Press søker ny Larm-redaktør

Publisert 25.09.19 av Bendik Dahlslett

Vi skal velge ny redaktør til vårt medlemsblad og søker deg som er idérik og interessert i barns rettigheter. Liker du å intervjue, skrive tekster og formidle faglig stoff til ungdom? Send oss en søknad!

Søknadsfrist: 8. oktober

Tiltredelse: Snarest

 

Larm er medlemsbladet til Press – Redd Barna Ungdom, og en av våre viktigste arenaer for kommunikasjon ut til både nye og gamle barnerettighetsforkjempere. Magasinet sendes ut til alle medlemmer i organisasjonen, og skal komme ut minst tre ganger i året. Produksjonen av Larm ledes av en redaktør, og nå kan det bli deg!

Redaktør i Larm er et frivillig verv med gode muligheter for utfordringer og personlig utvikling. Hvert produserte magasin honoreres med 6000 kroner. Redaktøren har ansvar for å sette ned en Larm-redaksjon, og har det overordnede ansvaret for å produsere magasinet i samarbeid med redaksjonen og en grafisk designer. Larm skal være et magasin med høy faglig kvalitet, som setter fokus på årsaker til brudd på barns rettigheter. Magasinet skal rette seg mot organisasjonens medlemmer som er ungdom mellom 13 og 25 år.

 

Redaktørens oppgaver:
Larm-redaktør er et frivillig verv med hovedansvar for at Larm leveres i tråd med retningslinjer gitt av Press sitt landsmøte og de tillitsvalgte i organisasjonen. Redaktøren vil samarbeide tett med sentralleddet i organisasjonen.

  • Sette ned en redaksjon for magasinet
  • Lede redaksjonsmøter og følge opp redaksjonens arbeid
  • Holde sentralstyret godt oppdatert om arbeidet med magasinet
  • Sørge for at Larm har et høyt faglig innhold
  • Arbeide strukturert med å appellere til en mangfoldig gruppe ungdommer
  • Samarbeid med grafisk designer
  • Samarbeid med daglig leder om budsjett, regnskap og ekstern støtte for Larm

 

Redaktøren bør være bosatt i Oslo-området av praktiske årsaker.

 

Høres dette interessant ut? Send oss en søknad som inneholder motivasjonen din for å bli redaktør og erfaringer du mener er relevant for vervet.

 

Søknad, CV og eventuelle spørsmål kan sendes til Mina Vinje på mina@press.no

Barnetinget

Har du sjekket ut barnetinget.no? Her finner du informasjon om hvorfor vi mener at stemmerettsalderen burde senkes, ungdomsdiskriminering og mer om vår politikk!

Les mer