10 tiltak mot fattigdom

Publisert 22.09.17 av

Den 16.-17.september vedtok Press sitt landsstyre ny politikk mot barnefattigdom. Uttalelsen presenterer 10 konkrete tiltak for at barn i Norge skal vokse opp i et inkluderende samfunn med de samme mulighetene for alle.

Hva er egentlig barnefattigdom?

I Norge lever over 98 000 barn i fattigdom. Det er svært få barn som lever i absolutt fattigdom her i landet, og heldigvis får omtrent alle barn dekt sine primærbehov. Det betyr likevel ikke at vi kan unngå å snakke om barnefattigdom. De fleste av de 98.000 barna vi snakker om lever i familier med lav inntekt eller vokser opp i det som kaller relativ fattigdom.

Siden 2001 har andelen barn som vokser opp i lavinntektsfamilier gått fra 3,3 prosent til 10 prosent av alle barn i 2015. Øker denne andelen i samme tempo vil omtrent 140 000 barn vokse opp i fattigdom i 2030.

Barn med innvandrerbakgrunn utgjør over halvparten av de som vokser opp i relativ fattigdom. Det er et alvorlig strukturelt problem. Et barn skal ikke ha større sannsynlighet for å vokse opp i fattigdom på grunn av foreldrenes nasjonalitet. 

 

Foto: Redd Barna / Søren Nilsen

 

Barn som vokser opp i fattigdom påvirkes av foreldrenes inntekt. Fattigdom er aldri barnets egen feil, fordi barn ikke kan ta egne valg for å komme ut av fattigdommen. Barn er ikke bare «en del av» sine foreldre, men lever sine egne liv og former sin egen fremtid. Derfor kan ikke barnefattigdom kun bekjempes ved økonomisk støtte og tiltak til foreldre, vi trenger egne tiltak som når direkte ut til barn. 

Å bekjempe barnefattigdom gjøres ikke ved ett enkelt tiltak. Vi må se helheten i barns utfordringer fra småbarnsperioden, i barnehagen og i skolen. Det er viktig med tiltak som kan forbedre barnets økonomiske situasjon, men viktigst er tiltak som gir fattige barn mulighet til å delta på lik linje med alle andre barn. Universelle støttetiltak for alle barn, er gode tiltak fordi det ikke segregerer barn fra hverandre og stempler noen som fattige. 

Vi må sørge for at alle barn skal ha like muligheter – uansett hvilken inntekt, utdanning, eller bakgrunn foreldrene har!

 

Press krever:

  • Gratis leksehjelp på alle skoler.
  • Gratis SFO-ordning.
  • Kommunale handlingsplaner mot barnefattigdom. 
  • Kvartalsvise opptak i barnehage.
  • Gratis barnehage for alle, dette kan finansieres ved å fjerne kontantstøtten.
  • Alle barn skal ha rett til barnehageplass. Familier med barn i kø for barnehageplass skal ha rett til ventestøtte.
  • Barnetrygden skal ikke være behovsprøvd, men en universell støtteordning for alle personer med barn.
  • Barnetrygden må økes.
  • Kostnadene til å drive med fritidsaktiviteter skal dekkes av staten for barn som lever i vedvarende lavinntekt.
  • Alle kommuner må følge opp Fritidserklæringen

Filer

Uttalelse om barnefattigdom

Her finner du uttalelsen i sin helhet. Vedtatt av Press sitt Landsstyre 2017/2018.

Hvem er du til å dømme?

Barn og unge opplever i økende grad diskriminering, fordommer, rasisme og utenforskap. Hvor ofte tar vi oss tid til å tenke på hvor fordommene våre, de forutinntatte meningene vi har om andre, kommer fra? Har du noen gang tenkt over hvem du er til å dømme andre?

Les mer