SAMSUNG CSC

Press søker ny redaktør til LARM

Publisert 22.08.17 av

Sulten på erfaring som redaktør? Nå kan du søke om å bli redaktør i Press sitt medlemsblad LARM. Søknadsfristen er 4. september

Press er Norges eneste ungdomsorganisasjon som jobber utelukkende med barns rettigheter. Press gir ut medlemsbladet Larm, som sendes til alle medlemmer i organisasjonen. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør som velges av sentralstyret. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm kommer ut tre ganger i året.

Larm skal streve etter å være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsakene til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

Les tidligere tidligere eksemplarer her.

Redaktørens oppgaver vil være:

-å sette ned en redaksjon for magasinet
-å være ansvarlig for redaksjonen og følge opp deres arbeid
-å holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
-å sørge for at Larm har et høyt faglig innhold med fokus på årsaker til barnerettighetsbrudd innenfor Press sine politiske hovedtema og at magasinet appellerer til en mangfoldig gruppe ungdommer
-å samarbeide med grafisk designer så Larm holder en god og ryddig grafisk profil
– å se på, i samarbeid med organisasjonens daglig leder, muligheter for å finansiere deler av magasinets produksjon gjennom reklame, etter organisasjonens etiske retningslinjer

Redaktøren må være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

Høres dette interessant ut? Skriv en kort tekst som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet. Søknaden og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Fristen for å søke er 4. september.

Stem på årets Gullbarbie

Prisen går til aktører som ikke tar barns rettigheter og mentale helse på alvor, enten ved å fremme kroppspress, kjøpepress eller bruke markedsførings-triks og manipulative teknikker som negativt påvirker hvordan barn og unge føler seg.

Stem her!