Press søker ny Larm-redaktør

Publisert 25.09.19 av Bendik Dahlslett

Søknadsfrist: 8. oktober

Tiltredelse: Snarest

 

Larm er medlemsbladet til Press – Redd Barna Ungdom, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Hvert produserte magasin honoreres med 6000 kroner. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Redaktørens oppgaver:
Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

 • Sette ned en redaksjon for magasinet
 • Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
 • Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
 • Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
 • Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
 • Samarbeid med grafisk designer
 • Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

 

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

 

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

 

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Foto: CF Salicath

Vil du bli redaktør for LARM?

Publisert 31.08.18 av

 

Søknadsfrist: 14. september

Tiltredelse: Snarest

Larm er medlemsbladet til Press, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

Redaktørens oppgaver:

Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

 • Sette ned en redaksjon for magasinet
 • Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
 • Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
 • Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
 • Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
 • Samarbeid med grafisk designer
 • Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

 

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Skriv en kort tekst som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Bli med i Larmredaksjonen!

Publisert 08.10.17 av

Larm er medlemsbladet til Press, og kommer ut tre ganger i året. Det sendes ut til medlemmer i hele Norge og til en rekke skoler. I magasinet tas det opp dagsaktuelle saker om barn på flukt, helse, utvikling, handel, fred, demokrati og deltakelse. Vi ønsker redaksjonsmedlemmer som vil produsere sterkt faglig innhold og som brenner for barns rettigheter.

 

Vi leter etter:

 • Journalister som kan skrive saker og gjøre intervjuer.
 • Videojournalister som kan produsere innhold til publisering på nett.
 • Illustratører

 

Larmredaksjonen passer godt for deg som vil gjøre verden til et litt bedre sted. Som medlem i redaksjonen deltar du både i idémyldring, planlegging, utarbeiding, korrekturlesing og evaluering. Vi jobber med en utgave av magasinet i halvannen måned, men har møter kun tre-fire ganger før korrekturlesing og sending til trykk. Vi ønsker frivillige som er selvstendige, kreative og interessert i det Press jobber med. Larm har en ambisjon om å bli utvide til digitale plattformer, så om du har erfaring med sosiale medier og publisering på nett, så er dette spesielt nyttig for oss.

Vi håper du vil være med på å bringe Larm til nye høyder, og gleder oss til å se din søknad!

 

 

Søknader eller spørsmål sendes til Frida@press.no

SAMSUNG CSC

Press søker ny redaktør til LARM

Publisert 22.08.17 av

Press er Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter. Press gir ut medlemsbladet Larm, som sendes til alle medlemmer i organisasjonen. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør som velges av sentralstyret. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm kommer ut tre ganger i året.

Larm skal streve etter å være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsakene til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

Les tidligere tidligere eksemplarer her.

Redaktørens oppgaver vil være:

-å sette ned en redaksjon for magasinet
-å være ansvarlig for redaksjonen og følge opp deres arbeid
-å holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
-å sørge for at Larm har et høyt faglig innhold med fokus på årsaker til barnerettighetsbrudd innenfor Press sine politiske hovedtema og at magasinet appellerer til en mangfoldig gruppe ungdommer
-å samarbeide med grafisk designer så Larm holder en god og ryddig grafisk profil
– å se på, i samarbeid med organisasjonens daglig leder, muligheter for å finansiere deler av magasinets produksjon gjennom reklame, etter organisasjonens etiske retningslinjer

Redaktøren må være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Skriv en kort tekst som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet. Søknaden og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Fristen for å søke er 4. september.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer