Årsmøte i Tønsberg og Horten Press

31.mai skal Tønsberg og Horten Press holde årsmøte. Årsmøte er et av de viktigste møtene et lokallag har. På årsmøtet velger lokallaget nytt styre, lager en plan over hva lokallaget skal gjøre i løpet av året, reviderer regnskapet, lager budsjett for kommende periode og går gjennom årsrapporten.

Hvis du har lyst til å stille til verv eller være med på å påvirke hvem styret skal bestå av og hva lokallaget ditt skal gjøre neste år, ikke gå glipp av årsmøtet!

Ta kontakt med lokallagsleder for mer informasjon om sted og tidspunkt.

Kontakt

Hennie Skreppedal Andersen

Lokallagsleder

tonsberg@press.no