen. 


Bilde fra 2017 da Press var i Genéve for å møte FNs barnekomité og overlevere rapporten Kidza har rett 


Om turen

Barnekonvensjonen fyller 30 år i år. Press arrangerer derfor en studietur til Genève fra 17. – 20. oktober, og vi ønsker å ta med oss åtte deltakere. Studieturen hører til hovedtemaet demokrati og deltakelse, og vi vil på turen besøke blant annet FNs barnekomité, FN sitt hovedkontor, Redd Barna, Norges faste delegasjon til Genéve og mange andre spennende og relevante aktører. Formålet med turen er å øke kunnskapen om FNs barnekonvensjon blant medlemmene våre. Deltakere må etter turen drive med etterarbeid og formidling fra turen. Alt av reise, opphold og planlagte måltider blir dekket av Press, men det er en deltakeravgiften på 500 kroner. Alle medlemmer i Press kan søke om å være med på turen. 

Søk her: søknadsskjema 

 

Om Press – Redd Barna Ungdom

Press – Redd Barna Ungdom er den eneste ungdomsorganisasjonen i Norge som utelukkende kjemper for barns rettigheter. Vi er en religiøst og partipolitisk uavhengig organisasjon og tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon. Vi jobber lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å hindre at barns rettigheter blir brutt. Er du ikke medlem? Meld deg inn i Press her! 

Kontakt

Olav Langeid Mosfjell

2. Nestleder
40102567
Olav@press.no

Rett til god helse

Les mer